5 3 a irina @ mskh am
Download
1 / 14

Կիսամյակային հաշվետվություն - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Իրինա Ավետիյսան 5-3 դասարան Նոր Դպրոց a - irina @ mskh . am. Կիսամյակային հաշվետվություն.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Կիսամյակային հաշվետվություն' - helene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5 3 a irina @ mskh am

ԻրինաԱվետիյսան

5-3 դասարան

ՆորԴպրոց

[email protected]

Կիսամյակայինհաշվետվություն


 • Իմընտրած գործունեությունը մաթեմատիկան է: ՄենքընկերՍյուզիիհետհետաքրքիրխնդիրներենքլուծում, մաթեմատիկականխաղերենքխաղում,մաթեմատիկական խաչբառներ ենք ստեղծում, բլոգներն ենք ուսուոմնասիրում : Հաճախմասնակցումենքառցանցքննարկումներին, օրինակ`

  Հնարամիտ լուծում պահանջող խնդիրներ` http://nor.mskh.am/node/6638Կատակ խնդիրներ-http://suziehakobyan.blogspot.com/2012/11/blog-post_7.htmlՄենք արդեն գուշակում ենք բոլորի ծննդյան ամիսն ու օրը-http://suziehakobyan.blogspot.com/2013/01/blog-post_238.htmlՏեխնոլոգիայիդասերինեսպատրաստեցիմիքանինյութառողջագիտությանմասին, կենդանիներիխնամքիմասին.

 • Կանաչ կամ սովորական իգուանա`http://nor.mskh.am/node/5935

 • Կերակրում ենք կենդանիներին (ֆոտոշարք)`http://nor.mskh.am/node/5933

 • Ֆիզկտուլտուրայիժամերինմենքպարապումէինքվոլեյբոլ և բասմետբոլ:

ընտրած գործունեությունՏեխնոլոգիաՖիզկտուլտուրա


 • ԵսհաճախումեմդաշնամուրիդասերՍվետաՃաղարյանիմոտ և մասնակցելեմմիքանիհամերգների` ջազային և ամանորյա, նաևնյութերեմներկայացրել.

 • Ես կատարում եմ Կոմիտաս` http://nor.mskh.am/node/4222

 • Դո-մի-սոլ, կամ մեր նոր դաշնամուրը` http://nor.mskh.am/node/5998

Լրացուցիչկրթություն


Եսմիշտուրախությամբ ևսիրովմասնակցումեմառավոտյանպարապմունքներին:

Ինձդուրենգալիսառավոտյաներգերը, մարմնամարզությունը, ծննդյանշնորհավորանքները և բարձրտրամադրությունը:

Եսմասնակցելեմ “Мы желаем счастья вам” կարաոկե-երգիստեղծմանը:

Мы желаем счастья вам` http://nor.mskh.am/node/6181

Մասնակցություն պարապմունքներին


Եսաշխատումեմմասնակցելբոլորառցանց քննարկումներին, որոնքանցենկացվումՆորԴպրոցիկայքում.

 • Ջաննի Ռոդարի «Ջելսոմինոն խաբեբաների աշխարհում» Ստեղծական աշխատանք

 • http://nor.mskh.am/node/4738

 • Ջաննի Ռոդարի «Ջելսոմինոն խաբեբաների աշխարհում»Ամփոփում http://nor.mskh.am/node/4737

 • Իմ անունը... http://nor.mskh.am/node/4141

 • Բնագիտականընթերցումներ`http://nor.mskh.am/node/6554

 • Ավետիք Իսահակյան «Այդ ոչինչը ես եմ»

 • http://nor.mskh.am/node/5327

 • Ստեփան Զորյան «Մի գիշեր անտառում»

 • http://nor.mskh.am/node/3865

առցանց քննարկում


 • Այսկիսամյակեսգնացելեմմիքանիուսումնական և հայրենագիտականճամփորդությունների: ԵսեղելեմՎանատուրգյուղում, Արայիլեռանգագաթում, ԱրտաշատիՆորաշենգյուղում, ԽորՎիրապում, Օշականում: ԵսայցելելեմՕշականի և Ագարակիդպրոցները: Ահաիմնյութերը.

 • Մեր ճամփորդությունըԱրայիլեռ

 • http://nor.mskh.am/node/4112

 • Խոր Վիրապում

 • http://nor.mskh.am/node/4649

ուսումնական ճամփորդություն


 • Мы желаем счастья вам` http://nor.mskh.am/node/6181

 • Հովհաննես Թումանյան «Երկու սև ամպ»

 • http://nor.mskh.am/node/4565

 • Նվիրվում է

  Սեպտեմբերի 21-ին `

  ՊետրոսյանԴավիթիհետ

  http://nor.mskh.am/node/3985

Խմբային աշխատանքներ


 • Այսկիսամյակեսշատակտիվաշխատելեմկայքում և թողարկելեմբազմաթիվաշխատանքներ.

