A VGT 2. ütemtervének és munkaprogramjának közzététele, tartalma, határidői - PowerPoint PPT Presentation

A vgt 2 temterv nek s munkaprogramj nak k zz t tele tartalma hat rid i
Download
1 / 20

 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A VGT 2. ütemtervének és munkaprogramjának közzététele, tartalma, határidői. Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet Budapest, 2013. december. A tervezési folyamat 2004-2015. A második VGT ütemterve. Mérföldkövek, határidők. 2013. december 22.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

A VGT 2. ütemtervének és munkaprogramjának közzététele, tartalma, határidői

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A vgt 2 temterv nek s munkaprogramj nak k zz t tele tartalma hat rid i

A VGT 2. ütemtervének és munkaprogramjának közzététele,tartalma, határidői

Tahy Ágnes

Nemzeti Környezetügyi Intézet

Budapest, 2013. december


A tervez si folyamat 2004 2015

A tervezési folyamat 2004-2015


A m sodik vgt temterve

A második VGT ütemterve


M rf ldk vek hat rid k

Mérföldkövek, határidők

2013. december 22.

 • A jelentős vízgazdálkodási problémák (JVP) közzététele

  2014. december 22.

 • A felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) tervezetének nyilvánosságra hozatala

  2015. december 22.

 • A végleges felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) nyilvánosságra hozatala

  2016. tavasz

 • Az országos VGT2 kihirdetése kormányhatározattal

  Háromszor 6 hónap társadalmi vita:

  2013-ban ütemterv/munkaprogram,

  2014-ben JVP-k és

  2015-ben VGT2 tervezete


M rf ldk vek hat rid k 2

Mérföldkövek, határidők 2.

2014. április/június 22.

A jelentős vízgazdálkodási problémák (JVP) közzététele

2014. december 22.

5. cikkely szerinti gazdasági elemzés („ex-ante” feltétel)

2015. március 22.

A felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) tervezetének nyilvánosságra hozatala

2015. december 22.

A végleges felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) nyilvánosságra hozatala

Háromszor 6 hónap társadalmi vita:

2013. július 22 - 2014. január 23. ütemterv/munkaprogram

2014. II. félévben JVP-k és

2015. II-III. negyedévben VGT2 tervezete


Munkaprogram folyamat bra

Környezeti

célkitűzések

felülvizsgálata

Víztestek

állapotának

meghatározása

Társadalmi

szempontok

A problémák és okaik megállapítása

A VGT intézkedések hatékonyságának vizsgálata

Lehetséges

intézkedések

a problémák okainak

megszűntetésére

Intézkedések tartalmának javítása, kiegészítése

Természettudományos

és műszaki szempontok

Intézkedések

Programjának

felülvizsgálata

Gazdasági

szempontok

Monitoring

Munkaprogram - folyamatábra


A vgt2 munkaprogram megjelen se

A VGT2 munkaprogram megjelenése

Kihirdetés honlapon: 2013. július 22-én

www.vizeink.hu

E-mailben megküldés Vízgazdálkodási Tanácstagoknak

6 hónap áll rendelkezésre a vélemények megküldésére


A vgt2 munkaprogram v lem nyez se

A VGT2 munkaprogram véleményezése

Észrevételek megküldésének határideje:

2014. január 23.

Érintetteknek kérdőív

kiküldése november közepén,

visszaküldési határidő

december közepén

Vízgazdálkodási Tanácsok (területi, majd részvízgyűjtő, végül országos) tárgyalják két fordulóban


A vgt fel lvizsg lat alapelvei

A VGT felülvizsgálat alapelvei

 • Kötelező elemek

 • VKI-ban a második tervezéshez előírtak

 • Új, vagy VKI-t módosító rendeletek előírásai

 • VKI által nem előírt változások

 • A Bizottság javaslatainak figyelembe vétele

 • Az első terv tanulságainak figyelembe vétele

 • Az első tervből hiányzó részek, intézkedések pótlása

 • Új szervezeti felépítés


Vki vii mell klet b r sze

VKI VII. MELLÉKLET B része

 • A vízgyűjtő-gazdálkodási terv előző változatának közreadása óta végzett változtatások, korszerűsítések összefoglalása, beleértve a VKI 4. cikkelye szerint meghatározott kivételeket;

 • A környezeti célkitűzések elérése irányában tett előrehaladás számbavétele, továbbá a monitoring eredmények bemutatása és részletes indoklás minden olyan környezeti célkitűzéshez, amelyet nem lehetett elérni;

 • Előző vízgyűjtő-gazdálkodási tervben előirányzott, nem végrehajtott intézkedések összefoglalása és a végrehajtás elmaradásának magyarázata;

 • A vízgyűjtő-gazdálkodási terv előző változatának közreadása óta elfogadott közbenső (kiegészítő) intézkedések összefoglalása


Vki m dos t sok

VKI módosítások

 • 2008/105/EK irányelva környezetminőségi előírásokról

  • EQS (3. cikk és I. melléklet, határidő: 2010)

  • VKI X. melléklet elsőbbségi anyagok (8. és 10. cikk, II. melléklet)

  • keveredési zóna (4. cikk)

  • emisszió leltár (5. cikk, határidő: 2013)

 • 2008/32/EK irányelv a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök módosítása – pl. QA/QC

