III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a - PowerPoint PPT Presentation

Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a
Download
1 / 19

 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a. DOBRO DOŠLI. Goražde 17.09.2010.godine. III / TREĆA/ REDOVNA / IZVJEŠTAJNA / SKUPŠTINA. Goražde 17.09.2010.godine. DNEVNI RED

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

DOBRO DOŠLI

Goražde 17.09.2010.godine


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III / TREĆA/ REDOVNA / IZVJEŠTAJNA / SKUPŠTINA

Goražde 17.09.2010.godine


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa II redovne / izvještajne / Skupštine Obrtničke komore Bosansko - podrinjskog kantona - Goražde,

2.Usvajanje Poslovnika o radu redovne / izvještajne / Skupštine Obrtničke komore BPK-a Goražde.;

3.Izbor radnih tijela Skupštine.;

-radno predsjedništvo,

-verifikacione komisije,

-zapisničara i ovjerivača zapisnika,

4.Izvještaj o radu organa Obrtničke komore Bosansko - podrinjskog kantona – Goražde u proteklom periodu.;

- Izvještaj o radu Obrtničke komore

- Izvještaj o radu Upravnog odbora Obrtničke komore BPK-a,

- Izviještaj o radu Nadzornog odbora Obrtničke komore BPK-a o materijalno finansijskom poslovanju,

- Izvještaj o radu Suda časti Obrtničke komore BPK-a,

5. Diskusija po izvještajima i njihovo usvajanje.;

6. Usvajanje godišnjeg završnog računa Obrtničke komore BPK-a za 2009.godine.;

7.Usvajanje programa rada Obrtničke komore BPK-a - Goražde za 2o10 godinu,

8.Usvajanje finansijskog plana Komore za 2010. godinu

-Usvajanje odluke o zboru nezavisne revizorske institucije o kontroli završnih godišnjih računa;

9.Usvajanje odluke o finansiranju Obrtničke komore BPK-a Goražde

10.Dodjela priznanja i zahvalnica zaslužnim za razvoj obrta BPKa,

11.Formulisanje zaključaka i usvajanje istih,

12.Razno.


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

1. Usvajanje zapisnika sa II /druge / Redovne Skupštine Obrtničke komore BPK-a Goražde;

 • Prilog:

  - zapisnik sa II /druge/ Redovne Skupštine Obrtničke Komore BPK Goražde

Goražde 17.09.2010.godine


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

2. Usvajanje Poslovnika o radu II / druge/ izvještajne Skupštine Obrtničke komore BPK-a Goražde;

 • Prilog:

  - Poslovnik o radu Skupštine Obrtničke Komore BPK-a Goražde

Goražde 17.09.2010.godine


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

3. Izbor radnih tijela Skupštine

 • Radno predsjedništvo,

 • Verifikacione komisije,

 • Zapisničara i ovjerivača zapisnika

Goražde 17.09.2010.godine


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

4. Izvještaj o radu Obrtničke komore BPK-a Goražde u proteklom periodu:

Goražde 17.09.2010.godine


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

 • Izvještaj o radu Predsjednika Komore,

  Prilog: Izvještaj o radu Obrtničke komore u 2009.godini;

  Izvještaj o radu predsjednika Komore

 • Izvještaj o radu Upravnog Odbora Komore

  Prilog: Izvještaj o radu Upravnog odbora Komore

 • Izvještaj o radu Nadzornog Odbora Komore

  Prilog: Izvještaj o radu Nadzornog odbora Komore,

  Finasijski izvještaj za 2009 godinu,

 • Izvještaj o radu Suda časti

Goražde 17.09.2010.godine


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

5. Diskusija po izvještajima i njihovo usvajanje;

Goražde 17.09.2010.godine


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

6. Usvajanje godišnjeg završnog računa Obrtničke komore BPK-a Goražde za 2009.godinu;

Goražde 17.09.2010.godine


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

 • Prilog:

 • Bilans stanja;

 • Bilans uspjeha;

 • Podaci o plaćama i broju zaposlenih;

 • Izvještaj o novčanim tokovima;

 • Izvještaj o promjenama u kapitalu;

 • Izvještaj o obračunatim i uplačenim vodnim nakanadama;

 • Izvještaj o obračunatoj i uplačenoj naknadi za zaštitu od požara i drugih nesreća

Goražde 17.09.2010.godine


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

7. Usvajanje programa rada Obrtničke komore za 2009. godinu

 • Prilog:

  - Program rada Obrtničke komore BPK-a za 2010.godinu

Goražde 17.09.2010.godine


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

8. Usvajanje Finansijskog plana Obrtničke komore za 2010. godinu

 • Prilog:

  • Finasijski plan za 2010. godinu

 • Usvajanje odluke o izboru nezavisne revizorske institucije o kontroli završnih godišnjih računa

Goražde 17.09.2010.godine


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

9. Usvajanje odluke o finansiranju Obrtničke komore BPK-a Goražde

 • Prilog: Odluka o finansiranju Obrtničke komore BPK-a Goražde (odluka o visini članarine)

Goražde 17.09.2010.godine


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

10. Dodjela priznanja i zahvalnica zaslužnim za razvoj obrta BPK-a Goražde

Goražde 17.09.2010.godine


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

 • ZAHVALNICE:

  - Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde,

  - Federalno ministarstvo razvoja,poduzetništva i obrta Mostar,

  - Zavod za zapošljavanje BPK Goražde,

  - Meho Dolo

Goražde 17.09.2010.godine


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

11. Formulisanje zaključaka i usvajanje istih

Goražde 17.09.2010.godine


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

12. Razno

Goražde 17.09.2010.godine


Iii izvje tajna skup tina obrtni ke komore bpk a

III Izvještajna Skupština Obrtničke komore BPK-a

HVALA NA PAŽNJI

Goražde 17.09.2010.godine


 • Login