Profileringsruimte cru2006
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Profileringsruimte CRU2006 PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Profileringsruimte CRU2006. In periode 4 jaar 2: 2 x 5 weken 4A: 17 april t/m 30 meicursussen fulltime 5 wk 4B: 2 juni t/m 4 julicursussen fulltime 5 wk 4A + 4B: 17 april t/m 4 julicursussen halftime 10 wk Inschrijving periode 4 UU start op 12 februari

Download Presentation

Profileringsruimte CRU2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Profileringsruimte CRU2006

In periode 4 jaar 2: 2 x 5 weken

4A: 17 april t/m 30 meicursussen fulltime 5 wk

4B: 2 juni t/m 4 julicursussen fulltime 5 wk

4A + 4B: 17 april t/m 4 julicursussen halftime 10 wk

Inschrijving periode 4 UU start op 12 februari

http://www.uu.nl/inschrijfperiodes

Inschrijving studenten GNK op cursussen GNK gaat via een webapplicatie die studenten indeelt naar voorkeur. Opening webapplicatie in januari; wordt via mail, website en infoscherm bekend gemaakt.


Timeslots UU

Ma

Di

Wo

Do

Vr

  • Gebruikte combi voor keuzecursussen GNK:

    • AD: ma-morgen, woensdag, vrijdag

    • BC: ma-middag, dinsdag, donderdag

A

1

B

1

A

4

C

6

D

4

9.00-10.45h

A

2

B

2

A

5

C

7

D

5

11.00-12.45h

C

1

C

4

D

1

B

3

D

6

13.15-15.00h

C

2

C

5

D

2

B

4

D

7

15.15-17.00h


Waarom UU-inschrijfperiodes?

GNK studenten hebben voor dit studieonderdeel ook de mogelijkheid om een cursus aan een andere faculteit te volgen. Daarnaast kunnen studenten van andere faculteiten bij de opleiding Geneeskunde een cursus volgen, indien er plaats is en er voldoende voorkennis aanwezig is.

Zie Onderwijscatalogus

http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/diensten/homeubend/universitairebes/oud/cta/fpoo/osiris/universitaireond/19080main.html


Commissie Keuzecursussen CRU2006

Dr. A.L. Bootsma, opleidingscoördinator CRU, voorzitter

Drs. E.H. van Lopik, secretaris

Dr. S.S.L. Mol, huisartsengeneeskunde

Dr. H.A.M. Voorbij, arts klinische chemie

Drs. Th.E. Fick, examinator keuzeonderwijs CRU’99

Dr. M.A.F.M. Gerrits, medecoördinator Keuzeonderwijs jaar 4 en 5

Gerbrand Zoet, student lid


Voorlopig aanbod Keuzecursussen Geneeskunde CRU2006

Houd de website Geneeskunde in de gaten!

Clinical and preventive nutrition

Dr.ir. N.M. de Roos, [email protected]

Complementaire zienswijzen in de zorg

Drs. van der Bie, E-mail:[email protected]

De praktijk van klinisch-wetenschappelijk onderzoek in de neurologie

Dr. J. E.Hoogendijk, [email protected]

Diversiteit in preventie, ziekte en zorg

Dr. M.E. van Baar email : [email protected]

Forensische geneeskunde

R.W. Haneveld, [email protected]

Functie en dysfunctie van de hersenen

Dr. M.A.F.M. Gerrits [email protected]


Geneeskunde van de toekomst

Prof. Dr. A.Hagenbeek, [email protected]

Gezondheidsrecht

mw mr M.C.I.H.Biesaart, [email protected]

Handletsels

T.A.P. Roeling, [email protected]

Hart en Vaatziekten

dr. H.A.M. Voorbij, [email protected]

Intestinal barrier function and autoimmune diseases

Prof. Dr. L.M.A. Akkermans, [email protected]

Klinische genetica

Dr. R.B. van der Luijt [email protected]

Laboratoriumgeneeskunde

dr. H.A.M. Voorbij, [email protected]

Labskills course

Dr. H. Snippe, [email protected]


Luchtwegaandoeningen, wat doet de huisarts ermee?

