Minnen variabler att lagra i prim rminnet forts
Download
1 / 47

Minnen, variabler, att lagra i primärminnet forts. - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Minnen, variabler, att lagra i primärminnet forts. Den här bilden känner ni igen sedan tidigare. Vi skall fortsätta att prata variabeltyper men först lite repetition. Fördefinierade minnes- variabeltyper. int main() { char tecken; int heltal; float flyttal; double dubbeltFlyttal; ” ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Minnen, variabler, att lagra i primärminnet forts.' - helki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Minnen variabler att lagra i prim rminnet forts
Minnen, variabler,att lagra i primärminnetforts.

Den här bilden känner ni igen sedan tidigare. Vi skall fortsätta att prata variabeltyper men först lite repetition


F rdefinierade minnes variabeltyper
Fördefinierade minnes-variabeltyper

 • int main() {

  • char tecken;

  • int heltal;

  • float flyttal;

  • double dubbeltFlyttal;


Egendefinierade minnen
Egendefinierade minnen

 • enum

 • array

 • strukturer - poster

en liten återblick ...

..... sedan skall vi gå in pådet här


Array vektor matris ett exempel som illustrerar behovet
Array ( vektor, matris )ett exempel som illustrerar behovet

Antag att man vill mäta temperaturen flera gånger och spara värdena för statistisk behandling .Hur gör man ett program som läser in mätvärdena?

Ni minns väl det här?


Varf r array
Varför array ?

 • #include <stdio.h>

 • int main(void)

 • {

 • int temp1, temp2, temp3, temp4, temp5;

  • int temp6, temp7, temp8, temp9, temp10;

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp1);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp2);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp3);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp4);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp5);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp6);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp7);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp8);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp9);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp10);

 • printf("\ntemp = %d", temp1);

 • return 0;

 • }

 • Klumpigt !


  Varf r array1
  Varför array ?

  #include <stdio.h>

  int main(void)

  {

  int temp[10];

  int i;

  for (i=0 ; i<10 ; i++){

  printf("Ge temperatur %d --> ",i); scanf("%d",&temp[i]);

  }

  for (i=0 ; i<10 ; i++)

  printf("\ntemp %d = %d",i, temp[i]);

  return 0;

  }

  detta skapar 10 st minnen i primärminnet ( på stacken i detta fall) som vardera kan lagra en int.En array ( vektor ) om 10 element har sett dagens ljus

  Bra, hyfsat!


  Vad r en array

  int

  int

  temp[0]

  temp[1]

  temp

  temp[6]

  temp[9]

  Vad är en array ?

  • for (i=0 ; i<10 ; i++)

   • printf("\ntemp %d = %d",i, temp[i]);

  • stega på index

  Vitsen är att man kan samla minnen av samma typ i en array där man når dem enkelt via ett index. Nackdelen är att alla elementen måste vara av samma typ.


  Strukturer struct post
  Strukturer - "struct", post

  • I en array så är alla "delminnen" av samma typ

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker

   • titel

   • författare

   • antal sidor

   • pris

   • vikt


  Strukturer struct post1
  Strukturer - "struct", post

  • I en array så är alla "delminnen" av samma typ

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker

   • titel

   • författare

   • antal sidor

   • pris

   • vikt

  char

  titel

  ”en sträng”


  Strukturer struct post2
  Strukturer - "struct", post

  • I en array så är alla "delminnen" av samma typ

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker

   • titel

   • författare

   • antal sidor

   • pris

   • vikt

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”


  Strukturer struct post3
  Strukturer - "struct", post

  • I en array så är alla "delminnen" av samma typ

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker

   • titel

   • författare

   • antal sidor

   • pris

   • vikt

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”

  • antal_sidor

  int

  • pris

  int


  Strukturer struct post4
  Strukturer - "struct", post

  • I en array så är alla "delminnen" av samma typ

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker

   • titel

   • författare

   • antal sidor

   • pris

   • vikt

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”

  • antal_sidor

  int

  • pris

  int

  • vikt

  float


  Strukturer struct post5
  Strukturer - "struct", post

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  struct,så här gör man

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”

  • antal_sidor

  int

  • pris

  int

  • vikt

  float


  Strukturer struct post6
  Strukturer - "struct", post

  • int main( void ) {

   • struct bok {

    • char titel[50], forfattare[50];

    • int antal_sidor, pris;

