Minnen variabler att lagra i prim rminnet forts
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 47

Minnen, variabler, att lagra i primärminnet forts. PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Minnen, variabler, att lagra i primärminnet forts. Den här bilden känner ni igen sedan tidigare. Vi skall fortsätta att prata variabeltyper men först lite repetition. Fördefinierade minnes- variabeltyper. int main() { chartecken; intheltal; floatflyttal; doubledubbeltFlyttal; ” ”.

Download Presentation

Minnen, variabler, att lagra i primärminnet forts.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Minnen, variabler,att lagra i primärminnetforts.

Den här bilden känner ni igen sedan tidigare. Vi skall fortsätta att prata variabeltyper men först lite repetition


Fördefinierade minnes-variabeltyper

 • int main() {

  • chartecken;

  • intheltal;

  • floatflyttal;

  • doubledubbeltFlyttal;


Egendefinierade minnen

 • enum

 • array

 • strukturer - poster

en liten återblick ...

..... sedan skall vi gå in pådet här


Array ( vektor, matris )ett exempel som illustrerar behovet

Antag att man vill mäta temperaturen flera gånger och spara värdena för statistisk behandling .Hur gör man ett program som läser in mätvärdena?

Ni minns väl det här?


Varför array ?

 • #include<stdio.h>

 • int main(void)

 • {

 • inttemp1, temp2, temp3, temp4, temp5;

  • inttemp6, temp7, temp8, temp9, temp10;

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp1);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp2);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp3);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp4);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp5);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp6);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp7);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp8);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp9);

 • printf("Ge temperatur --> "); scanf("%d",&temp10);

 • printf("\ntemp = %d", temp1);

 • return 0;

 • }

 • Klumpigt !


  Varför array ?

  #include<stdio.h>

  int main(void)

  {

  inttemp[10];

  inti;

  for (i=0 ; i<10 ; i++){

  printf("Ge temperatur %d --> ",i); scanf("%d",&temp[i]);

  }

  for (i=0 ; i<10 ; i++)

  printf("\ntemp %d = %d",i, temp[i]);

  return 0;

  }

  detta skapar 10 st minnen i primärminnet ( på stacken i detta fall) som vardera kan lagra en int.En array ( vektor ) om 10 element har sett dagens ljus

  Bra, hyfsat!


  int

  int

  temp[0]

  temp[1]

  temp

  temp[6]

  temp[9]

  Vad är en array ?

  • for (i=0 ; i<10 ; i++)

   • printf("\ntemp %d = %d",i, temp[i]);

  • stega på index

  Vitsen är att man kan samla minnen av samma typ i en array där man når dem enkelt via ett index. Nackdelen är att alla elementen måste vara av samma typ.


  Strukturer - "struct", post

  • I en array så är alla "delminnen" av samma typ

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker

   • titel

   • författare

   • antal sidor

   • pris

   • vikt


  Strukturer - "struct", post

  • I en array så är alla "delminnen" av samma typ

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker

   • titel

   • författare

   • antal sidor

   • pris

   • vikt

  char

  titel

  ”en sträng”


  Strukturer - "struct", post

  • I en array så är alla "delminnen" av samma typ

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker

   • titel

   • författare

   • antal sidor

   • pris

   • vikt

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”


  Strukturer - "struct", post

  • I en array så är alla "delminnen" av samma typ

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker

   • titel

   • författare

   • antal sidor

   • pris

   • vikt

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”

  • antal_sidor

  int

  • pris

  int


  Strukturer - "struct", post

  • I en array så är alla "delminnen" av samma typ

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  • som t ex att man önskar lagra fakta om böcker

   • titel

   • författare

   • antal sidor

   • pris

   • vikt

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”

  • antal_sidor

  int

  • pris

  int

  • vikt

  float


  Strukturer - "struct", post

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabelnamn

  struct,så här gör man

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”

  • antal_sidor

  int

  • pris

  int

  • vikt

  float


  Strukturer - "struct", post

  • int main( void ) {

   • struct bok {

    • chartitel[50], forfattare[50];

    • intantal_sidor, pris;

    • floatvikt;

   • }b1, b2;

   • b1.antal_sidor = 276;

