SĄDECKI URZĄD PRACY - PowerPoint PPT Presentation

S decki urz d pracy
Download
1 / 45

 • 220 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SĄDECKI URZĄD PRACY. OFERTA USŁUG. POŚREDNICTWO PRACY. kompetentni pośrednicy, pełny profesjonalizm w obsłudze klientów, oferty pracy lokalne, z kraju i z zagranicy, stała aktualizacja ofert, indywidualne podejście do klienta, oferty dostosowane do potrzeb rynku pracy,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SĄDECKI URZĄD PRACY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S decki urz d pracy

SĄDECKI URZĄD PRACY

OFERTA USŁUG


Po rednictwo pracy

POŚREDNICTWO PRACY

 • kompetentni pośrednicy,

 • pełny profesjonalizm w obsłudze klientów,

 • oferty pracy lokalne, z kraju i z zagranicy,

 • stała aktualizacja ofert,

 • indywidualne podejście do klienta,

 • oferty dostosowane do potrzeb rynku pracy,

 • oferty na tablicach elektronicznych,

 • publikacja ofert w Internecie.


Po rednictwo pracy1

POŚREDNICTWO PRACY

Z usług pośrednictwa pracy osoba bezrobotna i poszukująca pracy może skorzystać:

 • osobiście – w siedzibie SUP przy ul. Węgierskiej 146,

 • telefonicznie – pod numerem 18 442 9483, 18 442 9963

 • wchodząc na stronę

  www.sup.nowysacz.pl/oferty_pracy


Po rednictwo pracy2

POŚREDNICTWO PRACY

Na stronie www.sup.nowysacz.pldostępne są oferty pracy:

 • lokalne,

 • z publicznych służb zatrudnienia,

 • z sieci EURES i EURES-T,

 • z portali internetowych,

 • z agencji zatrudnienia.


Po rednictwo pracy3

POŚREDNICTWO PRACY

Pracodawcom zapewniamy:

 • kandydatów do pracy o określonych kwalifikacjach,

 • podnoszenie kwalifikacji u kandydatów,

 • nabywanie przez nich nowych umiejętności,

 • profesjonalizm, uprzejmość i spolegliwość w kontaktach,

 • dyskrecję – jeśli pracodawca

  sobie tego życzy.*

  * Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla_pracodawcy


Po rednictwo pracy4

POŚREDNICTWO PRACY

Żeby ułatwić kontakt z Urzędem:

 • zamieszczamy oferty pracy korzystając z każdego

  dostępnego sposobu,

 • odwiedzamy pracodawców na miejscu,

 • organizujemy targi i giełdy pracy.

  Uwaga: pośrednictwo pracy jest

  bezpłatne!


Po rednictwo pracy5

POŚREDNICTWO PRACY

Ogółem w latach 1990 – 2012 pracę za pośrednictwem

Sądeckiego Urzędu Pracy podjęły

36 854 osoby


Po rednictwo pracy6

POŚREDNICTWO PRACY

W celu pobudzenia przedsiębiorczości organizujemy konkurs „Mój sposób na biznes”.

W konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność na Sądecczyźnie. Oto laureaci:

I edycja (2008): Mariola Pawlak,

CRiOM ”Tukan”,

II edycja (2009): Katarzyna Jodłowska,

Przedszkole im. o.Pio.

III edycja (2010): Karol Fedko,

FramesiBeauty Center

IV edycja (2011): Mirosław Witkoeski

Ag. Artystyczna MW

V edycja (2012): Maciej Jurkiewicz

Centrum Medyczne „Novo – Med.”


Poradnictwo zawodowe

PORADNICTWO ZAWODOWE

 • pomagamy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,

 • pomagamy pracodawcom w znalezieniu kandydatów

  o wymaganych umiejętnościach i predyspozycjach.

