3 virksomhedens afs tningsforhold
Download
1 / 33

3.Virksomhedens afsætningsforhold - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

3.Virksomhedens afsætningsforhold. Efterspørgsel. En virksomheds ide angiver det eller de behov , virksomheden ønsker at dække gennem salg af varer. Ved efterspørgsel efter en vare forstås mængde af varen, der i løbet af et vist tidsrum er solgt eller kan sælges på et bestemt marked.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 3.Virksomhedens afsætningsforhold' - helene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Eftersp rgsel
Efterspørgsel

 • En virksomheds ide angiver det eller de behov, virksomheden ønsker at dække gennem salg af varer.

 • Ved efterspørgsel efter en vare forstås mængde af varen, der i løbet af et vist tidsrum er solgt eller kan sælges på et bestemt marked.


Eftersp rgsel1
Efterspørgsel

 • Hvor stor er efterspørgslen – og hvilke faktorer påvirker efterspørgslen?

 • HR: Jo lavere prisen er, jo større er efterspørgslen.


Eftersp rgselsdeterminanter
Efterspørgselsdeterminanter

 • De faktorer, der påvirker efterspørgslen efter varen.

  • Varens pris

  • Prisen på andre varer

   • Substituerende varer

   • Komplementære varer

  • Kvalitet og emballage

  • Reklameindsats

  • Samfundsøkonomi

  • Mode

  • Vejret


Eftersp rgsel2
Efterspørgsel

 • Ved substituerende varer forstås varer, som kan dække samme behov hos køberne, ide de kan erstatte hinanden i forbruget

 • Ved komplementære varer forstås varer, der tilsammen dækker et bestemt behov hos køberne, idet de supplerer hinanden i forbruget.


Afs tning
Afsætning

 • Ved en virksomheds afsætning af en vare forstås den mængde af varen, virksomheden kan sælge i en bestemt periode.

 • Ved en virksomheds handlingsparametre forstås de faktorer, der påvirker afsætningen af virksomhedens produkter, og som virksomheden selv har indflydelse på


Handlingsparametre
Handlingsparametre

 • Handlingsparametre kan opdeles i 4P

  • Product

  • Price

  • Place

  • Promotion


Price priselasticitet
Price - priselasticitet

 • Sammenhængen mellem en prisændring og en dertil hørende ændring af afsætningen.

  • Neutralelastisk – når omsætning er uændret ved prisnedsættelse

  • Elastisk (prisfølsom) – når omsætning stiger ved prisnedsættelse

  • Uelastisk – når omsætning falder ved prisnedsættelse


Priselasticitet
Priselasticitet

 • Priselasticitet i givet afsætningsinterval beregnes som forholdet mellem den procentuelle ændring den afsatte mængde og den procentuelle ændring i prisen.

  • Priselasticitet Procentuel ændring i afs

   Procentuel ændring i prisen


Priselasticitet1
Priselasticitet

 • Da salgspris og afsætning bevæger sig i hver sin retning kan man vælge at beregne den procentuelle afsætningsændring i forhold til den nye afsætning – og den procentuelle ændring i forhold til den oprindelige pris.

 • Når priselasticitet = 1 => neutralelastisk

 • Når prisalasticitet > 1 => elastisk afsætn.

 • Når prisalasticitet < 1 => uelastisk afsætn.Priselasticitet3
Priselasticitet

 • I forhold til købernes indtægter

  • Varer til velstående købere vil ofte være uelastisk

  • Varer til økonomisk trængte vil ofte være elastiske på ikke nødvendige varer

 • Nødvendighedsvarer og luksusvarer

  • Afsætning af nødvendighedsvarer er uelastisk

  • Gælder også vanedannende varer – cigaretter

  • Luksusbetonede varer kan være elastiske


Priselasticitet4
Priselasticitet

 • Substituerende varer

  • For produkter, der let kan substitueres, vil afsætningen ofte være elastisk

 • Varens betydning for købernes budgetter

  • Varer med lille betydning vil være uelastisk (tændstikker, gær)

  • Dyrere varer (bil, rejser) vil være elastisk


Priskrydselasticitet
Priskrydselasticitet

 • Priskrydselasticiteten beregnes som forholdet mellem den procentuelle ændring i den afsatte mænge af A og den procentuelle ændring i prisen for B.


Priskrydselasticitet1
Priskrydselasticitet

 • Substituerende varer

  • Priskrydselasticiteten vil være positiv, idet afsætning af det ene produkt ændrer sig i samme retning som prisen på det andet produkt.

