Demografick trendy a odborn vzd l v n v jihomoravsk m kraji
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Demografické trendy a odborné vzdělávání v Jihomoravském kraji PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Demografické trendy a odborné vzdělávání v Jihomoravském kraji. 8.3.2011 Vyškov. Demografická situace v JMK. Vliv demografické situace na střední školství. Porovnání počtu dětí v populačních ročnících žijících na území Jihomoravského kraje (k 31.12.2009)

Download Presentation

Demografické trendy a odborné vzdělávání v Jihomoravském kraji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Demografick trendy a odborn vzd l v n v jihomoravsk m kraji

Demografické trendy a odborné vzdělávánív Jihomoravském kraji

8.3.2011 Vyškov


Demografick situace v jmk

Demografická situace v JMK


Vliv demografick situace na st edn kolstv

Vliv demografické situace na střední školství

Porovnání počtu dětí v populačních ročnících žijících na území Jihomoravského kraje (k 31.12.2009)

a počtu nabízených míst na SŠ zřizovaných JMK pro žáky 9. ročníků ZŠ (pro šk. rok 2011/12)


Ci 1 ro n k st edn ch kol v jmk

Žáci 1. ročníků středních škol v JMK


Ci 1 ro n k s v jmk v letech 2001 02 a 2010 11

Žáci 1. ročníků SŠ v JMKv letech 2001/02 až 2010/11


Ci 1 ro n k vybran ch obor vzd l n podporovan ch jmk

Žáci 1. ročníků vybraných oborů vzdělání podporovaných JMK


Shoda vzd l n a zam stn n absolventi sou

Shoda vzdělání a zaměstnání - absolventi SOU


Po ty k a kapacity st edn ch kol z izovan ch jmk koln rok 2010 11

Počty žáků a kapacity středních škol zřizovaných JMK – školní rok 2010/11


Ci pln c p d v okrese vy kov i

Žáci plnící PŠD v okrese Vyškov I.


Ci pln c p d v okrese vy kov a jmk

Žáci plnící PŠD v okrese Vyškov a JMK


Pod l k 1 ro n k s podle typu studia okres vy kov k rok 2010 11

Podíl žáků 1. ročníků SŠ podle typu studia okres Vyškov šk. rok 2010/11


Pod l v ech k s podle typu studia okres vy kov k rok 2010 11

Podíl všech žáků SŠ podle typu studia okres Vyškov šk. rok 2010/11


Demografick trendy a odborn vzd l v n v jihomoravsk m kraji

Děkuji za pozornost

JUDr. Hana POLÁKOVÁ

vedoucí odboru školství

Krajského úřadu JMK

polakova.hana@kr-jihomoravsky.cz


  • Login