  • antag att man vill samla flera olika minnen under ett "tak", ett variabel-namn

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”

  • antal_sidor

  int

  • pris

  int

  • vikt

  float


  Strukturer - "struct", post

  • int main( void ) {

   • struct bok {

    • chartitel[50], forfattare[50];

    • intantal_sidor, pris;

    • floatvikt;

   • }b1, b2;

   • b1.antal_sidor = 276;

  • varje ”del-minne” i en struktur nås m h a punktoperatorn, ej med index

  char

  titel

  ”en sträng”

  char

  forfattare

  ”en sträng”

  • antal_sidor

  int

  • pris

  int

  • vikt

  float


  Operatorprioritet

  • högst prioritet har de unära postfixoperatorerna

   [] () . -> ++ --

  • sedan kommer de unära prefixoperatorerna

   ++ -- & * + - ~ ! (typnamn)

  • därefter de aritmetiska ( rikning V till H )* / % + -

  • skiftoperatorer ( rikning V till H )<< >>

  • jämförelseoperatorerna ( rikning V till H )< > <= >= == !=

  • bit-operatorerna ( rikning V till H )&

   ^

   |

  • logiska operatorer ( rikning V till H )&&

   ||

  • villkorsoperatorn ( rikning H till V )? uttryck :

  • tilldelningsoperatorer ( rikning H till V )

   = *= /= %= += -= <<= >>= &= ~= |=

  • kommaoperatorn ( riktning V till höger ),


  Strukturer - "struct", post

  #include <stdio.h>

  int main( void ) {

  struct bok {

  chartitel[50], forfattare[50];

  intantal_sidor, pris;

  floatvikt;

  }b1, b2;

  printf("Titel? -> "); scanf("%s", b1.titel);

  printf("Författare? (efternamn)-> "); scanf("%s", b1.forfattare);

  printf("Sidor, pris och vikt? -> ");

  scanf("%d%d%f", &b1.antal_sidor,&b1.pris, &b1.vikt);

  b2 = b1 ;

  printf("\nTitel:\t\t%s\n", b2.titel);

  printf("Författare:\t%s\n", b2.forfattare);

  printf("Sidor:\t\t%d\n", b2.antal_sidor );

  printf("Pris:\t\t%d\n", b2.pris );

  printf("Vikt:\t\t%0.2f\n", b2.vikt );

  return 0;

  }

  Ett helt program

  • vid tilldelning kopieras hela strukturen, ingen adresskopiering som vid arrayer!


  Strukturer - "struct", post

  Nu byter vi till en enklare struktur att jobba med, komplexa tal!

  a + bi


  Komplexa tal

  #include <stdio.h>

  int main ( void )

  {

  struct Komplex{

  floata; /* realdel */

  float b; /* Imaginärdel */

  } z;

  printf("Ge real och imaginärdel --> ");

  scanf("%f%f",&z.a, &z.b);

  printf("%0.2f + %0.2fi", z.a, z.b);

  return 0 ;

  }

  • Ett sätt att definiera en struktur (samma som tidigare)


  Komplexa tal

  • Ett annat sätt att definiera en struktur

  • typedefstruct {

   • floatre; /* realdel */

   • float im; /* Imaginärdel */

 • } Komplex ;

 • int main ( void ){

  Komplexz ;


  Arbeta med strukturer

  • tilldelning ( = ) på strukturer ?

  • värdeöverföring av strukturer vid funktionsanrop ?


  Arbeta med strukturer

  • tilldelning ( = ) på strukturer ?

  • värdeöverföring av strukturer vid funktionsanrop ?

  • . operatorn

  int main ( void )

  {

  Komplexz ;

  z = LaesKomplexTal();

  SkrivKomplexTal( z );

  return 0 ;

  }


  Arbeta med strukturer

  int main ( void )

  {

  Komplexz ;

  z = LaesKomplexTal();

  SkrivKomplexTal( z );

  return 0 ;

  }

  • tilldelning (=) på strukturer ?

  • .