 • Komplementære produkter

  • Priskrydselasticiteten vil være negativ, idet afsætning af det ene produkt ændrer sig i modsat retning som prisen på det andet produkt.


Indkomstelasticitet
Indkomstelasticitet

 • Et produkts indkomstelasticitet måler sammenhængen mellem forbrugernes indkomst og efterspørgslen efter produktet.

 • Hvis indkomstelasticiteten er 3, betyder det, at efterspørgslen stiger 3%, hver gang forbruger priserne stiger med 1%


Differensoms gr nseoms
Differensoms/grænseoms

 • Ved differenceomsætning forstås den gennemsnitlige mer- eller mindreomsætning pr. enhed, der forekommer i den totale omsætning, når man ændre afsætningen med mere end en enhed.

 • Differensomsætning = Ændr. Omsætn.

  Ændr. Afsætn.Gr nseoms tning
Grænseomsætning

 • I særlige tilfælde har man oplysninger om omsætningsbeløbene ved samtlige afsætningsstørrelser med blot en enhed som interval.

 • Ved grænseomsætning forstås den ændring, der forekommer i den totale omsætning, når man ændrer afsætningen med 1 enhed.


Pris som handlingsparameter
Pris som handlingsparameter

 • Prisændringer og konkurrentreaktioner

 • Prisen som lokkemiddel

 • Prisen som kvalitetsindikator

 • Prisen på et nyt produkt

  • Skimming price

  • Penetration price


Place
Place

 • Beliggenhed

 • Distributionssystem

  • Valg af distributionskanal må tage sit udgangspunkt i selve varen.


Promotion
Promotion

 • Reklame

  • Upersonlig psykologisk påvirkning af en gruppe personer med det formål at få dem til at handle i en bestemt retning.

 • Personligt salgsarbejde

 • Sales Promotion

 • Public RelationsKonkurrenceformer
Konkurrenceformer

 • Standardvarer og differentierede varer

  • Varer der handles på børser (råvarer) er standardvarer

  • Varer, der opfattes som forskellige af køberne (fx mærkevarer) er differentierede varer.

 • Det er den enkelte købers opfattelse af varen, som afgør, om det er en standard eller differentieret vare.


Konkurrenceformer1
Konkurrenceformer

 • Homogene og heterogene markeder

  • I det homogene marked foretrækker den enkelte køber ikke den ene udbyder frem for den anden. (standardvarer)

  • I de heterogene marked har den enkelte køber præference for den ene udbyder og/eller dennes produkter (diff. varer)

  • Udbydernes geografiske placering kan medføre, at køberne har præference -> heterogent

  • Et homogent marked må være gennemsigtigt (børser)

  • Det må være virksomhedens mål at styrke graden af præference


Konkurrenceformer2
Konkurrenceformer

 • Konkurrenceformer bestemt af følgende

  • Konkurrenternes antal og størrelse

  • Om markedet er homogent eller heterogent


Konkurrenceformer3
Konkurrenceformer

 • Vi skelner mellem de to yderpunkter

  • Fuldkommen konkurrence

  • Monopol

  • … og det ligger i mellem: ufuldkommen konkurrence.


Fuldkommen konkurrence
Fuldkommen konkurrence

 • Markedsprisen vil være givet udefra, idet den enkelte sælger ikke kan påvirke prisen.

 • Sælger tilpasser sin udbudte mængde til prisen. (mængdetilpasser)Monopol
Monopol

 • En monopolist kan vælge mellem at være pristilpasser eller mængdetilpasser – de fleste er pristilpassere.

  • Mængdetilpasser (auktion)Prisdifferentiering
Prisdifferentiering

 • Prisdifferentiering er, når en udbyder på samme tid tager forskellige priser (ab fabrik) for den samme vare.

 • Udbyderen må kunne opdele sine kunder i køber grupper med forskellig priselasticitet

 • Udbyderen må kunne holde købergrupperne adskilte.


Eks p prisdiffentiering
Eks. på prisdiffentiering

 • Geografisk prisdifferentiering

  • Eksport/hjemmemarked

  • Større/mindre byer

 • Prisdifferentiering efter egenskaber hos køberne.

 • Efter varens anvendelse – el til industri

 • Tidsmæssig prisdifferentiering

 • Uegentlig prisdiffentiering

  • Forskellig indpakning

 • Rabatter


ad