Dr. Saskia Mol, [email protected]

Moleculaire pathologie

Dr R.A de Weger en Dr. H.F.J. Dullens, [email protected]

en [email protected]

Ontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen van de hersenen

Dr. M.A.F.M. Gerrits [email protected]

Palliatieve zorg

Dr. A. de [email protected]

Pijn

Dr. G.J. Groen, [email protected]

Revalidatie- en sportgeneeskunde

J.W. Gorter, [email protected]

Treatment of infectious diseases

Dr. H.S.L.M. Nottet, [email protected]

Zorgmanagement in een multidisciplinair perspectief.dr. D.P. Ravelli, [email protected]


Aangeboden door extern / in ontwikkeling

Essentials of Entrepreneurship in Medicine (Faculteit Economie)

Wordt bij voldoende belangstelling aangeboden

Info en enquête: bij stand in foyer

Farmacogenetica (onzeker op dit moment)

Prof. Dr. D.J. de Wildt [email protected]


Regels voor indeling

De opleiding gaat uit van het principe ‘eigen studenten eerst’, vanwege de verantwoordelijkheid voor de eigen studenten. Tot het einde van de inschrijfperiode wordt 10% van de capaciteit vrijgehouden voor externe studenten. Inschrijven gebeurt via internet (webapplicatie). Het programma deelt vervolgens studenten in OSIRIS in op voorkeur (3 voorkeuren in volgorde aangeven).

Studenten kunnen hun kans op plaatsing op meest gewenste cursus monitoren en tijdens inschrijfperiode van voorkeur veranderen.


Kiezen voor een cursus bij andere opleiding UU

Het cursusaanbod binnen de UU is beschreven in de onderwijscatalogus. Alle cursussen op (minimaal) niveau 2 (verdiepend) mogen worden gevolgd, als de studenten door de betreffende opleiding worden toegelaten.

Zie Onderwijscatalogus

http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/diensten/homeubend/universitairebes/oud/cta/fpoo/osiris/universitaireond/19080main.html

Wanneer studenten een cursus binnen de UU op niveau 1 willen volgen, dienen zij toestemming te vragen aan de Bachelorexamencommissie. Secretaris:

Yvonne van der Lek: [email protected]

Studenten die zijn toegelaten op cursussen elders in UU moeten dit melden bij Yvonne van der Lek of bij:

[email protected]


Kiezen voor een cursus bij andere universiteiten

Wanneer studenten een cursus buiten de UU willen volgen, dienen zij toestemming te vragen aan de examencommissie en cursusinfo (ook financieel) overleggen . De student moet vervolgens zelf zorgen dat hij/zij toegelaten wordt tot het betreffende onderwijs en na afloop een schriftelijk bewijs van de beoordeling inleveren bij Onderwijszaken.


Voetangels en klemmen

De praktijk leert dat interuniversitaire uitwisseling van studenten lastig is door de verschillende roosterperiodes van de universiteiten.


Randvoorwaarden keuzecursussen elders

Bij het volgen van een cursus elders geldt:

Dat de student een cursus volgt;

Dat de bewijslast van cursus/ inhoud/ niveau bij de student ligt;

Dat een student niet meer dan 7.5 ECTS krijgt per cursus, ook als de studielast hoger is;

Dat wij een cursus met studielast< 7.5 ECTS niet aanvullen;

Dat de cursus geen (ook niet deels) overlap heeft met verplicht onderwijs CRU2006;


Studeren in het buitenland: helaas geen harmonisatie van jaarroosters. Bovendien is 10 weken keuzeruimte i.h.a. te kort hiervoor

Relevante Info:

Website BMW:

http://www.umcutrecht.nl/subsite/bmw/Onderwijsprogramma/Studeren_in_het_buitenland.htm

Website UU:

http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/onderwijs/studentenvoorzie/homestuderenenst/34815main.html


Vrijstellingen

Zie Regels examencommissie op de website

alleen gevolgde gehele cursussen op minimaal niveau 2, ook als deze >7.5 ECTS waren

geen (dus ook niet deels) overlap met verplicht onderwijs GNK CRU2006

altijd toestemming nodig van BEC

reeds gevolgde CRU’99 keuzecursussen jaar 3 mogen ingeruild worden


  • Login