pomo i dodeljene po pravilu de minimis
Download
Skip this Video
Download Presentation
POMOČI DODELJENE PO PRAVILU DE MINIMIS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

POMOČI DODELJENE PO PRAVILU DE MINIMIS - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Štefan Preglej Sektor spremljanje državnih pomoči Tel. 369 6556. POMOČI DODELJENE PO PRAVILU DE MINIMIS. De minimis. Commission Regulation (EC) No 1998/2006, (OJ L379/2006) velja do 31.12.2013. De minimis - omejitve.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' POMOČI DODELJENE PO PRAVILU DE MINIMIS' - hei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pomo i dodeljene po pravilu de minimis
Štefan Preglej

Sektor spremljanje državnih pomoči

Tel. 369 6556

POMOČI DODELJENE PO PRAVILU DE MINIMIS
de minimis

De minimis

Commission Regulation (EC) No 1998/2006, (OJ L379/2006)

velja do 31.12.2013

de minimis omejitve
De minimis - omejitve
 • prejemnik v obdobju treh proračunskih 3 let ne sme dobiti več kot 200.000 EUR pomoči po pravilu de minimis;
 • prejemnik v cestnoprometnem sektorju 100.000 EUR
 • do pomoči niso upravičeni:
  • prejemniki iz dejavnosti transporta za nabavo vozil za cestni prevoz;
  • prejemniki iz dejavnosti, ki so povezane s proizvodnjo, naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti;
  • podjetja v težavah;
  • prejemniki iz sektorjev ribištva in ribogojstva;
  • Prejemniki iz sektorja premogovništva.
 • pomoči ne smejo biti neposredno povezane z izvoznimi dejavnostmi prejemnikov.
obveznosti dajalca
Obveznosti dajalca
 • pred dodelitvijo pridobiti mnenje o ustreznosti programa – ukrepa MF-SSDP
 • paziti na višino že dodeljenih de minimis pomoči;
 • obvestiti prejemnika, da je dobil pomoč po pravilu de minimis;
 • pridobitev pisne izjave prejemnika, da za iste upravičene stroške ne prejema pomoči po drugih predpisih oz. niso presežene dovoljene intenzivnosti
 • zagotoviti, da pomoč ne bo dodeljena prejemniku za neupravičene dejavnosti;
 • poročati SSDP v roku 15 dni po dodelitvi;
 • hraniti evidenco posameznih pomoči de minimis 10 let od dodelitve
prednosti in slabosti
Prednosti in slabosti

Prednosti:

 • ni potrebno priglašati Komisiji v Bruselj;
 • ni definiranih upravičenih stroškov;
 • ni določene maksimalne dovoljene intenzivnosti pomoči.

Slabosti:

 • veliko različnih ukrepov po pravilu de minimis - določeni prejemniki bodo lahko kmalu pričeli presegati prag 200.000 €
 • seštevanje “de minimis” pomoči z ostalimi pomočmi za iste upravičene stroške
 • izključitev določenih sektorjev.
dodelitev pomo i
Dodelitev pomoči
 • Datum dodelitve pomoči šteje datum dokumenta, s katero se pravica prejema pomoči prenese na prejemnika pomoči
izra un vi ine pomo i
Izračun višine pomoči
 • Uporablja se samo za pomoči, kjer je možno natančno vnaprej izračunati bruto ekvivalent dotacije (“transparentna pomoč”)
pomo v obliki posojil
Pomoč v obliki posojil
 • Ni dovoljena podjetjem v težavah
 • Preračun višine pomoči ob upoštevanju tržnih obrestnih mer
 • Običajno zavarovanje
kapitalske nalo be tvegani kapital
Kapitalske naložbe/tvegani kapital
 • “netransparentna oblika pomoči”
 • Kot višina pomoči se upošteva celotni znesek
poro tva transparentna
Poroštva (“transparentna”)
 • Poroštvo največ 80%
 • Posojilo največ 1,5 mio. EUR
 • V cestnoprometnem sektorju 0,75 mio. EUR
 • Obstoj poroštvene sheme
komulacija pomo i
Komulacija pomoči
 • Pomoči po pravilu “de minimis” se prištevajo k dodeljenim pomočem za iste upravičene stroške
 • Pri dodeljevanju pomoči po drugih shemah je potrebno paziti, da za iste upravičene stroške že ni dobil pomoč po pravilu “de minimis”
ad