  • KomplexLaesKomplexTal( void ) {

  • Komplexz;

   • printf( "Ge real och imaginärdel --> ");

   • scanf("%f%f",&z.re, &z.im);

  • return z;

  • }

  Som sagts tidigare så kopieras hela strukturen vid tilldelning


  Arbeta med strukturer

  int main ( void )

  {

  Komplexz ;

  z = LaesKomplexTal();

  SkrivKomplexTal( z );

  return 0 ;

  }

  • värdeöverföring av strukturer vid funktionsanrop ?

  • .

  Vid funktionsanrop på detta sätt så värdeöverförs (kopieras) hela strukturen,jämför med arrayer.

  voidSkrivKomplexTal( Komplex z )

  {

  printf("%0.2f + %0.2fi", z.re, z.im);

  return;

  }


  Komplettera till ett färdigt program!

  • vad gör funktionerna?

  • hur arbetar funktionerna?

  • inte bra att värdeöverföra strukturer om de är stora. Ändra till referensöver-föring!

  • int main ( void )

  • {

   • Komplexz1, z2, z3 ;

  • z1 = LaesKomplexTal();

  • z2 = LaesKomplexTal();

  • z3 = AdderaKomplex(z1, z2);

  • SkrivKomplexTal( z3 );

  • return 0 ;

  • }


  Komplettera till ett färdigt program!

  • vad gör funktionerna?

  • hur arbetar funktionerna?

  • inte bra att värdeöverföra strukturer om de är stora. Ändra till referensöver-föring!

  • int main ( void )

  • {

   • Komplexz1, z2, z3 ;

  • z1 = LaesKomplexTal();

  • z2 = LaesKomplexTal();

  • z3 = AdderaKomplex(z1, z2);

  • SkrivKomplexTal( z3 );

  • return 0 ;

  • }


  Komplettera till ett färdigt program!

  • vad gör funktionerna?

  • hur arbetar funktionerna?

  • inte bra att värdeöverföra strukturer om de är stora. Ändra till referensöver-föring!

  • int main ( void )

  • {

   • Komplexz1, z2, z3 ;

  • z1 = LaesKomplexTal();

  • z2 = LaesKomplexTal();

  • z3 = AdderaKomplex(z1, z2);

  • SkrivKomplexTal( z3 );

  • return 0 ;

  • }


  /* komplex3.c */

  typedefstruct

  {

  float re; /* realdel */

  float im; /* Imaginärdel */

  } Komplex ;

  z1 = LaesKomplexTal();

  z2 = LaesKomplexTal();

  z3 = AdderaKomplex(z1, z2);SkrivKomplexTal( z3 );

  Komplex AdderaKomplex(Komplex z1, Komplex z2){/* ?? skriv själv ?? */}


  Dynamisk allokering

  • hur fungerar detta program och speciellt funktionen LaesKomplexTal() ?

  I detta fall jobbar man bara med pekare ( z1, z2, z3 ) till strukturer och då är det onödigt att skriva z1Pek osv. OBS! Att skapa en pekare till en struktur skapar ingen struktur i sig.

  int main ( void )

  {

  Komplex*z1, *z2, *z3 ;

  z1 = LaesKomplexTal();

  z2 = LaesKomplexTal();

  z3 = AdderaKomplex(z1, z2);

  SkrivKomplexTal( z3 );

  free(z1);free(z2);free(z3);

  return 0 ;

  }


  Dynamisk allokering

  Hur fungerar funktionenLaesKomplexTal()?

  Lägg märke till piloperatorn!

  int main ( void )

  {

  Komplex*z1, *z2, *z3 ;

  z1 = LaesKomplexTal();

  • Komplex* LaesKomplexTal( void )

  • {

  • Komplex*z;

   • z = malloc(sizeof( Komplex ));

   • printf( "Ge real och imaginärdel --> ");

   • scanf("%f%f", &z->re, &(*z).im);

  • return z ;

  • }


  Heap

  Heap

  Dynamisk allokering - "heapen"

  Bytes

  Maskinkod

  programmet

  • allokerat minne på heapen försvinner inte när funktionen som skapat det "dör" , jämför z resp den komplexa strukturen som skapats på heapen!

  Komplexstruktur

  Komplexstruktur

  LaesKomplexTal()

  ?

  ?