    • float vikt;

   • } b1, b2;

   • b1.antal_sidor = 276;

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabel-namn

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”

  • antal_sidor

  int

  • pris

  int

  • vikt

  float


  Strukturer struct post7
  Strukturer - "struct", post

  • int main( void ) {

   • struct bok {

    • char titel[50], forfattare[50];

    • int antal_sidor, pris;

    • float vikt;

   • } b1, b2;

   • b1.antal_sidor = 276;

  • varje ”del-minne” i en struktur nås m h a punktoperatorn, ej med index

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”

  • antal_sidor

  int

  • pris

  int

  • vikt

  float


  Operatorprioritet

  • högst prioritet har de unära postfixoperatorerna

   [] () . -> ++ --

  • sedan kommer de unära prefixoperatorerna

   ++ -- & * + - ~ ! (typnamn)

  • därefter de aritmetiska ( rikning V till H ) * / % + -

  • skiftoperatorer ( rikning V till H ) << >>

  • jämförelseoperatorerna ( rikning V till H ) < > <= >= == !=

  • bit-operatorerna ( rikning V till H ) &

   ^

   |

  • logiska operatorer ( rikning V till H ) &&

   ||

  • villkorsoperatorn ( rikning H till V ) ? uttryck :

  • tilldelningsoperatorer ( rikning H till V )

   = *= /= %= += -= <<= >>= &= ~= |=

  • kommaoperatorn ( riktning V till höger ) ,


  Strukturer struct post8
  Strukturer - "struct", post

  #include <stdio.h>

  int main( void ) {

  struct bok {

  char titel[50], forfattare[50];

  int antal_sidor, pris;

  float vikt;

  } b1, b2;

  printf("Titel? -> "); scanf("%s", b1.titel);

  printf("Författare? (efternamn)-> "); scanf("%s", b1.forfattare);

  printf("Sidor, pris och vikt? -> ");

  scanf("%d%d%f", &b1.antal_sidor,&b1.pris, &b1.vikt);

  b2 = b1 ;

  printf("\nTitel:\t\t%s\n", b2.titel);

  printf("Författare:\t%s\n", b2.forfattare);

  printf("Sidor:\t\t%d\n", b2.antal_sidor );

  printf("Pris:\t\t%d\n", b2.pris );

  printf("Vikt:\t\t%0.2f\n", b2.vikt );

  return 0;

  }

  Ett helt program

  • vid tilldelning kopieras hela strukturen, ingen adresskopiering som vid arrayer!


  Strukturer struct post9
  Strukturer - "struct", post

  Nu byter vi till en enklare struktur att jobba med, komplexa tal!

  a + bi


  Komplexa tal
  Komplexa tal

  #include <stdio.h>

  int main ( void )

  {

  struct Komplex {

  float a; /* realdel */

  float b; /* Imaginärdel */

  } z;

  printf("Ge real och imaginärdel --> ");

  scanf("%f%f",&z.a, &z.b);

  printf("%0.2f + %0.2fi", z.a, z.b);

  return 0 ;

  }

  • Ett sätt att definiera en struktur (samma som tidigare)


  Komplexa tal1
  Komplexa tal

  • Ett annat sätt att definiera en struktur

  • typedef struct {

   • float re; /* realdel */

   • float im; /* Imaginärdel */

 • } Komplex ;

 • int main ( void ){

  Komplex z ;


  Arbeta med strukturer
  Arbeta med strukturer

  • tilldelning ( = ) på strukturer ?

  • värdeöverföring av strukturer vid funktionsanrop ?


  Arbeta med strukturer1
  Arbeta med strukturer

  • tilldelning ( = ) på strukturer ?

  • värdeöverföring av strukturer vid funktionsanrop ?

  • . operatorn

  int main ( void )

  {

  Komplex z ;

  z = LaesKomplexTal();

  SkrivKomplexTal( z );

  return 0 ;

  }


  Arbeta med strukturer2
  Arbeta med strukturer

  int main ( void )

  {

  Komplex z ;

  z = LaesKomplexTal();

  SkrivKomplexTal( z );

  return 0 ;

  }

  • tilldelning (=) på strukturer ?

  • .

