NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020 Katowice, 14 listopada, 2011 - PowerPoint PPT Presentation

NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020
Download
1 / 25

  • 123 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020 Katowice, 14 listopada, 2011. Uwarunkowania strategiczne dla ukierunkowania środków wspólnotowych. Strategia „Europa 2020”. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (KE 3.3.2010).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020 Katowice, 14 listopada, 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020

Katowice, 14 listopada, 2011


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

Uwarunkowania strategiczne dla ukierunkowania środków wspólnotowych


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

Strategia „Europa 2020”


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (KE 3.3.2010)

Europejska agenda cyfrowa*

* - siedem projektów przewodnich Komisji Europejskiej


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

Strategia „Europa 2020” - cele


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

Budżet UE – najważniejszy instrument ułatwiający realizację strategii Europa 2020


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

V Raport Spójności


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

V Raport Spójności


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

V Raport Spójności


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

Nowy model zintegrowanego zarządzania rozwojem


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

Nowy model zintegrowanego zarządzania rozwojem

Do 2020 roku najważniejszymi dokumentami strategicznymi będą: Średniookresowa strategia rozwoju kraju, Krajowy Program Reform

oraz 9 strategii zintegrowanych:


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

Nowy paradygmat rozwoju polityki regionalnej –KSRR


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

Cel 1 KSRR: Konkurencyjność

ok. 63% środków

Polaryzacja: koncentracja procesów rozwojowych na podstawowej sieci miast (miasta wojewódzkie – główne węzły policentrycznego układu sieci osadniczej)

Dyfuzja: rozprzestrzenianie się procesów rozwojowych z obszarów wzrostu na pozostałe obszary (obszary położone poza funkcjonalnymi obszarami miast wojewódzkich, ośrodki subregionalne i lokalne)

BUDOWANIE POTENCJAŁU DYFUZJI

KONKURENCYJNOŚĆ

WYRÓWNYWANIE SZANS I POTENCJAŁÓW

BIEGUN ROZWOJU

RÓWNOWAGA


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

Cel 2 KSRR: Spójność

30% środków

Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych.

Jako główny obszar problemowy celu 2 wskazuje się Górny Śląsk

Źródło: KSRR.


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

Cel 3 KSRR: Sprawność

ok. 7% środków


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

Strategia Śląskie 2020 – cele


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

  • Obserwatorium rozwoju terytorialnego


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

  • Krajowe Forum Terytorialne


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

  • Regionalne Forum Terytorialne


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

Ramowy Zintegrowany Program Regionalny


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

Kontrakt terytorialny


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

Kontrakt terytorialny


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

  • Zespół ds. opracowania projektu ramowego zintegrowanego programu regionalnego


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

Zespół ds. opracowania projektu RZPR

- interakcje


Nowy okres programowania 2014 2020 katowice 14 listopada 2011

Dziękuję za uwagę

Wydział Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

tel. +48 32 77 40 654

fundusze@slaskie.pl

www.rpo.slaskie.pl


  • Login