Idrottspsykologi i teori & praktik - PowerPoint PPT Presentation

Idrottspsykologi i teori praktik
Download
1 / 34

 • 175 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Idrottspsykologi i teori & praktik. Mental träning i praktiken. Mental Träning. Prestationens psykologi. Hur definierar du/ni en bra prestation? Diskutera och plocka fram de tre faktorer som bäst plockar/lockar fram den ”perfekta prestationen”. Knoppen vs. Kroppen. Några övningar!.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Idrottspsykologi i teori & praktik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Idrottspsykologi i teori praktik

Idrottspsykologi i teori & praktik

Frisksportarna Hallsberg 2013


Mental tr ning i praktiken

Mental träning i praktiken

Mental Träning

Frisksportarna Hallsberg 2013


Prestationens psykologi

Prestationens psykologi

 • Hur definierar du/ni en bra prestation?

 • Diskutera och plocka fram de tre faktorer som bäst plockar/lockar fram den ”perfekta prestationen”

Frisksportarna Hallsberg 2013


Knoppen vs kroppen

Knoppen vs. Kroppen

 • Några övningar!

Frisksportarna Hallsberg 2013


Den mentala tr ningsprocessen

Den mentala träningsprocessen

Kartläggninga. styrkor?

b. svagheter?

Interventiona. utbildning (teori)

b. inlärning (praktik)

c. träning (övning)

Utvärderinga. hur ser det ut nu?

b. vad träna härnäst?

Frisksportarna Hallsberg 2013


Idrottspsykologi i teori praktik

Figur 1

Mental Träning

Kognitiv

Somatisk

Färdighet —————————— Metod

Grundläggande psykologiska färdigheter

Mentala föreställningar

Inre dialog

Att sätta mål

Avspänning

Spännings-reglering

Koncentra-tion

Självför-

troende

Motivation

Arousal

Coping-strategier

Avancerade psykologiska färdigheter

Frisksportarna Hallsberg 2013


En konceptuell modell

En konceptuell modell

Fysisk arbetskapacitet Styrka Teknik Näring/vätska etc.

Socialt stöd

Familj etc

TOPPRESTATION

Socialt stöd

Tränare etc

Reaktioner i

Situationen

”State”

Psykologiska

Färdigheter

”Skills”

Målsättning

Motivation

Personlighetsdrag

”Traits”

Fysisk

miljö

Social

miljö

Frisksportarna Hallsberg 2013


Flow teorin

Flow-teorin

Krav

Kompetens

Frisksportarna Hallsberg 2013


Idrottspsykologi i teori praktik

Prestationsmiljö !

Frisksportarna Hallsberg 2013


Idrottspsykologi i teori praktik

Figur 1

Mental Träning

Kognitiv

Somatisk

Färdighet —————————— Metod

Grundläggande psykologiska färdigheter

Mentala föreställningar

Inre dialog

Att sätta mål

Avspänning

Spännings-reglering

Koncentra-tion

Självför-

troende

Motivation

Arousal

Coping-strategier

Avancerade psykologiska färdigheter

Frisksportarna Hallsberg 2013


Mentala f rest llningar

Mentala föreställningar

 • Affirmationer

 • Mental beredskapsträning

 • Cybervision

  Att tänka på:

  -träna tävlingslikt

 • skapa affirmationer

 • när du skapar bilden…

Frisksportarna Hallsberg 2013


Idrottspsykologi i teori praktik

Figur 1

Mental Träning

Kognitiv

Somatisk

Färdighet —————————— Metod

Grundläggande psykologiska färdigheter

Mentala föreställningar

Inre dialog

Att sätta mål

Avspänning

Spännings-reglering

Koncentra-tion

Självför-

troende

Motivation

Arousal

Coping-strategier

Avancerade psykologiska färdigheter

Frisksportarna Hallsberg 2013


Inre dialog

Inre dialog

Positivt tänkande

Frisksportarna Hallsberg 2013


Idrottspsykologi i teori praktik

Figur 1

Mental Träning

Kognitiv

Somatisk

Färdighet —————————— Metod

Grundläggande psykologiska färdigheter

Mentala föreställningar

Inre dialog

Attsättamål

Avspänning

Spännings-reglering

Koncentra-tion

Självför-

troende

Motivation

Arousal

Coping-strategier

Avancerade psykologiska färdigheter

Frisksportarna Hallsberg 2013


Att s tta m l

Att sätta mål

 • Specifika mål

 • Målen ska vara utmanande, men realistiska

 • Sätt både långsiktiga och kortsiktiga mål

 • Sätt både resultat-, prestations- och känslomål.

 • Sätt både tränings- och tävlingsmål

 • Dokumentera måluppfyllelsen

 • Utveckla målsättningsstrategier

 • Ta hänsyn till individens/gruppens personlighet & motivation

 • Uppmuntra individens vilja/strävan att nå (commitment) målen

 • Erbjud individuellt stöd på vägen

 • Utvärdering & feedback

 • Nytt mål

  (efter Gould, 1998, och Murphy, 1996)

Frisksportarna Hallsberg 2013


Att s tta m l1

Att sätta mål

 • Specifika mål

 • Målen ska vara utmanande, men realistiska

 • Sätt både långsiktiga och kortsiktiga mål

 • Sätt både resultat-, prestations- och känslomål.

