Meldingsl ftet funnke prosjekt
Download
1 / 12

Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt. - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

NETTVERKSMØTE I NORDLAND 06.02.2013. Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt. IKT –samarbeid i Lofoten Røst, Værøy, Flakstad, Moskenes og Vågan. Felles IKT drift. Vågan kommune er vertskommune for felles sensitiv driftssenter. [email protected] 75420111 (0730-15.30)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt.' - hedya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Meldingsl ftet funnke prosjekt

NETTVERKSMØTE I NORDLAND 06.02.2013

Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt.

IKT –samarbeid i Lofoten

Røst, Værøy, Flakstad, Moskenes og Vågan

Vågan kommune


Felles ikt drift
Felles IKT drift

 • Vågan kommune er vertskommune for felles sensitiv driftssenter.

  • [email protected]

  • 75420111 (0730-15.30)

 • Beredskapsvakt 1530-2400 ma-fr, 0700-2400

 • Høyhastighetsnettverk er etablert

 • Drifter Gerica som fagsystem innen pleie og omsorg, psykiatri, habilitering for 5 kommuner i felles sensitiv driftsentral

 • Felles infrastruktur/serverløsning i sikker sone, drifter programsystem for 4 av 5 legesentre Winmed 3 sentralt.

 • Drifter fagsystem for helsestasjon sentralt

 • Felles kommunikasjon mot Norsk helsenett

 • Vågan kommune


  Status og veien videre for r st flakstad moskenes v r y elektronisk meldingsutveksling
  Status og veien videre for Røst, Flakstad, Moskenes, VærøyElektronisk meldingsutveksling

  Vågan kommune


  Videreføre kunnskap, data og erfaring fra innføring og drift i Vågan av PLO meldinger siden juni 2012. Bistår aktivt i forhold til tekniske tilpasninger og veileder i forhold til ivaretakelse av interne rutiner og organisering. Både tekniske og organisatoriske forberedelser er avhengig av hverandre for å lykkes med ei god implementering. Viktig at den enkelt kommune deltar aktivt og «eier» prosessen !Hatt oppstartsmøte i hver kommune: Sikret lokal forankring v/rådmann og leder for helse og sosialsektoren.Gitt innføring i hovedprinsipper i elektronisk meldingsflyt.

  Vågan kommune


  Fakta: drift i Vågan av PLO meldinger siden juni 2012. Bistår aktivt i forhold til tekniske tilpasninger og veileder i forhold til ivaretakelse av interne rutiner og organisering. Små kommuner med få innbyggere– (Værøy ca, 750, Røst ca, 600, Moskenes ca1100 Flakstad ca, 1400). Oversiktlig m/ færre aktører, men likeså sårbar i forhold til fravær av personell. Alle Helseenhetene i kommunene bruker samme fagsystem GERICA og er godt kjent med bruken.Legekontorene på Røst, Moskenes og Flakstad får denne uken installert Win Med 3 fagsystem. Ønskelig m/ rask oppkobling i DIPS meldingstjener og test av meldingstyper mot PLO. Utarbeide veileder, samt gjennomføre opplæring. Værøy ønsker å avvente tilslutning av denne felles løsning. Helsestasjonen på Røst, Moskenes og Flakstad har fagsystem Win med 3 helsestasjon, hvor elektronisk Sysvak - mld sendes. Værøy har Win med 2. Elektronisk vederlagstrekk til NAV

  Vågan kommune


  • Innføring drift i Vågan av PLO meldinger siden juni 2012. Bistår aktivt i forhold til tekniske tilpasninger og veileder i forhold til ivaretakelse av interne rutiner og organisering. i hovedprinsipper i elektronisk meldingsflyt, adressering, Kith - meldingstyper, meldingsovervåking, veileder/rutiner.