  • Komplex LaesKomplexTal( void ) {

  • Komplex z;

   • printf( "Ge real och imaginärdel --> ");

   • scanf("%f%f",&z.re, &z.im);

  • return z;

  • }

  Som sagts tidigare så kopieras hela strukturen vid tilldelning


  Arbeta med strukturer3
  Arbeta med strukturer

  int main ( void )

  {

  Komplex z ;

  z = LaesKomplexTal();

  SkrivKomplexTal( z );

  return 0 ;

  }

  • värdeöverföring av strukturer vid funktionsanrop ?

  • .

  Vid funktionsanrop på detta sätt så värdeöverförs (kopieras) hela strukturen,jämför med arrayer.

  void SkrivKomplexTal( Komplex z )

  {

  printf("%0.2f + %0.2fi", z.re, z.im);

  return;

  }


  Komplettera till ett f rdigt program
  Komplettera till ett färdigt program!

  • vad gör funktionerna?

  • hur arbetar funktionerna?

  • inte bra att värdeöverföra strukturer om de är stora. Ändra till referensöver-föring!

  • int main ( void )

  • {

   • Komplex z1, z2, z3 ;

  • z1 = LaesKomplexTal();

  • z2 = LaesKomplexTal();

  • z3 = AdderaKomplex(z1, z2);

  • SkrivKomplexTal( z3 );

  • return 0 ;

  • }


  Komplettera till ett f rdigt program1
  Komplettera till ett färdigt program!

  • vad gör funktionerna?

  • hur arbetar funktionerna?

  • inte bra att värdeöverföra strukturer om de är stora. Ändra till referensöver-föring!

  • int main ( void )

  • {

   • Komplex z1, z2, z3 ;

  • z1 = LaesKomplexTal();

  • z2 = LaesKomplexTal();

  • z3 = AdderaKomplex(z1, z2);

  • SkrivKomplexTal( z3 );

  • return 0 ;

  • }


  Komplettera till ett f rdigt program2
  Komplettera till ett färdigt program!

  • vad gör funktionerna?

  • hur arbetar funktionerna?

  • inte bra att värdeöverföra strukturer om de är stora. Ändra till referensöver-föring!

  • int main ( void )

  • {

   • Komplex z1, z2, z3 ;

  • z1 = LaesKomplexTal();

  • z2 = LaesKomplexTal();

  • z3 = AdderaKomplex(z1, z2);

  • SkrivKomplexTal( z3 );

  • return 0 ;

  • }


  /* komplex3.c */

  typedefstruct

  {

  float re; /* realdel */

  float im; /* Imaginärdel */

  } Komplex ;

  z1 = LaesKomplexTal();

  z2 = LaesKomplexTal();

  z3 = AdderaKomplex(z1, z2);SkrivKomplexTal( z3 );

  Komplex AdderaKomplex(Komplex z1, Komplex z2){/* ?? skriv själv ?? */}


  Dynamisk allokering
  Dynamisk allokering

  • hur fungerar detta program och speciellt funktionen LaesKomplexTal() ?

  I detta fall jobbar man bara med pekare ( z1, z2, z3 ) till strukturer och då är det onödigt att skriva z1Pek osv. OBS! Att skapa en pekare till en struktur skapar ingen struktur i sig.

  int main ( void )

  {

  Komplex *z1, *z2, *z3 ;

  z1 = LaesKomplexTal();

  z2 = LaesKomplexTal();

  z3 = AdderaKomplex(z1, z2);

  SkrivKomplexTal( z3 );

  free(z1);free(z2);free(z3);

  return 0 ;

  }


  Dynamisk allokering1
  Dynamisk allokering

  Hur fungerar funktionenLaesKomplexTal()?

  Lägg märke till piloperatorn!

  int main ( void )

  {

  Komplex *z1, *z2, *z3 ;

  z1 = LaesKomplexTal();

  • Komplex* LaesKomplexTal( void )

  • {

  • Komplex *z;

   • z = malloc(sizeof( Komplex ));

   • printf( "Ge real och imaginärdel --> ");

   • scanf("%f%f", &z->re, &(*z).im);

  • return z ;

  • }


  Dynamisk allokering heapen

  Heap

  Heap

  Dynamisk allokering - "heapen"

  Bytes

  Maskinkod

  programmet

  • allokerat minne på heapen försvinner inte när funktionen som skapat det "dör" , jämför z resp den komplexa strukturen som skapats på heapen!

  Komplexstruktur

  Komplexstruktur

  LaesKomplexTal()

  ?

  ?

