Minnen, variabler, att lagra i primärminnet forts. - PowerPoint PPT Presentation

Minnen variabler att lagra i prim rminnet forts
Download
1 / 47

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Minnen, variabler, att lagra i primärminnet forts. Den här bilden känner ni igen sedan tidigare. Vi skall fortsätta att prata variabeltyper men först lite repetition. Fördefinierade minnes- variabeltyper. int main() { chartecken; intheltal; floatflyttal; doubledubbeltFlyttal; ” ”.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Minnen, variabler, att lagra i primärminnet forts.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Minnen variabler att lagra i prim rminnet forts

Minnen, variabler,att lagra i primärminnetforts.

Den här bilden känner ni igen sedan tidigare. Vi skall fortsätta att prata variabeltyper men först lite repetition


F rdefinierade minnes variabeltyper

Fördefinierade minnes-variabeltyper

 • int main() {

  • chartecken;

  • intheltal;

  • floatflyttal;

  • doubledubbeltFlyttal;


Egendefinierade minnen

Egendefinierade minnen

 • enum

 • array

 • strukturer - poster

en liten återblick ...

..... sedan skall vi gå in pådet här


Array vektor matris ett exempel som illustrerar behovet

Array ( vektor, matris )ett exempel som illustrerar behovet

Antag att man vill mäta temperaturen flera gånger och spara värdena för statistisk behandling .Hur gör man ett program som läser in mätvärdena?

Ni minns väl det här?


Varf r array

Varför array ?

 • #include<stdio.h>

 • int main(void)

 • {

 • inttemp1, temp2, temp3, temp4, temp5;

  • inttemp6, temp7, temp8, temp9, temp10;

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp1);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp2);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp3);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp4);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp5);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp6);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp7);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp8);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp9);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp10);

 • printf("\ntemp = %d", temp1);

 • return 0;

 • }

 • Klumpigt !


  Varf r array1

  Varför array ?

  #include<stdio.h>

  int main(void)

  {

  inttemp[10];

  inti;

  for (i=0 ; i<10 ; i++){

  printf("Ge temperatur %d --> ",i); scanf("%d",&temp[i]);

  }

  for (i=0 ; i<10 ; i++)

  printf("\ntemp %d = %d",i, temp[i]);

  return 0;

  }

  detta skapar 10 st minnen i primärminnet ( på stacken i detta fall) som vardera kan lagra en int.En array ( vektor ) om 10 element har sett dagens ljus

  Bra, hyfsat!


  Vad r en array

  int

  int

  temp[0]

  temp[1]

  temp

  temp[6]

  temp[9]

  Vad är en array ?

  • for (i=0 ; i<10 ; i++)

   • printf("\ntemp %d = %d",i, temp[i]);

  • stega på index

  Vitsen är att man kan samla minnen av samma typ i en array där man når dem enkelt via ett index. Nackdelen är att alla elementen måste vara av samma typ.


  Strukturer struct post

  Strukturer - "struct", post

  • I en array så är alla "delminnen" av samma typ

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker

   • titel

   • författare

   • antal sidor

   • pris

   • vikt


  Strukturer struct post1

  Strukturer - "struct", post

  • I en array så är alla "delminnen" av samma typ

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker

   • titel

   • författare

   • antal sidor

   • pris

   • vikt

  char

  titel

  ”en sträng”


  Strukturer struct post2

  Strukturer - "struct", post

  • I en array så är alla "delminnen" av samma typ

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker

   • titel

   • författare

   • antal sidor

   • pris

   • vikt

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”


  Strukturer struct post3

  Strukturer - "struct", post

  • I en array så är alla "delminnen" av samma typ

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker

   • titel

   • författare

   • antal sidor

   • pris

   • vikt

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”

  • antal_sidor

  int

  • pris

  int


  Strukturer struct post4

  Strukturer - "struct", post

  • I en array så är alla "delminnen" av samma typ

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker

   • titel

   • författare

   • antal sidor

   • pris

   • vikt

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”

  • antal_sidor

  int

  • pris

  int

  • vikt

  float


  Strukturer struct post5

  Strukturer - "struct", post

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  struct,så här gör man

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”

  • antal_sidor

  int

  • pris

  int

  • vikt

  float


  Strukturer struct post6

  Strukturer - "struct", post

  • int main( void ) {

   • struct bok {

    • chartitel[50], forfattare[50];

    • intantal_sidor, pris;

    • floatvikt;

   • }b1, b2;

