Download
1 / 19

ข้อเท็จจริงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

ข้อเท็จจริงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย. มนูญ ศิริวรรณ. สถานการณ์พลังงานของประเทศ. เป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ (ใช้น้ำมัน 800 kbd/ ผลิตได้เอง 254 kbd เป็นน้ำมันดิบ 133 kbd ) ทรัพยากรด้านพลังงานในประเทศมีจำกัด โดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ข้อเท็จจริงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย' - helene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ข้อเท็จจริงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยข้อเท็จจริงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย

มนูญ ศิริวรรณ


สถานการณ์พลังงานของประเทศสถานการณ์พลังงานของประเทศ

 • เป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ (ใช้น้ำมัน 800 kbd/ผลิตได้เอง 254 kbd เป็นน้ำมันดิบ133 kbd )

 • ทรัพยากรด้านพลังงานในประเทศมีจำกัด โดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

 • สูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าน้ำมันปีละ 2.5-3.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (0.7-1.2 ล้านล้านบาท ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน)

  - คิดเป็น 10-12%ของ GDP ( EU 2.2%, US 2.6% )

 • โครงสร้างราคาพลังงานมีการบิดเบือนโดยใช้กองทุนน้ำมันเป็นเครื่องมือ (LPG, Diesel)

 • ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะด้าน Logistics


สถานการณ์พลังงานของประเทศ (ต่อ)

 • ความเสี่ยงสูงในด้านความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้า

  - ใช้ก๊าชธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าถึง 70%(สัดส่วนสูงที่สุดในโลกพอๆกับสิงคโปร์)

  - พึ่งพิงแหล่งก๊าซธรรมชาติจากนอกประเทศสูงถึง 25-30%

 • การส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนยังไม่เป็นวาระแห่งชาติ

 • การประหยัดพลังงานยังเป็นแค่การรณรงค์และสมัครใจ


สถานภาพปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2550

ปิโตรเลียมในประเทศ PROVED PROBABLE POSSIBLE

-NG (mmcu.ft.) 8.65 8.53 4.46

-condensate (mb) 233.41 268.12 107.65

-crude (mb) 189.01 113.58 37.13

ปิโตรเลียมในพื้นที๋JDA

-NG (mmcu.ft.) 3.04 2.11 3.86

-condensate (mb) 32.70 25.11 53.28

-crude (mb) 5.53 3.48 4.97

พื้นที่คาบเกี่ยวไทย-กัมพูชา

-NG (mmcu.ft.) 10.00

รวมปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบ (mb) 2,500 2,266 3,398

ระยะเวลาใช้งาน (เฉพาะNGในอ่าวไทย) 8 ปี 7ปี 4 ปี

-รวมNGจากแหล่งJDA 19+10 = ไม่เกิน 30 ปี

-รวมพื้นที่คาบเกี่ยวไทย-กัมพูชา?

*Proved = confidence 90%, Probable = 50%, Possible = 10%


ดุลการค้าผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันดุลการค้าผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมัน

 • ปี 2551ขาดดุลการค้า 811.9 ล้านเหรียญสหรัฐ (28,416 ล้านบาท)

 • ยอดการนำเข้าเชื้อเพลิง

  - ปริมาณ + 2.7%

  - มูลค่า + 98.2%

 • ยอดการนำเข้าน้ำมันในปี 2551 ทั้งปีทำสถิติสูงสุดประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท

 • มูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตรทั้งหมดทั้งปี ซื้อน้ำมันได้เพียง 5 เดือน

 • ปี 2552 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันลดลง 5 แสนล้านบาท เหลือเพียง 7 แสนล้านบาท

  - ได้เปรียบดุลการค้า 22,200 ล้านเหรียญสหรัฐ (717,060 ล้านบาท)

 • ปี 2553/2554 มูลค่าการนำเข้ากลับมาอยู่ที่ 1 ล้านล้านบาทอีกครั้ง


Logistics
ผลกระทบต่อระบบดุลการค้าผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมัน Logistics

 • ราคาพลังงานที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างมาก

  - ระบบlogisticsของไทยพึ่งพาพลังงานสูงประมาณ30%ของต้นทุนการ ขนส่ง

  - ต้นทุน logisticsของไทยอยู่ที่ 18.4%ของGDP

  - เป้าหมายตามโครงการไทยเข้มแข็ง 15%ในปี 2555 (ระยะยาว8-9%)

  - ลดต้นทุนด้านการขนส่งสินค้าเหลือ 6.7%

  - ลดต้นทุนด้านการเก็บรักษาเหลือ 6.6%(จากปัจจุบัน 8-9%)

  - ค่าใช้จ่ายด้าน logisticsสินค้าเกษตรของไทย = 16%ของต้นทุนการผลิตvs.ต่างประเทศ= 7%

  -การขนส่งสินค้าในประเทศใช้การขนส่งทางถนน (รถบรรทุก) 86% ทางรถไฟ 2.8% (เป้าหมาย 18.5%)


Other*ดุลการค้าผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมัน2.3%

Hydro16%

Coal41%

Nuclear14.8%

Gas20.1%

Oil5.8%

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโลก

* Other: Solar, wind, geothermal, waste

Source: International Energy Agency (Key World Statistics 2008)


การผลิตพลังงานไฟฟ้า ปี2551

(แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง)

รวมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อ

148,197 ล้านหน่วย

พลังงานทดแทน1.4%

ถ่านหินนำเข้า8.2%

น้ำมันเตา1.0%

ก๊าซธรรมชาติ

70.0 %

ลิกไนต์12.6%

พลังน้ำ4.7%

ดีเซล 0.2 %

สปป. ลาว 1.6%

มาเลเซีย 0.3 %
ความท้าทายและความเสี่ยงด้านพลังงานของไทยความท้าทายและความเสี่ยงด้านพลังงานของไทย

 • ความต้องการพลังงานของประเทศยังคงขยายตัวในระดับสูงตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

 • ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานยังอยู่ในระดับต่ำเพราะนโยบายตรึงราคาพลังงาน

 • ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติในประเทศจะหมดไปในอีก10 - 20ปีข้างหน้า

 • พึ่งพิงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่มีความเสี่ยงระดับสูงมาก

 • ต้องนำเข้าพลังงานที่มีราคาแพงเพื่อมาทดแทนก๊าซธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป (LPG/LNG)

 • ต้องพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน


แนวทางปฏิรูปเพื่อความยั่งยืน

 • ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลจากภายนอก

  - พัฒนาแหล่งพลังงานภายในประเทศ/พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล

  - ส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบ

  - ทุ่มเทในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

  - ก้าวไปสู่ Decarbonized Future

  - ดำเนินนโยบายเชิงรุกในการประหยัดพลังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

  - การประหยัดพลังงานภาคบังตับ เช่น Restricted Zone,Green Building


แนวทางปฏิรูปเพื่อความยั่งยืน (ต่อ)

 • สร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า

  - ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า

  - หันมาพิจารณาเชื้อเพลิงทางเลือกอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้น เช่น ถ่านหินและนิวเคลียร์

  - ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า (Green Power) อย่างจริงจัง

  - กระจายการผลิตไฟฟ้าออกไปยังแหล่งชุมชนทั่วประเทศในรูปของการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชน (VS-IPP)

 • ปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สอดคล้องกัน สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ลดการอุดหนุน

  - เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดการใช้พลังงานอย่างจริงจัง (DSM)


Source - International Energy Agency (IEA) แนวทางปฏิรูปเพื่อความยั่งยืน (ต่อ)


15 2551 2565
แผน แนวทางปฏิรูปเพื่อความยั่งยืน (ต่อ)15ปีพลังงานทดแทน (2551-2565)

 • ครม.ให้ความเห็นชอบ – 28 ม.ค. 2552

 • เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

  - จาก 6.8% เป็น 20% ภายในปี 2565

 • สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

  - กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ: ไบโอดีเซล เอทานอล และ NGV

  - กลุ่มพลังงานชีวภาพ: ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล และพลังงานขยะ

  - กลุ่มพลังงานธรรมชาติ: พลังงานลม แสงอาทิตย์ และไฟฟ้าพลังน้ำ

 • ลดการนำเข้าพลังงานได้มากกว่า 460,000 ล้านบาท

  - เกิดการลงทุนในภาคเอกชนมากกว่า 382,000 ล้านบาท

  - มีโอกาสในการขายคาร์บอนเครดิตได้มากกว่า 14,000 ล้านบาท


Green power
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Green Power)

 • ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยปรับส่วนเพิ่มราคารับซื้อ (adder) ให้สูงขึ้น ตั้งแต่หน่วยละ 0.30-8.00 บาท

  - ชีวภาพ (BIO-GAS) 176 MW

  - ชีวมวล (BIO-MASS) 3,032 MW

  - แหล่งน้ำขนาดเล็ก 281 MW

  - พลังแสงอาทิตย์ 1,072 MW

  - พลังลม 1,321 MW

  - ขยะ 183 MW

  - เป้าหมาย 5,242 MW

 • ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟจ่ายแพงขึ้นโดยสมัครใจ


นโยบายพลังงานสาธารณะ

 • นโยบายที่ดีต้องตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว

  - ความมั่นคงด้านพลังงาน/ความพอเพียง/การพึ่งพาตนเอง

 • เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

  - ไม่ฟุ่มเฟือย/ไม่ใช้จ่ายเกินตัว/ไม่สร้างภาระให้คนรุ่นหลัง

 • ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีค่าซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดและหายากอย่างชาญฉลาด

  - ไม่ใช้อย่างสี้นเปลืองโดยไม่คำนึงถึงอนุชนรุ่นหลัง

 • นโยบายต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ในระยะยาว

  - ไม่เสนอแค่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นเท่านั้น

 • การบริหารจัดการนโยบายต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน


บทสรุป

 • ยุคสมัยแห่งน้ำมันราคาถูกได้หมดไปแล้ว

 • ยุคแห่งพลังงานหมุนเวียนกำลังเข้ามาแทนที่

  - บนสมมติฐานว่าต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในระยะยาว

  - เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 • การกำหนดราคาพลังงานที่สมเหตุผลจะช่วยสร้างสมดุลในการใช้พลังงาน

  - ลดการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล

  - มาตรการเดียวที่ได้ผลมากที่สุด

  - ลดความต้องการด้านพลังงาน

  - ลดภาวะโลกร้อน


น้ำมันแพง ............. ทางออกของประเทศไทย ?

ไม่เป็นไรหรอก!!ให้น้ำเกลือเสร็จ เดี๋ยวก็หายแล้ว

ต้องผ่าตัด!!เท่านั้นถึงจะหายขาด

19


ad