  Stack

  z

  Stack

  z1

  z1

  z1

  main()

  main()

  Säkrast är att initiera pekare till NULL (z1)

  tidsaxel


  Arbeta med strukturer

  • i detta fall har vi inget variabelnamn på det allokerade minnet utan endast en pekare (adress) dit. För att nå de olika delminnena används då ”piloperatorn”

  • -> operator: z->re , då z är en pekare

  • Komplex* LaesKomplexTal( void )

  • {

  • Komplex*z;

   • z = malloc(sizeof( Komplex ));

   • printf( "Ge real och imaginärdel --> ");

   • scanf("%f%f", &z->re, &(*z).im);

  • return z ;

  • }

  För att scanf()

  kräver en adress


  Operatorprioritet

  • högst prioritet har de unära postfixoperatorerna

   [] () .-> ++ --

  • sedan kommer de unära prefixoperatorerna

   ++ -- & * + - ~ ! (typnamn)

  • därefter de aritmetiska ( rikning V till H )* / % + -

  • skiftoperatorer ( rikning V till H )<< >>

  • jämförelseoperatorerna ( rikning V till H )< > <= >= == !=

  • bit-operatorerna ( rikning V till H )&

   ^

   |

  • logiska operatorer ( rikning V till H )&&

   ||

  • villkorsoperatorn ( rikning H till V )? uttryck :

  • tilldelningsoperatorer ( rikning H till V )

   = *= /= %= += -= <<= >>= &= ~= |=

  • kommaoperatorn ( riktning V till höger ),

  Då var alla operatorerna ”gröna”!


  Arrayer av strukturer går bra!

  typedefstruct {floatre; /* realdel */

  float im; /* Imaginärdel */

  } Komplex ;

  int main ( void )

  {

  KomplexzVektor[10] ;

  int i ;

  zVektor

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  Komplex

  zVektor[2]

  zVektor[2].re

  zVektor[2].im


  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan

  Lite repetition!


  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan


  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan

  qsort()

  i stdlib.h


  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan

   och prototypen ser ut på följande sätt

  • void *base är en pekare till inget men som kan konverteras att peka på någon specifik typ

  • void qsort(void *base, size_t nelem, size_t width,

   • int (*fcmp)(const void *, const void *));


  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan

   och prototypen ser ut på följande sätt

  • size_t är ett makro som i ANSI-standard anger typen på returvärdet för funktionen sizeof()

  • void qsort(void *base, size_t nelem, size_t width,

   • int (*fcmp)(const void *, const void *));


  Sortera element i en array

  • funktion för detta finns redan

   och prototypen ser ut på följande sätt

  • pekare till en funktion (funktionspekare) vars argument är två void-pekare och som returnerar en int

  • void qsort(void *base, size_t nelem, size_t width,

   • int (*fcmp)(const void *, const void *));


  Sortering implementerat

  int main ( void )

  {

  Komplexz[5] ;

  int i ;

  for ( i=0; i<=4 ; i++)

  z[i] = LaesKomplexTal();

  qsort( (void*) z , 5 , sizeof( Komplex ) , fcompare );

  for ( i=0; i<=4 ; i++)

  SkrivKomplexTal( z[i] );

  return 0 ;

  }


  Funktionen fcompare()”hur det skall sorteras”

  • sorterar på de komplexa talens belopp

  • intfcompare( const void* z, const void* w){

  • if

   • ( sqrt(pow(((Komplex*)z)->re,2)+pow(((Komplex*)z)->im,2)) <

    • sqrt(pow(((Komplex*)w)->re,2)+pow(((Komplex*)w)->im,2)) )

  • return -1 ;

  • else if

   • ( sqrt(pow(((Komplex*)z)->re,2)+pow(((Komplex*)z)->im,2)) >

    • sqrt(pow(((Komplex*)w)->re,2)+pow(((Komplex*)w)->im,2)) )

  • return 1 ;

  • else return 0 ;

  • }


  Vad tror Du att programmeraren glömt här?

  #include <math.h>


  Vad tror Du att programmeraren glömt här?

  Använd kompilatorflaggorna:

  -std=c99 –Wall

  Läs alla varningar, försök förstå och åtgärda.

  #include <math.h>


  Slut


 • Login