  Porad udzielają wykwalifikowani

  i kompetentni doradcy zawodowi.*

  *Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla_bezrobotnych


Poradnictwo zawodowe1

PORADNICTWO ZAWODOWE

Doradca zawodowy:

 • pomoże Ci określić indywidualne uzdolnienia

  i predyspozycje,

 • podpowie, gdzie i jakiej pracy powinieneś szukać,

 • poinformuje o tendencjach na rynku pracy,

 • poinformuje o możliwościach kształcenia

  i nabywania nowych umiejętności,

 • przygotuje do samodzielnego

  szukania pracy.


Poradnictwo zawodowe2

PORADNICTWO ZAWODOWE

Prowadzimy Warsztaty Samopoznania, na których:

 • poznasz swoje mocne strony,

 • wzmocnisz swoje atuty,

 • poszerzysz wiedzę,

 • ustalisz swoje cele

  i aspiracje zawodowe.


Poradnictwo zawodowe3

PORADNICTWO ZAWODOWE

Doradcy zawodowi udzielają porad w sali wyposażonej

w komputery, rzutnik multimedialny, tablice i inne niezbędne urządzenia. Zajęcia odbywają się w formie:

 • mini – wykładów,

 • ćwiczeń praktycznych,

 • testów umiejętności.


Poradnictwo zawodowe4

PORADNICTWO ZAWODOWE.

W pracy z klientem doradcy zawodowi wykorzystują:

 • informatory,

 • katalogi,

 • poradniki,

 • materiały audiowizualne,

 • filmy,

 • programy komputerowe.


Poradnictwo zawodowe5

PORADNICTWO ZAWODOWE

Z poradnictwa zawodowego w latach 1990 – 2012 skorzystały

23 892 osoby.


Informacja zawodowa

INFORMACJA ZAWODOWA

Informacja zawodowa dotyczy w szczególności:

 • usług rynku pracy,

 • sytuacji na rynku pracy,

 • możliwości kształcenia,

 • oczekiwań pracodawców,

 • możliwości założenia własnej firmy.*

  *Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla_bezrobotnych


Informacja zawodowa1

INFORMACJA ZAWODOWA

W latach 1990 – 2012 z informacji zawodowej skorzystały

31 263 osoby.


Klub pracy

KLUB PRACY

przygotuje Cię do samodzielnego, aktywnego poszukiwania pracy poprzez:

 • szkolenia,

 • zajęcia aktywizacyjne,

 • dostęp do elektronicznych

  baz danych.*

  * Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla_bezrobotnych


Klub pracy1

KLUB PRACY.

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pozwoli Ci:

 • efektywnie szukać pracy,

 • prawidłowo sporządzić dokumenty aplikacyjne,

 • zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej,

 • przygotować się do spotkania z pracodawcą,

 • sporządzić plan działania.


Klub pracy2

KLUB PRACY

Zajęcia aktywizacyjne dadzą Ci szczegółową wiedzę potrzebną w poszukiwaniu pracy, w tym:

 • zasady tworzenia cv i listu motywacyjnego,

 • jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej,

 • jak szukać pracy w Internecie,

 • jak szukać pracy za granicą,

 • co to jest autoprezentacja,

 • jak być asertywnym

  i wiele innych zagadnień.


Klub pracy3

KLUB PRACY

Umożliwia dostęp do elektronicznych baz danych,

w tym:

 • elektronicznych wzorów cv i listu motywacyjnego,

 • baz danych z ofertami pracy,

 • literatury fachowej,

 • wykazów instytucji rynku pracy,

 • „Przewodnika po zawodach”,

 • wideoteki z filmami

  instruktażowymi.


Klub pracy4

KLUB PRACY

W latach 2005 – 2012 z uczestnictwa w Klubie Pracy skorzystało

1649 osób.


Szkolenia

SZKOLENIA

Sądecki Urząd Pracy organizuje szkolenia:

 • dla osób bezrobotnych,

 • dla pracujących w wieku 45+,

 • dla określonych kategorii osób

  poszukujących pracy.*

  * Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla_bezrobotnych


Szkolenia1

SZKOLENIA

 • szkolenia są nieodpłatne.