 • 2009/31/EK irányelv a szén-dioxid geológiai tárolásáról


Vki le nyir nyelvek

VKI leányirányelvek

2005/646/EK határozat és 2008/915/EK határozat az interkalibrációs hálózatot alkotó helyek nyilvántartásának létrehozásáról és az interkalibrációs osztályozási értékek megállapításáról

2006/11/EK irányelv a vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről (VKI 16. cikk és IX. melléklet)

2006/118/EK irányelv a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről (VKI 17. cikk)

2009/90/EK irányelv a vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírások megállapításáról (QA/QC VKI 8. cikk és V. melléklet)


Vki val koordin lt v grehajt s

VKI-val koordinált végrehajtás

2008/56/EK irányelv a tengervédelmi stratégiáról

2007/60/EKirányelv

az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és az árvízkockázat-kezelési tervek kidolgozása az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás részét képezik.A VKI környezetvédelmi célkitűzéseire tekintettel fel kell használni a közös kapcsolódási pontok és előnyök kölcsönös lehetőségét, biztosítania kell a hatékonyságot és az erőforrásokkal való előrelátó gazdálkodást, miközben szem előtt kell tartani, hogy az illetékes hatóságok, valamint igazgatási egységek eltérőek lehetnek.

ÁKK irányelvben 24-szer hivatkoznak a VKI-ra, pl. VKI IV. melléklet szerinti védett területek közül az ivóvíz, fürdővíz és Natura2000-es területeket az ÁKK-ban is figyelembe kell venni


Vki val koordin lt v grehajt s1

VKI-val koordinált végrehajtás

ÁKK 9. cikke írja elő a VKI-val az összehangolást.

ÁKK 6. és 14. cikket a VKI 5. cikkével kell összehangolni, a térképek beépíthetők a VGT-be

Vízgyűjtő jellemzése

Emberi terhelések hatásainak vizsgálata

Vízhasználatok gazdasági elemzése

ÁKK 7. és 14. cikket a VKI 13. cikkével kell összehangolni, a kezelési terv beépíthető a VGT-be

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek

ÁKK 10. cikket - amennyiben indololt - a VKI 14. cikkével kell összehangolni

Nyilvánosság tájékoztatása és részvétele

ÁKK tervben kell leírni a VKI-val való koordináció folyamatát


A vgt 2 temterv nek s munkaprogramj nak k zz t tele tartalma hat rid i

Vízügyi feladatok

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési

Minisztérium

Belügyminisztérium

Vízügyi igazgatás,

önkormányzatok

Vízgazdálkodási, védelmi

és szabályozási feladatok

Közegészségügyi

feladatok

(ivóvíz, fürdővíz)

Víziközmű

szolgáltatás

gazdálkodási

feladatai

Országos Környezetvédelmi

Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

10 Környezetvédelmi Természetvédelmi

és Vízügyi Felügyelőség

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Kormányhivatalok

Népegészségügyi Szakigazgatás

Országos Vízügyi Főigazgatóság

12 Vízügyi Igazgatóság

Nemzeti Környezetügyi Intézet

12 Kirendeltséggel

Magyar Energetikai

és Közmű-szabályozási

Hivatal

Árvízkockázat-kezelési

Terv elkészítése

Vízgyűjtő-gazdálkodási

Terv elkészítése


Bizotts g aj nl sai

Bizottság ajánlásai

 • Adathiányra visszavezethető problémák

  • Tipológia, referencia viszonyok

  • Interkalibráció, validáció

  • Felszini víztest kijelölés, különösen erősen módosított víztestek

  • Ökológiai állapotértékelés – szürke víztestek

  • Kémiai állapotértékelés (felszini vizeknél szürke víztestek, felszín alattinál trend elemzés)


Bizotts g aj nl sai1

Bizottság ajánlásai

 • Intézkedési programmal kapcsolatos észrevételek

  • Aggasztóan sok 4 (4) cikk szerinti mentesség (időbeli)

  • 4 (7) cikk szerinti mentesség alkalmazásának hiánya

  • VKI intézkedések nem megfelelő integrálása a mezőgazdasági kompenzációs, támogatási rendszerbe (UMVP), pl. természetes vízvisszatartó intézkedéseket kiterjedtebben kell alkalmazni

  • Szennyvíz irányelv alkalmazásában eltérő álláspontok


Bizotts g aj nl sai2

Bizottság ajánlásai

 • Gazdasági kérdések

  • A monitoring megfelelő finaszírozásáról gondoskodni kell !!!

  • A VGT néhány elemének finanszírozása nem tűnik minden esetben biztosítottnak

  • Vízhasználatok körének értelmezése nem megfelelő – kötelezettségszegési eljárás folyamatban

  • Költségmegtérülés (szennyező fizet) elvét minden vízhasználatnál alkalmazni kell (pl. még a diffúz szennyezésre is)

  • Aránytalan költségek meghatározásának átláthatónak kell lennie


Tanuls gok v gyak

Tanulságok, vágyak…

 • Határidők pontosabb betartása

 • Módszertanok finomítása, áttekinthetőség növelése (pl. erősen módosított víztestek)

 • Monitoring adatok begyűjtése

 • Monitoring adatok közzététele

 • Szürke víztestek arányának csökkentése

 • Intézkedések részletesebb kidolgozása, különösen a jó gyakorlat útmutatók elkészítése és átfogó intézkedések pl. jogszabály módosítási javaslatok, monitoring fejlesztési terv kidolgozása

 • Érdekcsoportok erőteljesebb bevonása


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet!

www.vizeink.hu


 • Login