Download
1 / 13

Administrativ organisering - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Administrativ organisering. Et foreløpig utkast som er sendt ut for innspill – identifikasjon av administrative behov Noen områder gjenstår – men vil bli klare Viktig å involvere administrasjonene Deling mellom universitets(sentral) - og instituttadministrasjon Sammenhengen mellom disse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Administrativ organisering' - heller


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Administrativ organisering
Administrativ organisering

 • Et foreløpig utkast som er sendt ut for innspill – identifikasjon av administrative behov

 • Noen områder gjenstår – men vil bli klare

 • Viktig å involvere administrasjonene

 • Deling mellom universitets(sentral) - og instituttadministrasjon

 • Sammenhengen mellom disse


Rammer for sak om administrativ organisering
Rammer for sak om administrativ organisering

 • Ansatt rektor er øverste leder for administrasjonen

 • Den samlede administrasjonen er en stabsfunksjon til rektor

 • Det skal ikke opprettes egne fakultetsadministrasjoner, men fakultetene skal ha administrative tjenester

 • Den relative andelen av administrative årsverk bør ikke øke

 • Instituttadministrasjonene videreføres, men de må utvikles i retning av samarbeid og arbeidsdeling


Avklaring av organisasjonsmodell pr administrativt omr de
Avklaring av organisasjonsmodell pr administrativt område

 • Fellesstyret har bedt om en avklaring for hvert administrativt område

 • Organisasjonsmodell :

 • Enhetlig organisering: Administrativ medarbeider ansatt i en fellesadministrativ avdeling, men kan ha sin daglige arbeidsplass på et institutt/senter

 • Todelt organisering: Sentral stab oppgaver for sentralt og fakultetsnivå, mens instituttene organiserer egne administrative staber

 • NB Mobilitet og attraktive arbeidsplasser skal vektlegges.


1

2

3

ADM

ADM

US

ADM

Fak

ADM

Inst

ADM


Administrasjon av sentrale utvalg og sentrale tilsettinger
Administrasjon av sentrale utvalg og sentrale tilsettinger

 • Administrasjonen skal være saksforberedende organ for de utvalg som er nevnt i styringsreglementet

 • Administrasjonen skal ivareta saksgangen av saker til de ulike utvalg/styrer

 • Det er forventet effektivitetsgevinster

 • Dekanens behov for administrativ støtte

 • Liten stab

 • Saksbehandlingsstøtte hentes fra universitetsnivå eller instituttnivå


Koordineringsstab
Koordineringsstab

 • Stab organisert under administrasjonsdirektør som kan bistå rektorat, dekanene og direktørene

 • Støtte ledelsen i koordinering av saker til universitetsstyret og utvalgsarbeid

 • Støtter ledelsen i koordinering av saker til fakultetsstyrene

 • Administrativ støtte til ledelsen i saker til og fra instituttstyrene

 • Klagenemnd

 • Tilrettelegging


Enhetlig organisering
Enhetlig organisering

 • IT avdelingen (IT)

 • Teknisk avdeling (TA)

 • Felles ressurssenter (FR)

 • Studentrekruttering og markedsføring (STUDREK)

 • Bibliotek

 • SEVU


Todelt organisering
Todelt organisering

 • Forskningsområdet (FA)

 • Studieområdet (SA)

 • Økonomiområdet (ØK)

 • Personal og organisasjonsområdet inkl HMS (POA)

 • Kommunikasjonsområdet (KA)


Saker til fs april om administrasjon
Saker til FS april om administrasjon:

 • Forslag til endelig plassering av områdene Lønn, innkjøp, studentrekruttering, arkiv

 • Forslag om ansvarsplassering av internkontroll, sikkerhet og beredskap

 • Forslag til stillingsbeskrivelse for direktørene og de administrative lederstillingene (beskrivelse av ansvar og rolle, hovedoppgaver og kompetansekrav)

 • Pågående arbeid, kommer jevnlig inn innspill til vurderingen, innspill fra gruppearbeidet i dag er viktig

 • Korte frister, men saken skal ha førsteutkast klart neste uke..


Gruppearbeid
Gruppearbeid

 • Dekanene og fakultetsstyrene skal ha administrative tjenester. Hvordan kan dette best ivaretas?

 • Hvordan kan instituttene samarbeide for å få robuste administrasjoner for instituttene i fellesskap?

 • Hvordan samarbeide for å ivareta mobilitetsbehov og redusere sårbarhet?

 • Hvordan samarbeide om utvikling av administrasjonene, utarbeide en samlet bemanningsplan og kompetanseutvikling.

 • Hva bør gjøres for å utvikle en organisasjon som jobber på tvers av faglige og administrative grenser?


ad