การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 101

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะ. ไพฑูรย์ นัน ตะสุคนธ์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. “ครู”หมายความว่า. บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้าน การเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5947887


5947887

28/10/57

N. PAITOON


5947887

?

1.

- (,,)

-

-

-

28/10/57

N. PAITOON


5947887

2.

-

-

3. / /

-

- /

28/10/57

N. PAITOON


5947887

1.

2. Micro Plan

-

28/10/57

N. PAITOON


5947887

28/10/57

N. PAITOON


5947887

1.

2.

3.

28/10/57

N. PAITOON


5947887

(Table of Specifications)

28/10/57

N. PAITOON


5947887

1)

2)

3)

28/10/57

N. PAITOON


5947887

.........................................................................................................

()...........................

....

......

......

28/10/57

N. PAITOON


5947887

1)

+

1 2

-

28/10/57

N. PAITOON


Benjamin s bloom

Benjamin S. Bloom

1. Cognitive Domain

2. Psychomotor Domain

3. Affective Domain

28/10/57

N. PAITOON


5947887

1.


5947887

28/10/57

N. PAITOON


5947887

 • 6

 • 5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 1

 • /

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  2.


  5947887

  3.


  5947887

  1..................

  2..................

  3..................

  4..................

  5..................

  6..................

  .....................

  ..........................

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  2)

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  3)

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  1.

  2.

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  3. 10

  9 - 10

  7 - 8

  4 - 6

  2 - 3

  0 1

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  4.

  5. ()

  6. 100

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  40

  24

  36

  12

  48

  40

  20

  220

  220

  40

  40100

  100

  220

  = 18.18

  18

  100

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  40

  24

  36

  12

  48

  40

  20

  220 100

  9

  40

  9 18

  18

  40

  = 4.05

  4

  10

  8

  8

  5

  9

  18

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  40

  24

  36

  12

  48

  40

  20

  220 100

  12

  3(4) = 174 = 68

  18

  100

  1868

  68

  100

  = 12.24

  = 12

  18

  68

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  -

  3

  4

  6

  7

  20

  -

  3

  4

  6

  7

  20

  12

  20

  22

  24

  22

  4 4 4

  5

  4

  2

  1

  3

  6

  6

  6

  7

  5 6

  6+12

  6 6

  6+12

  1

  6 6

  6+22

  1 1

  3 5

  7+12

  2 2

  24 27

  34

  29

  8

  4

  3

  100

  3 2 1 4

  28 .. 57

  28


  5947887

  12

  20

  22

  24

  22

  5

  4

  2

  1

  3

  4 4 4

  5 6 7 2

  6 6 7 2 1

  6 6 8 2 1 1

  3 5 8 2 2 2

  24 27 34 8 4 3

  100


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON


  Competence

  ( Competence )

  Competence

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  2. ( Cognitive Competence )

  2

  1. ( Practical Competence )

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887


  5947887


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  / /

  1 : ..

  • .

  • .

  • 2.1 ..

  • 2.2 ..

  • . 1.

  • . 2.

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  1.

  1.1

  1.1.1

  1.1.2........................................................

  1.2..................................................................

  1.3..................................................................

  2.

  2.1..................................................................

  .....................

  ..............................................

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7


  5947887

  / /

  1 : ..

  • .

  • .

  • 2.1 ..

  • 2.2 ..

  • . 1.

  • . 2.

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  (Performance Criteria)

  (Process) (Product)


  5947887

  (Performance Criteria)

  ( )

  1.

  2.

  3.

  4. (Accepted Standard)


  5947887

  (Performance Criteria)

  1. + (Outcome + Evaluative Statement)

  2.

  3.

  4.

  :

  - , , ,

  - ,


  5947887

  / /

  3

  1. ..... 1. ....

  2. 2.

  -

  3. 3. -

  -

  4. 4. -

  - ..

  -

  -


  5947887

  1. ....

  2.

  -

  3. -

  -

  4. -

  - ..

  -

  -


  5947887

  1.

  2.

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  1.

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  2.

  - -

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  3.

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  1.

  +

  1 2

  2.

  + +

  1 2 3

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  :

  ...

  ..

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  • /

  1.

  2.

  3.

  4. 8 10

  5. 50

  6.

  • 3

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  4.

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  1.

  1.1

  1.1.1

  1.1.2...................................................

  1.2............................................................

  1.3............................................................

  2.

  2.1............................................................

  .....................

  ..............................................

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  1.

  1.1

  1.1.1

  1.1.2..........................................

  1.2...........................................................

  1.3...........................................................

  2.

  2.1..........................................................

  4.

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  6.

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887


  5947887

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  • (INFORMATION SHEET)

  • :

  • :

  • ()

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887


  5947887

  -

  -

  -

  -


  5947887

  • (JOB SHEET)

  • - -

  • - -

  • - - ()

  • - /

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  • (JOB SHEET)

  • - -

  • - -

  • - .......... - ()

  • -


  5947887

  • (JOB SHEET)

  • - -

  • - -

  • - - / ()

  • - /


  5947887


  5947887

  • (ASSIGNMENT SHEET)

  • - (,,)

  • -

  • -

  • -

  • -

  • -


  5947887

  7.

  1.

  Concept

  2.

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  1.

  2.

  3. 1 2

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  5.

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  CIPPA Model

  - Construct

  - Interaction

  - Participation

  - Process Product

  - Application

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  MIAP Model

  -

  (Motivation)

  - (Information) - .............................................

  -

  -

  (Application)

  -

  (Progress)

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  8.

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887


  5947887

  3

  (Performance)

  (Process)

  (Products)


  5947887

  ()

  ()


  5947887

  23


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  5

  3

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON

  1.

  2.

  3.


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON

  1.

  1.1

  1.2

  2.

  2.1

  2.2

  2.3

  2.4


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON

  1.

  2

  1.1

  1.2

  2.


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON

  3.

  4. 5 5-6

  5.1

  5.1

  30


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON

  5.

  1

  -

  - -

  - -

  30


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON

  6.

  10

  7.


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON

  8. 3 15

  9.


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON

  1. :

  2. 5.1

  3. 5.1

  4.


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON

  1.

  1.1

  1.2

  2.

  2.1

  2.2


  5947887

  28/10/57

  N. PAITOON

  1.

  1.1

  1.2

  1.3

  2.

  2.1 ...........................

  2.2 ............................................

  2.3


  5947887


 • Login