Ve ejn zdravotnictv zalo en na d kazech a jeho implementace
Download
1 / 17

Veřejné zdravotnictví založené na důkazech a jeho implementace - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Veřejné zdravotnictví založené na důkazech a jeho implementace. MUDr. Michaela Špačková, MUDr. Radim Líčeník Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LFUP. Veřejné zdravotnictví.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Veřejné zdravotnictví založené na důkazech a jeho implementace' - helga


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ve ejn zdravotnictv zalo en na d kazech a jeho implementace

Veřejné zdravotnictví založené na důkazech a jeho implementace

MUDr. Michaela Špačková,

MUDr. Radim Líčeník

Centrum pro klinické doporučené postupy

Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LFUP


Ve ejn zdravotnictv
Veřejné zdravotnictví

 • multidisciplinární obor jehož úkolem je vyhodnotit civilizační rizika v populaci a zabezpečit jejich minimální vliv na zdraví pomocí preventivních intervencí

 • epidemiologická a sociologická data


Vz zalo en na d kazech
VZ založené na důkazech

Evidence-Based Public Health (EBPH)

 • proces rozhodování založený na syntéze:

  • nejlepších dostupných vědeckých důkazů

  • aplikovatelných teoretických modelů

  • profesionálních zkušeností

  • znalosti specifické populace


Definice ebph
Definice EBPH

Jenicek 1997: svědomité, jednoznačné a uvážlivé použití současných nejlepších důkazů v rozhodování o péči o zdraví jednotlivých komunit i celé populace

Brownson 1999: rozvoj, implementace a vyhodnocení efektivních programů a plánování VZ za použití vědeckých důkazů, včetně systematického použití dat a informačních systémů, modelů plánování a vhodných sociologických modelů

Kohatsu 2004: proces integrace intervencí založených na vědeckých důkazech a preferencí komunity vedoucí k zlepšení zdraví populace


Pro ebph
Proč EBPH?

Zajišťuje efektivitu veřejně zdravotnických doporučení

 • Cíle, kterých chceme dosáhnout, musí významně ovlivnit úroveň veřejného zdraví (zdravotní politika)

 • Strategie (plán, program) musí být proveditelná, efektivní a založená na důkazu

 • Rešerše nejnovější dostupné vědecké literatury čas využit maximálně efektivně k nalezení nejlepšího potřebného důkazu pro konkrétní otázku /problém


Rozhodov n ve vz
Rozhodování ve VZ

 • Mělo by působení veřejného zdravotnictví vést k řešení konkrétního problému veřejného zdraví?

 • Jaké kroky je třeba učinit?

 • Jak může být konkrétní program nebo politika co nejúčinněji prováděna a vyhodnocována?Algoritmus ebph
Algoritmus EBPH

 • Definice problému nebo řešené otázky

 • Kvantifikace problému (nástroje: RR, OR…)

 • Vyhledání literatury a uspořádání informací (nástroje: systematické přehledy, hodnocení rizika, ekonomické analýzy)

 • Vytvoření programu a preference možností

 • Vytvoření akčního plánu a implementace intervence

 • Evaluace programu nebo politiky (podle výsledků evaluace

 • Diseminace výsledků nebo přerušení programu


V deck argumentace
Vědecká argumentace

využívá informační systémy

Cochrane Collaboration

Guide to Community Preventive Services

metody k hodnocení dopadu EBPH intervencí

Transparent Reporting of Evaluations with Non-randomised Designs (TREND)

návod co by měly nerandomizované studie obsahovat

GRADE (The Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation system)

stanovení stupně síly doporučení a úrovně kvality důkazu


Hodnocen d kaz pro vz
Hodnocení důkazů pro VZ

Systematické přehledy a metaanalýzy

Odhady rizika (risk assessment)

Ekonomické studie (cost-effectiveness…)

Surveillance (průběžný, systematický sběr dat, jejich analýza, vyhodnocení a sdílení)

Konsenzuální konference

Expertní komise (doporučené postupy pro VZ)


Pyramida důkazů

Systematické přehledy a metaanalýzy

The Medical Research Library of Brooklyn, http://servers.medlib.hscbklyn.edu/ebm/2100.htmEvaluace vz
Evaluace VZ

 • ...evaluace je proces, který systematicky a objektivně hodnotí patřičnost a efektivitu projektu a jeho dopad ve smyslu stanovených cílů

 • ...evaluace je jedna z hlavních náplní výzkumu v rámci veřejného zdravotnictví

  Proč je evaluace důležitá?

 • zvyšuje význam práce institucí veřejného zdraví

 • na základě evaluace je možno vybrat variantní řešení, pokud jsou prostředky omezené (pomůže zhodnotit náklady a prospěch)

 • jsou získávány informace pro další zlepšování programů

 • je vyžadována jako součást běžných žádostí o finanční pomoc

 • poskytuje impulsy k řešení dalších výzkumných úkolů

  V USA je evaluace VZ součástí plánu Healthy People 2010 http://www.healthypeople.gov/state/toolkit/progress.htm


Hodnocen v zkumu vz
Hodnocení výzkumu VZ

Zda jsou výsledky:

Podobné mezi studiemi

Souhrnné

Jak přesné

V příčinné souvislosti

Jsou výsledky platné?:

Byla jednoznačně vyslovena výzkumná otázka?

Bylo hledání relevantní a důkladné (nebyly žádné relevantní studie opominuty?)

Jednalo se o primární studie vysoké metodologické kvality?

Opakovatelné?

Jak mohou být výsledky uplatněny:

Stanovit jak mohou být výsledky interpretovány a aplikovány

Zdůraznit výsledky důležité pro VZ

Zhodnotit zda výhody úměrně jejich ceně jsou větší než potenciální rizika (cost-benefit analysis)Ebph v r
EBPH v ČR

 • Janout 2003: Manuál prevence v lékařské praxi X. Medicína založená na důkazu

 • Rychlíková a spol. 2005: Příručka hodnocení vlivů na zdraví Health Impact Assessment (HIA)

 • Líčeník 2009: Klinické doporučené postupy

 • Špačková, Líčeník 2010: Veřejné zdravotnictví založené na důkazech a doporučené postupy pro oblast veřejného zdravotnictví (přednáška, NKDP II.)

 • Švendová 2011: EBPH jako nástroj k řízení zdravotnické péče (diplomová práce)


Z v rem
Závěrem

Principy EBPH je potřeba dále šířit a využít je v rozhodovacích procesech, při tvorbě zdravotních plánů, programů a nařízení pro VZ.

Děkuji za pozornost 


ad