 • Ջա~ն Սևան Իմ ամառային արձակուրդը (մաս I)

  http://nor.mskh.am/node/3788

 • Իմ ամենաուրախ օրը http://nor.mskh.am/node/3838

 • Мое лето http://nor.mskh.am/node/3847

 • Осенняя сказка http://nor.mskh.am/node/4177

 • Ձայնավորների ու բաղաձայնների կռիվը. ո՞րն է ավելի կարևոր

  http://nor.mskh.am/node/4291

 • Աշնանային ֆոտոշարք http://nor.mskh.am/node/4623

 • My cartoon character http://nor.mskh.am/node/4728

 • Сказка о лисе, Рыжей Красе http://nor.mskh.am/node/4762

 • Розовая находка http://nor.mskh.am/node/5041

Անհատականաշխատանքներ


 • «Աշուն» Վահան Տերյան http://nor.mskh.am/node/5059

 • Իմպապիկըhttp://nor.mskh.am/node/5087

 • Ին՞չ է ազատությունը http://nor.mskh.am/node/5222

 • Наша школа http://nor.mskh.am/node/5231

 • Երգն իմ կյանքում http://nor.mskh.am/node/5544

 • Իմ արտասովոր Նոր տարին http://nor.mskh.am/node/5889

 • С Новым годом и Рождеством! http://nor.mskh.am/node/6321

 • Երջանկություն http://nor.mskh.am/node/6733

 • В поисках волшебства http://nor.mskh.am/node/6767

 • Ոսկի քաղաք http://nor.mskh.am/node/6746

 • Մենուա թագավոր http://nor.mskh.am/node/5758

 • Հին Հայերի Վիպաշխարհ http://nor.mskh.am/node/5095

 • Իմ տոհմածառը http://nor.mskh.am/node/4923

Անհատականաշխատանքներ


Այս կիսամյակի ընթացքում ընդամենը պատրատելեմ

Ֆոտոշարք– 2

Ֆիլմ– 5

շնորհանդես-p.point – 9

նյութ-շարադրանք – 16

Էլ. նամակագրությունը շատհարմար է հանձնարարությունստանալու և հետաքրքրողհարցիպատասխանըստանալուհամար: Եսնամակներովեմփոխանակվումգրեթեբոլորմերուսուցիչների և ղեկավարներիհետ:


 • Եսմասնակցելեմբոլորստուգատեսներին, օրինակ

 • Աշունմեդիաօլիմպիադա - «Աշուն» Վահան Տերյան http://nor.mskh.am/node/5059

 • “Русскиймедвежонок” միջազգայինօլիմպիադա

 • «Դիջիթեք 2013» - Դա լա՜վ է` http://nor.mskh.am/node/5789

 • Դեպի նոր գիտելիքներ և ունակություններ` http://nor.mskh.am/node/6495

 • թարգմանականաշխատանք(ռուերենիցհայերեն) –Դա լա՜վ է` http://nor.mskh.am/node/5789


Եսսովորելեմ Pixlr.com/editor / ծրագիրը, pff.meծրագիրը,

Ինքնակրթություն


Օգտվումեմ Hoodamath.com,coolmath.com,mathnet.amմաթեմատիկականխաղերիկայքից,Ընկեր Սյուզիի բլոգից ,այցելելեմ և ծանոթացելեմտպարանիաշխատանքին, ինչիմասինֆիլմեմպատրատել.

Դեպի նոր գիտելիքներ և ունակություններ` http://nor.mskh.am/node/6495:

Կարդումեմերեքլեզուներով, հատկապեսսիրումեմընթերցել “Древопознания” հանրագիտարանը, կենդանիներիմասին, մարդուօրգանիզմիմասին և տիեզերքիմասինբաժինները:

Ինքնակրթություն


Բոլորառարկաներըհետաքրքիրենիրձևով, հատկապեսինձդուրենգալիսբոլորլեզուները և մաթեմատիկան (և այդառարկաներիուսուցիչները), փորձերնընկերԻվետտայիհետ, տիկինՀարությունյանիմշտականբարիվերաբերմունքը, երկարօրյանընկերՄարինեիհետ:

Ինձգնահատումեմորպեսլավսովորող, ձգտումեմգերազանցիկլինել:

գնահատում


ad