 • uczestnikowi przysługuje stypendium.

 • szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia – certyfikatu umiejętności.

  SUP może także:

 • zrefundować koszty egzaminów potwierdzających

  uzyskanie określonych uprawnień zawodowych,

 • udzielić pożyczki szkoleniowej,

 • zrefundować koszt studiów podyplomowych.


Szkolenia2

SZKOLENIA

Proponujemy kilkadziesiąt rodzajów szkoleń, w tym:

 • operator koparko – ładowarki,

 • pracownik magazynowy z wózkiem jezdniowym,

 • spawacz metodą MAG 135 i TIG 141,

 • stylista paznokci – wizażysta,

 • projektant ogrodów,

 • kucharz potrwa regionalnych,

 • przewodnik,

 • florysta,


Szkolenia3

SZKOLENIA

 • przedsiębiorczość – własna firma,

 • podstawy obsługi komputera,

 • uprawnienia SEP,

 • instruktor nauki jazdy,

 • pracownik ochrony,

 • kasjer,

 • prawo jazdy C + E,

 • opiekunka osób starszych,


Szkolenia4

SZKOLENIA

 • AUTO – CAD,

 • ECDL,

 • sekretariat z jęz. angielskim,

 • projektowanie stron www,

 • kosztorysant budowlany

  i inne, w zależności od potrzeb

  lokalnego rynku pracy.


Szkolenia5

SZKOLENIA

W latach 1990 – 2012 ze szkoleń organizowanych przez SUP skorzystało

12 133 osoby.


Sta e

STAŻE

 • staż organizowany przez SUP umożliwia nabycie doświadczenia zawodowego bez nawiązywania stosunku pracy.

 • staż na stanowiskach biurowych trwa 6 miesięcy, na pozostałych – 3 miesiące. W przypadku osób do 25.

  roku życia może zostać wydłużony.

 • stażysta otrzymuje stypendium

  i pełne ubezpieczenie.*

  * Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla_bezrobotnych


Sta e1

STAŻE

W latach 1996 – 2012 ze staży organizowanych przez Sądecki Urząd Pracy skorzystało

7 735 osób.


Rodki na podj cie dzia alno ci gospodarczej

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ta forma pomocy skierowana jest do osób bezrobotnych, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 • wysokość dotacji nie może przekroczyć 6-krotności

  przeciętnego wynagrodzenia,

 • działalność gospodarcza musi być prowadzona minimum przez 12 miesięcy,

 • dotację można przeznaczyć

  wyłącznie na cele określone

  w umowie*

  * Szczegóły: sup.nowysacz.pl/dla_bezrobotnych


Rodki na podj cie dzia alno ci gospodarczej1

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ*

W latach 1990 – 2012 z finansowej pomocy SUP

w rozpoczęciu działalności gospodarczej skorzystało

3 278 osób.

Wskaźnik efektywności 96,4%

(wg danych za rok 2010).

* Dotacje i pożyczki


Roboty publiczne

ROBOTY PUBLICZNE

Do robót publicznych mogą być kierowani bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz dłużnicy alimentacyjni. Prace organizują gminy i organizacje pozarządowe w obszarze – między innymi – ochrony środowiska, kultury i oświaty. Zatrudnienie trwa do 12 miesięcy. *

W robotach publicznych organizowanych przez SUP w latach 1993 – 2012

wzięło udział

4 093 osoby.

* Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla _pracodawcy


Prace interwencyjne

PRACE INTERWENCYJNE

Prace interwencyjne polegają na zatrudnieniu bezrobotnych w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Pracodawca otrzymuje zwrot części kosztów. *

W pracach interwencyjnych organizowanych przez SUP w latach 1990 – 2012 wzięło udział

11 184 osoby.

Wskaźnik efektywności – 64,4%

(wg danych z roku 2010).

* Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla_pracodawcy


Refundacja koszt w wyposa enia stanowiska pracy

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Refundacja kosztów wyposażenia (lub doposażenia) stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy nie może przekraczać

6 – krotności przeciętnego wyposażenia. Pracodawca – beneficjent pomocy musi utrzymać stanowisko pracy przez 24 miesiące. *

Z tej formy pomocy skorzystało

w latach 2005 – 2012

1013 osoby.

* Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/dla_pracodawcy


Projekty efs zako czone

PROJEKTY EFS (zakończone)

Sądecki Urząd Pracy zrealizował w latach 2004 – 2009 projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: *

Młodość – Aktywność – Praca (693 tys. zł)

Twój sukces w Twoich rękach (548 tys. zł)

Dać szansę (274 tys. zł)

Młodzi Nowy Sącz (2 115 tys. zł)

Jeden trzy, teraz Ty (2 091 tys. zł)

Przeciw wykluczeniu (828 tys. zł)

Uwierz w siebie (1 468 tys. zł)

Krok do standardów (137 tys. zł)

Zatrudnienie szansą młodych (551 tys. zł)

Nowa praca (754 tys. zł)

* Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/projekty_SUP


Projekty efs

PROJEKTY EFS

W ramach projektów w latach 2004 – 2009 realizowano następujące formy wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe (3 401 osób),

 • pośrednictwo pracy (2 946 osób),

 • szkolenia (1 685 osób),

 • środki na podjęcie działalności

  gospodarczej (601 osób),

 • prace interwencyjne (57 osób),

 • staże (921 osób),

 • przygotowanie zawodowe (377 osób).


Projekty efs1

PROJEKTY EFS

Liczba osób, które uczestniczyły w projektach:

- 4 114.

Liczba form wsparcia:

- 9 988.


Projekty efs2

PROJEKTY EFS

W 2006 roku otrzymaliśmy

Certyfikat Banku Dobrych

Praktyk za realizację projektu

Młodość – Aktywność – Praca.


Projekty efs w realizacji

PROJEKTY EFS (w realizacji)*

Samozatrudnienie Umiejętności Praca

Wartość projektu: 14 512 tys. zł

SUPer Urząd

Wartość projektu: 267 tys. zł

Leonardo da Vinci

Wartość projektu: 21 456 euro

* Szczegóły: www.sup.nowysacz.pl/projekty_SUP


Programy rynku pracy

PROGRAMY RYNKU PRACY

Ogółem w latach 1990 – 2012 w ramach 27 programów rynku pracy udzielono

145 852

formy wsparcia


Centrum aktywizacji zawodowej

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Centrum Aktywizacji Zawodowej SUP działa od 1 stycznia 2010 roku. Głównymi narzędziami realizacji zadań CAZ są:

 • podstawowe usługi rynku pracy,

 • instrumenty rynku pracy,

 • dodatkowe działania wspierające.

  CAZ


Jak skorzysta z us ug

JAK SKORZYSTAĆ Z USŁUG?

 • wejdź na stronę www.sup.nowysacz.pl,

 • zadzwoń – 18 442 91 10, 18 442 91 13,

 • napisz e – mail – krno@praca.gov.pl,

 • przyjdź do nas – ul. Węgierska 146,

  Nowy Sącz.


Inne dzia ania

INNE DZIAŁANIA

W celu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy Sądecki Urząd Pracy organizuje między innymi:

 • targi pracy,

 • giełdy pracy,

 • konferencje,

 • warsztaty,

 • badania rynku pracy.

  Ponadto jest partnerem przedsięwzięć

  organizowanych przez inne podmioty.


Za oga

ZAŁOGA

 • 81% osób posiada wykształcenie wyższe lub kontynuuje studia,

 • 36% osób posiada lub kontynuuje

  studia podyplomowe.


S decki urz d pracy1

SĄDECKI URZĄD PRACY

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

I ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA

Z NASZYCH USŁUG


 • Login