  Stack

  z

  Stack

  z1

  z1

  z1

  main()

  main()

  Säkrast är att initiera pekare till NULL (z1)

  tidsaxel


  Arbeta med strukturer4
  Arbeta med strukturer

  • i detta fall har vi inget variabelnamn på det allokerade minnet utan endast en pekare (adress) dit. För att nå de olika delminnena används då ”piloperatorn”

  • -> operator: z->re , då z är en pekare

  • Komplex* LaesKomplexTal( void )

  • {

  • Komplex *z;

   • z = malloc(sizeof( Komplex ));

   • printf( "Ge real och imaginärdel --> ");

   • scanf("%f%f", &z->re, &(*z).im);

  • return z ;

  • }

  För att scanf()

  kräver en adress


  Operatorprioritet

  • högst prioritet har de unära postfixoperatorerna

   [] () .-> ++ --

  • sedan kommer de unära prefixoperatorerna

   ++ -- & * + - ~ ! (typnamn)

  • därefter de aritmetiska ( rikning V till H ) * / % + -

  • skiftoperatorer ( rikning V till H ) << >>

  • jämförelseoperatorerna ( rikning V till H ) < > <= >= == !=

  • bit-operatorerna ( rikning V till H ) &

   ^

   |

  • logiska operatorer ( rikning V till H ) &&

   ||

  • villkorsoperatorn ( rikning H till V ) ? uttryck :

  • tilldelningsoperatorer ( rikning H till V )

   = *= /= %= += -= <<= >>= &= ~= |=

  • kommaoperatorn ( riktning V till höger ) ,

  Då var alla operatorerna ”gröna”!


  Arrayer av strukturer g r bra
  Arrayer av strukturer går bra!

  typedef struct { float re; /* realdel */

  float im; /* Imaginärdel */

  } Komplex ;

  int main ( void )

  {

  Komplex zVektor[10] ;

  int i ;

  zVektor

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  zVektor[2]

  zVektor[2].re

  zVektor[2].im


  Sortera element i en array
  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan

  Lite repetition!


  Sortera element i en array1
  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan


  Sortera element i en array2
  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan

  qsort()

  i stdlib.h


  Sortera element i en array3
  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan

   och prototypen ser ut på följande sätt

  • void *base är en pekare till inget men som kan konverteras att peka på någon specifik typ

  • void qsort(void *base, size_t nelem, size_t width,

   • int (*fcmp)(const void *, const void *));


  Sortera element i en array4
  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan

   och prototypen ser ut på följande sätt

  • size_t är ett makro som i ANSI-standard anger typen på returvärdet för funktionen sizeof()

  • void qsort(void *base, size_t nelem, size_t width,

   • int (*fcmp)(const void *, const void *));


  Sortera element i en array5
  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan

   och prototypen ser ut på följande sätt

  • pekare till en funktion (funktionspekare) vars argument är två void-pekare och som returnerar en int

  • void qsort(void *base, size_t nelem, size_t width,

   • int (*fcmp)(const void *, const void *));


  Sortering implementerat
  Sortering implementerat

  int main ( void )

  {

  Komplex z[5] ;

  int i ;

  for ( i=0; i<=4 ; i++)

  z[i] = LaesKomplexTal();

  qsort( (void*) z , 5 , sizeof( Komplex ) , fcompare );

  for ( i=0; i<=4 ; i++)

  SkrivKomplexTal( z[i] );

  return 0 ;

  }


  Funktionen fcompare hur det skall sorteras
  Funktionen fcompare()”hur det skall sorteras”

  • sorterar på de komplexa talens belopp

  • int fcompare( const void* z, const void* w){

  • if

   • ( sqrt(pow(((Komplex*)z)->re,2)+pow(((Komplex*)z)->im,2)) <

    • sqrt(pow(((Komplex*)w)->re,2)+pow(((Komplex*)w)->im,2)) )

  • return -1 ;

  • else if

   • ( sqrt(pow(((Komplex*)z)->re,2)+pow(((Komplex*)z)->im,2)) >

    • sqrt(pow(((Komplex*)w)->re,2)+pow(((Komplex*)w)->im,2)) )

  • return 1 ;

  • else return 0 ;

  • }  Vad tror Du att programmeraren glömt här?

  Använd kompilatorflaggorna:

  -std=c99 –Wall

  Läs alla varningar, försök förstå och åtgärda.

  #include <math.h>  ad