   • b1.antal_sidor = 276;

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabel-namn

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”

  • antal_sidor

  int

  • pris

  int

  • vikt

  float


  Strukturer struct post7

  Strukturer - "struct", post

  • int main( void ) {

   • struct bok {

    • chartitel[50], forfattare[50];

    • intantal_sidor, pris;

    • floatvikt;

   • }b1, b2;

   • b1.antal_sidor = 276;

  • varje ”del-minne” i en struktur nås m h a punktoperatorn, ej med index

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”

  • antal_sidor

  int

  • pris

  int

  • vikt

  float


  Minnen variabler att lagra i prim rminnet forts

  Operatorprioritet

  • högst prioritet har de unära postfixoperatorerna

   [] () . -> ++ --

  • sedan kommer de unära prefixoperatorerna

   ++ -- & * + - ~ ! (typnamn)

  • därefter de aritmetiska ( rikning V till H )* / % + -

  • skiftoperatorer ( rikning V till H )<< >>

  • jämförelseoperatorerna ( rikning V till H )< > <= >= == !=

  • bit-operatorerna ( rikning V till H )&

   ^

   |

  • logiska operatorer ( rikning V till H )&&

   ||

  • villkorsoperatorn ( rikning H till V )? uttryck :

  • tilldelningsoperatorer ( rikning H till V )

   = *= /= %= += -= <<= >>= &= ~= |=

  • kommaoperatorn ( riktning V till höger ),


  Strukturer struct post8

  Strukturer - "struct", post

  #include <stdio.h>

  int main( void ) {

  struct bok {

  chartitel[50], forfattare[50];

  intantal_sidor, pris;

  floatvikt;

  }b1, b2;

  printf("Titel? -> "); scanf("%s", b1.titel);

  printf("Författare? (efternamn)-> "); scanf("%s", b1.forfattare);

  printf("Sidor, pris och vikt? -> ");

  scanf("%d%d%f", &b1.antal_sidor,&b1.pris, &b1.vikt);

  b2 = b1 ;

  printf("\nTitel:\t\t%s\n", b2.titel);

  printf("Författare:\t%s\n", b2.forfattare);

  printf("Sidor:\t\t%d\n", b2.antal_sidor );

  printf("Pris:\t\t%d\n", b2.pris );

  printf("Vikt:\t\t%0.2f\n", b2.vikt );

  return 0;

  }

  Ett helt program

  • vid tilldelning kopieras hela strukturen, ingen adresskopiering som vid arrayer!


  Strukturer struct post9

  Strukturer - "struct", post

  Nu byter vi till en enklare struktur att jobba med, komplexa tal!

  a + bi


  Komplexa tal

  Komplexa tal

  #include <stdio.h>

  int main ( void )

  {

  struct Komplex{

  floata; /* realdel */

  float b; /* Imaginärdel */

  } z;

  printf("Ge real och imaginärdel --> ");

  scanf("%f%f",&z.a, &z.b);

  printf("%0.2f + %0.2fi", z.a, z.b);

  return 0 ;

  }

  • Ett sätt att definiera en struktur (samma som tidigare)


  Komplexa tal1

  Komplexa tal

  • Ett annat sätt att definiera en struktur

  • typedefstruct {

   • floatre; /* realdel */

   • float im; /* Imaginärdel */

 • } Komplex ;

 • int main ( void ){

  Komplexz ;


  Arbeta med strukturer

  Arbeta med strukturer

  • tilldelning ( = ) på strukturer ?

  • värdeöverföring av strukturer vid funktionsanrop ?


  Arbeta med strukturer1

  Arbeta med strukturer

  • tilldelning ( = ) på strukturer ?

  • värdeöverföring av strukturer vid funktionsanrop ?

  • . operatorn

  int main ( void )

  {

  Komplexz ;

  z = LaesKomplexTal();

  SkrivKomplexTal( z );

  return 0 ;

  }


  Arbeta med strukturer2

  Arbeta med strukturer

  int main ( void )

  {

  Komplexz ;

  z = LaesKomplexTal();

  SkrivKomplexTal( z );

  return 0 ;

  }

  • tilldelning (=) på strukturer ?

  • .

  • KomplexLaesKomplexTal( void ) {

  • Komplexz;

   • printf( "Ge real och imaginärdel --> ");

   • scanf("%f%f",&z.re, &z.im);

  • return z;

  • }

  Som sagts tidigare så kopieras hela strukturen vid tilldelning


  Arbeta med strukturer3

  Arbeta med strukturer

  int main ( void )

  {

  Komplexz ;

  z = LaesKomplexTal();

  SkrivKomplexTal( z );

  return 0 ;

  }

  • värdeöverföring av strukturer vid funktionsanrop ?

