ข้อเท็จจริงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 19

 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ข้อเท็จจริงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย. มนูญ ศิริวรรณ. สถานการณ์พลังงานของประเทศ. เป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ (ใช้น้ำมัน 800 kbd/ ผลิตได้เอง 254 kbd เป็นน้ำมันดิบ 133 kbd ) ทรัพยากรด้านพลังงานในประเทศมีจำกัด โดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ข้อเท็จจริงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4344578


4344578

 • ( 800 kbd/ 254 kbd 133 kbd )

 • 2.5-3.1 (0.7-1.2 )

  - 10-12% GDP ( EU 2.2%, US 2.6% )

 • (LPG, Diesel)

 • Logistics


4344578

()

 • - 70%()

  - 25-30%


4344578

2550

PROVED PROBABLE POSSIBLE

-NG (mmcu.ft.) 8.65 8.53 4.46

-condensate (mb) 233.41 268.12 107.65

-crude (mb) 189.01 113.58 37.13

JDA

-NG (mmcu.ft.) 3.04 2.11 3.86

-condensate (mb) 32.70 25.11 53.28

-crude (mb) 5.53 3.48 4.97

-

-NG (mmcu.ft.) 10.00

(mb) 2,500 2,266 3,398

(NG) 8 7 4

-NGJDA 19+10 = 30

--?

*Proved = confidence 90%, Probable = 50%, Possible = 10%


4344578

 • 2551 811.9 (28,416 )

 • - + 2.7%

  - + 98.2%

 • 2551 1.2

 • 5

 • 2552 5 7

  - 22,200 (717,060 )

 • 2553/2554 1


Logistics

Logistics

 • - logistics30%

  - logistics 18.4%GDP

  - 15% 2555 (8-9%)

  - 6.7%

  - 6.6%( 8-9%)

  - logistics = 16%vs.= 7%

  - () 86% 2.8% ( 18.5%)


4344578

Other*2.3%

Hydro16%

Coal41%

Nuclear14.8%

Gas20.1%

Oil5.8%

* Other: Solar, wind, geothermal, waste

Source: International Energy Agency (Key World Statistics 2008)


4344578

2551

()

148,197

1.4%

8.2%

1.0%

70.0 %

12.6%

4.7%

0.2 %

. 1.6%

0.3 %


4344578

Source - International Energy Agency (IEA)


4344578

Source - International Energy Agency (IEA)


4344578

 • 10 - 20

 • (LPG/LNG)


4344578

 • - /

  -

  -

  - Decarbonized Future

  -

  - Restricted Zone,Green Building


4344578

()

 • -

  -

  - (Green Power)

  - (VS-IPP)

 • - (DSM)


4344578

Source - International Energy Agency (IEA)


15 2551 2565

15 (2551-2565)

 • . 28 .. 2552

 • - 6.8% 20% 2565

 • - : NGV

  - :

  - :

 • 460,000

  - 382,000

  - 14,000


Green power

(Green Power)

 • (adder) 0.30-8.00

  - (BIO-GAS) 176 MW

  - (BIO-MASS)3,032 MW

  - 281 MW

  - 1,072 MW

  - 1,321 MW

  - 183 MW

  - 5,242 MW


4344578

 • - //

 • - //

 • -

 • -


4344578

 • -

  -

 • -

  -

  -

  -


4344578

............. ?

!!

!!

19


 • Login