  Drift og Meldingsovervåking: drift i Vågan av PLO meldinger siden juni 2012. Bistår aktivt i forhold til tekniske tilpasninger og veileder i forhold til ivaretakelse av interne rutiner og organisering. Kommunene har startet å tenke på organisering av meldingshåndtering i egen kommune. Tilgangsstyring i Gerica – finne tilpasninger i forhold til små kommuner (Sende/motta/behandle/leserettigheter)Interne rolleavklaringer – hvem gjør hva. Enhetene har startet jobben med å oppdatere pasientopplysninger i EPJ !Fastsette jevnlige møtepunkter nå fremover( Web - ex, team -wiever).Veileder for elektronisk meldingshåndtering er nå under revidering. Sikre ønsket praksis og avvikshåndtering. Opplæring innenfor helseenhetene vil skje ute i hver kommune.

  Vågan kommune


  Milepæl: drift i Vågan av PLO meldinger siden juni 2012. Bistår aktivt i forhold til tekniske tilpasninger og veileder i forhold til ivaretakelse av interne rutiner og organisering. Oppgradering av Gerica til 8.02Revidering av veileder pågår !Etablert tilgang til Norsk Helsenett, opprettet virksomhetssertifikat (sign) og EDI konto for PLO. Oppsett av Adresseregister og kommunikasjonspartner m/her – id.Installasjon av Gerica e – Link meldingssystemOppsett av kommunikasjonspartnere i e – Link konsoll med mer.Oppsett av kommunikasjon mot NAV.Test av e – Link mot NAV og mot testbasen v/ NLSH. Nyhetsgjennomgang NAV fra TIETO – startet sending av elektronisk vederlagsberegning. Arbeid pågår for å sette opp tilgang i Gerica Drift (lese, behandle og sende meldinger).

  Vågan kommune


  Planlegging og Samkjøring av prosesser: drift i Vågan av PLO meldinger siden juni 2012. Bistår aktivt i forhold til tekniske tilpasninger og veileder i forhold til ivaretakelse av interne rutiner og organisering. PLO enhetene i Kommunene LegekontoreneHelseforetaket NLSH og UNNPLO enhetene i kommunene er avhengige av stabile kommunikasjonspartnere før igangsetting av opplæring og pilot. Når Legekontorene og/eller NLSH er klar for elektronisk meldingsutveksling mot kommunene, går vi samkjørt i gang innenfor PLO – enhetene også. Opplæring og Pilot trolig oppstart i Mars.

  Vågan kommune


  FORUTSETNINGER FØR OPPSTART: drift i Vågan av PLO meldinger siden juni 2012. Bistår aktivt i forhold til tekniske tilpasninger og veileder i forhold til ivaretakelse av interne rutiner og organisering. Opplæring: Informasjonssikkerhet, Taushetsplikt, ulike meldingstyper og bruken av dem. Rutiner for sende, motta, behandle meldinger og avvikshåndtering. Krav til elektronisk meldingsutveksling: For å sikre forsvarlig praksis i forhold til elektronisk meldingsutveksling er det en del teknisk og organisatoriske forhold som må oppfylles. Norm for informasjonssikkerhet: hjelpemiddel utover personvern og helselovgivningen som skal hjelpe virksomhetene i kommunene til å ivareta sikker behandling av helse og personopplysninger.KITH – rapport 06/08:2012: Samhandling skal forgå mellom ulike virksomheter og nivå. Viktig at ansatte kjenner til innhold i meldingstypene og følger føringene som beskrevet.Overvåkning må avklares nærmere.Det er vesentlig at alle ansatte som håndterer meldingsutveksling har et bevisst forhold til dette.

  Vågan kommune


  Vågan kommune drift i Vågan av PLO meldinger siden juni 2012. Bistår aktivt i forhold til tekniske tilpasninger og veileder i forhold til ivaretakelse av interne rutiner og organisering.


  Vågan kommune drift i Vågan av PLO meldinger siden juni 2012. Bistår aktivt i forhold til tekniske tilpasninger og veileder i forhold til ivaretakelse av interne rutiner og organisering.


  ad