  • .

  Vid funktionsanrop på detta sätt så värdeöverförs (kopieras) hela strukturen,jämför med arrayer.

  voidSkrivKomplexTal( Komplex z )

  {

  printf("%0.2f + %0.2fi", z.re, z.im);

  return;

  }


  Komplettera till ett f rdigt program

  Komplettera till ett färdigt program!

  • vad gör funktionerna?

  • hur arbetar funktionerna?

  • inte bra att värdeöverföra strukturer om de är stora. Ändra till referensöver-föring!

  • int main ( void )

  • {

   • Komplexz1, z2, z3 ;

  • z1 = LaesKomplexTal();

  • z2 = LaesKomplexTal();

  • z3 = AdderaKomplex(z1, z2);

  • SkrivKomplexTal( z3 );

  • return 0 ;

  • }


  Komplettera till ett f rdigt program1

  Komplettera till ett färdigt program!

  • vad gör funktionerna?

  • hur arbetar funktionerna?

  • inte bra att värdeöverföra strukturer om de är stora. Ändra till referensöver-föring!

  • int main ( void )

  • {

   • Komplexz1, z2, z3 ;

  • z1 = LaesKomplexTal();

  • z2 = LaesKomplexTal();

  • z3 = AdderaKomplex(z1, z2);

  • SkrivKomplexTal( z3 );

  • return 0 ;

  • }


  Komplettera till ett f rdigt program2

  Komplettera till ett färdigt program!

  • vad gör funktionerna?

  • hur arbetar funktionerna?

  • inte bra att värdeöverföra strukturer om de är stora. Ändra till referensöver-föring!

  • int main ( void )

  • {

   • Komplexz1, z2, z3 ;

  • z1 = LaesKomplexTal();

  • z2 = LaesKomplexTal();

  • z3 = AdderaKomplex(z1, z2);

  • SkrivKomplexTal( z3 );

  • return 0 ;

  • }


  Minnen variabler att lagra i prim rminnet forts

  /* komplex3.c */

  typedefstruct

  {

  float re; /* realdel */

  float im; /* Imaginärdel */

  } Komplex ;

  z1 = LaesKomplexTal();

  z2 = LaesKomplexTal();

  z3 = AdderaKomplex(z1, z2);SkrivKomplexTal( z3 );

  Komplex AdderaKomplex(Komplex z1, Komplex z2){/* ?? skriv själv ?? */}


  Dynamisk allokering

  Dynamisk allokering

  • hur fungerar detta program och speciellt funktionen LaesKomplexTal() ?

  I detta fall jobbar man bara med pekare ( z1, z2, z3 ) till strukturer och då är det onödigt att skriva z1Pek osv. OBS! Att skapa en pekare till en struktur skapar ingen struktur i sig.

  int main ( void )

  {

  Komplex*z1, *z2, *z3 ;

  z1 = LaesKomplexTal();

  z2 = LaesKomplexTal();

  z3 = AdderaKomplex(z1, z2);

  SkrivKomplexTal( z3 );

  free(z1);free(z2);free(z3);

  return 0 ;

  }


  Dynamisk allokering1

  Dynamisk allokering

  Hur fungerar funktionenLaesKomplexTal()?

  Lägg märke till piloperatorn!

  int main ( void )

  {

  Komplex*z1, *z2, *z3 ;

  z1 = LaesKomplexTal();

  • Komplex* LaesKomplexTal( void )

  • {

  • Komplex*z;

   • z = malloc(sizeof( Komplex ));

   • printf( "Ge real och imaginärdel --> ");

   • scanf("%f%f", &z->re, &(*z).im);

  • return z ;

  • }


  Dynamisk allokering heapen

  Heap

  Heap

  Dynamisk allokering - "heapen"

  Bytes

  Maskinkod

  programmet

  • allokerat minne på heapen försvinner inte när funktionen som skapat det "dör" , jämför z resp den komplexa strukturen som skapats på heapen!

  Komplexstruktur

  Komplexstruktur

  LaesKomplexTal()

  ?

  ?