 • Sätt både tränings- och tävlingsmål

 • Dokumentera måluppfyllelsen

 • Utveckla målsättningsstrategier

 • Ta hänsyn till individens/gruppens personlighet & motivation

 • Uppmuntra individens vilja/strävan att nå (commitment) målen

 • Erbjud individuellt stöd på vägen

 • Utvärdering & feedback

 • Nytt mål

  (efter Gould, 1998, och Murphy, 1996)

Frisksportarna Hallsberg 2013


Idrottspsykologi i teori praktik

Figur 1

Mental Träning

Kognitiv

Somatisk

Färdighet —————————— Metod

Grundläggande psykologiska färdigheter

Mentala föreställningar

Inre dialog

Att sätta mål

Avspänning

Spännings-reglering

Koncentra-tion

Självför-

troende

Motivation

Arousal

Coping-strategier

Avancerade psykologiska färdigheter

Frisksportarna Hallsberg 2013


Mental tr ning i praktiken1

Mental träning i praktiken

Såväl verkliga som tänkta upplevelser skapar grund för kommande prestationer!

dåtid-nutid-framtid

Frisksportarna Hallsberg 2013


Mental tr ning i praktiken2

Mental träning i praktiken

I varje självvald situation ska du välja perspektiv själv!

I varje icke självvald situation ska du förbehålla dig rätten att förhålla dig till det som hänt/händer!

Frisksportarna Hallsberg 2013


Mental tr ning i praktiken3

Mental träning i praktiken

En del människor presterar för att uppnå framgång

- medan andra presterar för att undgå nederlag.

Frisksportarna Hallsberg 2013


Mental tr ning i praktiken4

Mental träning i praktiken

Mål

- att må bra och prestera väl

Frisksportarna Hallsberg 2013


Mental tr ning i praktiken5

Mental träning i praktiken

Spänningsreglering

Självför-

troende

Spännings-reglering

Koncentra-tion

Motivation

Arousal

Coping-strategier

Frisksportarna Hallsberg 2013


Avsp nning sp nningsreglering

Avspänning/spänningsreglering

 • Avslappning, avspänning, avkoppling

 • Rätt spänning

 • Automatisering

  Att tänka på:

 • träna avspänning i olika miljöer

 • träna med tanke, tävla med känsla

 • triggers

Frisksportarna Hallsberg 2013


Mental tr ning i praktiken6

Mental träning i praktiken

Koncentration

Självför-

troende

Spännings-reglering

Koncentra-tion

Motivation

Arousal

Coping-strategier

Frisksportarna Hallsberg 2013


Koncentrationstr ning

Koncentrationsträning

 • Fokusering

 • Refokusering

 • ”Silen”

  Att tänka på:

 • träna med störmoment

 • de 100 talen

 • ”svarta lådan”

Frisksportarna Hallsberg 2013


Mental tr ning i praktiken7

Mental träning i praktiken

Självförtroende

Spännings-reglering

Koncentra-tion

Självför-

troende

Motivation

Arousal

Coping-strategier

Frisksportarna Hallsberg 2013


Sj lvf rtroende

”Självförtroende”

 • Självkänsla (self-esteem)

 • bas-självkänsla & prestationsbaserad självkänsla

 • Självförtroende (self-confidence)

 • Situationsspecifikt självförtroende

  (self-efficacy)

 • nivå: förväntade färdigheter eller antal uppgifter som kan utföras

 • styrka: den säkerhet med vilken individen förväntar sig att framgångsrikt klara varje nivå

 • allmängiltighet: de färdigheter för vilka en individ känner sig kompetent

Frisksportarna Hallsberg 2013


Mental tr ning i praktiken8

Mental träning i praktiken

Motivation

Spännings-reglering

Koncentra-tion

Självförtro-ende

Motivation

Arousal

Coping-strategier

Frisksportarna Hallsberg 2013


Motivation

Motivation

”belöning”

- kostnad

vinst

Frisksportarna Hallsberg 2013


Mental tr ning i praktiken9

Mental träning i praktiken

Arousal

Spännings-reglering

Koncentra-tion

Självförtro-ende

Motivation

Arousal

Coping-strategier

Frisksportarna Hallsberg 2013


Arousal

Arousal

Graden av fysiologisk aktivering,

vilken kan variera från extremt låg (personen är medvetslös)

till extremt hög.

Den fysiologiska aktiveringsgraden styrs av det autonoma nervsystemet, som är uppdelat i den sympatiska delen (den som bereder kroppen på kamp eller flykt respektive parasympatiska delen (den som får kroppen att återvända till normalläget)

(Yerkes-Dodson 1908, omvända u-kurvan arousal vs. prestation)

Frisksportarna Hallsberg 2013


Mental tr ning i praktiken10

Mental träning i praktiken

Copingstrategier

Spännings-reglering

Koncentra-tion

Självförtro-ende

Motivation

Arousal

Coping-strategier

Frisksportarna Hallsberg 2013


Mental tr ning i praktiken11

Mental träning i praktiken

Coping – att behärska situationen

1. Undanröja problemet

2.Ändra upplevelsen av problemet

3. Individen anpassar miljön till sig själv

(ackommodation)

4.Individen förändrar sig i enlighet med omgivningens krav och förväntningar (assimilation)

5.Att fly, dra sig ur situationen

Frisksportarna Hallsberg 2013


Topp prestation

Topp-Prestation

Mental rådgivning

Medvetandegöra - Acceptera – Förändra

försäsong ”före” under direkt efter

temabrev presskonferensmentala time-outs”never look back”

utbildning den döda kaninenmaximera nuetödmjukhet

-prest.psyk. briefingkroppsspråkframgångsanalys

-grupp.psyk. floatingritualerpsykisk dagbok

ps. prest profil positiva klippetkoncentration

ps. trän. progr. succéskalan

pers. samtal coping m fl

 • närvaro

 • bollplank

 • mentor

 • tester som hjälpmedel, ej stjälpmedel

 • kan säga ”obehagliga” sanningar

 • grennära, lever i elitidrotten

Frisksportarna Hallsberg 2013


 • Login