AG - Index - PowerPoint PPT Presentation

Ag index
Download
1 / 11

 • 160 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KPI – Key Performance Indicator. AG - Index. Phạm Ngọc Quang. Ý nghĩa KPI. KPI rất quan trọng . Nó chỉ ra : Bộ máy đang bị quá tải không ? Bộ phận nào năng suất thấp ? Bộ phận nào cần điều chỉnh , nâng cao năng suất Công ty có đạt được mục tiêu không ?. Một số chỉ số AGP.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

AG - Index

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ag index

KPI – Key Performance Indicator

AG - Index

PhạmNgọcQuang


Ngh a kpi

Ý nghĩa KPI

KPI rấtquantrọng. Nóchỉra:

Bộmáyđangbịquátảikhông?

Bộphậnnàonăngsuấtthấp?

Bộphậnnàocầnđiềuchỉnh, nângcaonăngsuất

Côngtycóđạtđượcmụctiêukhông?


M t s ch s agp

Mộtsốchỉsố AGP

 • Mộtsốchỉsố:

  • SốdựánđangtronggiaiđoạnTưvấnThiếtkế

  • Sốdựánđangtriểnkhai

  • SốdựánđangNghiệmthu

  • Số Log

  • Sốdựán outsource mỹthuật

 • Sauđâylàmộtsốchỉsố


Ch s s d n t i c c giai o n

ChỉsốSốdựántạicácgiaiđoạn


S d n m thu t ang th c hi n

SốdựánMỹthuậtđangthựchiện


Kh c ph c l i

Khắcphụclỗi


S d n agbb ang th c hi n quangpn tham gia

Sốdựán AGBB đangthựchiệnQuangPNthamgia


Nh ng i u r t ra t ch s

Nhữngđiềurútratừchỉsố

Bộmáycóthểchịutải8 – 10 dựánmộtlúc

Sốdựánđangnghiệmthu/thanhlýlà5dựán.

Hiện nay, AGP đangthiếudựánđầuvào

Cầncậpnhật EOS đểtheodõitìnhhìnhcácdựán!!!


V n c n x c nh

Vấnđềcầnxácđịnh

 • Chỉsốnàolàquantrọng?

  • Doanhsố

  • Sốdựánđangtriểnkhai

  • Sốdựánđangnghiệmthu

  • .v.v

 • Giátrịbaonhiêulàhợplý?


K t lu n

Kếtluận

 • Cácchỉsốnóilênrấtnhiềuđiều

 • Điềuhànhbằngchỉsốđơngiản, dễtheodõi


Trao i c u h i q a

TRAO ĐỔI-CÂU HỎI (Q/A)


 • Login