  Stack

  z

  Stack

  z1

  z1

  z1

  main()

  main()

  Säkrast är att initiera pekare till NULL (z1)

  tidsaxel


  Arbeta med strukturer4

  Arbeta med strukturer

  • i detta fall har vi inget variabelnamn på det allokerade minnet utan endast en pekare (adress) dit. För att nå de olika delminnena används då ”piloperatorn”

  • -> operator: z->re , då z är en pekare

  • Komplex* LaesKomplexTal( void )

  • {

  • Komplex*z;

   • z = malloc(sizeof( Komplex ));

   • printf( "Ge real och imaginärdel --> ");

   • scanf("%f%f", &z->re, &(*z).im);

  • return z ;

  • }

  För att scanf()

  kräver en adress


  Minnen variabler att lagra i prim rminnet forts

  Operatorprioritet

  • högst prioritet har de unära postfixoperatorerna

   [] () .-> ++ --

  • sedan kommer de unära prefixoperatorerna

   ++ -- & * + - ~ ! (typnamn)

  • därefter de aritmetiska ( rikning V till H )* / % + -

  • skiftoperatorer ( rikning V till H )<< >>

  • jämförelseoperatorerna ( rikning V till H )< > <= >= == !=

  • bit-operatorerna ( rikning V till H )&

   ^

   |

  • logiska operatorer ( rikning V till H )&&

   ||

  • villkorsoperatorn ( rikning H till V )? uttryck :

  • tilldelningsoperatorer ( rikning H till V )

   = *= /= %= += -= <<= >>= &= ~= |=

  • kommaoperatorn ( riktning V till höger ),

  Då var alla operatorerna ”gröna”!


  Arrayer av strukturer g r bra

  Arrayer av strukturer går bra!

  typedefstruct {floatre; /* realdel */

  float im; /* Imaginärdel */

  } Komplex ;

  int main ( void )

  {

  KomplexzVektor[10] ;

  int i ;

  zVektor

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  zVektor[2]

  zVektor[2].re

  zVektor[2].im


  Sortera element i en array

  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan

  Lite repetition!


  Sortera element i en array1

  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan


  Sortera element i en array2

  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan

  qsort()

  i stdlib.h


  Sortera element i en array3

  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan

   och prototypen ser ut på följande sätt

  • void *base är en pekare till inget men som kan konverteras att peka på någon specifik typ

  • void qsort(void *base, size_t nelem, size_t width,

   • int (*fcmp)(const void *, const void *));


  Sortera element i en array4

  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan

   och prototypen ser ut på följande sätt

  • size_t är ett makro som i ANSI-standard anger typen på returvärdet för funktionen sizeof()

  • void qsort(void *base, size_t nelem, size_t width,

   • int (*fcmp)(const void *, const void *));


  Sortera element i en array5

  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan

   och prototypen ser ut på följande sätt

  • pekare till en funktion (funktionspekare) vars argument är två void-pekare och som returnerar en int

  • void qsort(void *base, size_t nelem, size_t width,

   • int (*fcmp)(const void *, const void *));


  Sortering implementerat

  Sortering implementerat

  int main ( void )

  {

  Komplexz[5] ;

  int i ;

  for ( i=0; i<=4 ; i++)

  z[i] = LaesKomplexTal();

  qsort( (void*) z , 5 , sizeof( Komplex ) , fcompare );

  for ( i=0; i<=4 ; i++)

  SkrivKomplexTal( z[i] );

  return 0 ;

  }


  Funktionen fcompare hur det skall sorteras

  Funktionen fcompare()”hur det skall sorteras”

  • sorterar på de komplexa talens belopp

  • intfcompare( const void* z, const void* w){

  • if

   • ( sqrt(pow(((Komplex*)z)->re,2)+pow(((Komplex*)z)->im,2)) <

    • sqrt(pow(((Komplex*)w)->re,2)+pow(((Komplex*)w)->im,2)) )

  • return -1 ;

  • else if

   • ( sqrt(pow(((Komplex*)z)->re,2)+pow(((Komplex*)z)->im,2)) >

    • sqrt(pow(((Komplex*)w)->re,2)+pow(((Komplex*)w)->im,2)) )

  • return 1 ;

  • else return 0 ;

  • }


  Minnen variabler att lagra i prim rminnet forts

  Vad tror Du att programmeraren glömt här?

  #include <math.h>


  Minnen variabler att lagra i prim rminnet forts

  Vad tror Du att programmeraren glömt här?

  Använd kompilatorflaggorna:

  -std=c99 –Wall

  Läs alla varningar, försök förstå och åtgärda.

  #include <math.h>


  Minnen variabler att lagra i prim rminnet forts

  Slut


 • Login