Br va pre u aprite 2
Download
1 / 14

Brīva Preču Aprite 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Brīva Preču Aprite 2. Debora Pāvila (Oxon, Mjur) 2006.gada pavasara semestris. Tirdzniecības barjeru aizliegums un izņēmumi no aizlieguma. EK Līguma divpakāpju sistēma: 28. un 29.pants aizliedz tirdzniecības barjeras 30.pants nosaka izņēmumus šim aizliegumam. EK Līguma 30.pants.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Brīva Preču Aprite 2' - hedwig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Br va pre u aprite 2

Brīva Preču Aprite 2

Debora Pāvila (Oxon, Mjur)

2006.gada pavasara semestris


Tirdzniec bas barjeru aizliegums un iz mumi no aizlieguma
Tirdzniecības barjeru aizliegums un izņēmumi no aizlieguma

 • EK Līguma divpakāpju sistēma:

  • 28. un 29.pants aizliedz tirdzniecības barjeras

  • 30.pants nosaka izņēmumus šim aizliegumam


Ek l guma 30 pants
EK Līguma 30.pants aizlieguma

 • 30 EC: “The provisions of Articles 28 and 29 shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals and plants; the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value; or the protection of industrial and commercial property. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction of trade between Member States.”


Ek l guma 30 pants 2
EK Līguma 30.pants (2) aizlieguma

 • 30.pants satur izsmeļošu izņēmumu sarakstu

 • Pierādīšanas nasta gulstas uz dalībvalsti

 • Saskaņā ar Tiesas praksi:

  • 30.pants interpretējams šauri – Case 113/80 Commission v Ireland (Irish souvenirs)

  • 30.pants nevar tikt izmantots ekonomisku interešu aizsardzībai – Case 7/61 Commission v Italy (cūkgaļas importa aizliegums)


Mor le
Morāle aizlieguma

 • Dalībvalsts pati ir tiesīga noteikt, kas konkrētajā valstī ir morāli pareizi un kas nav

 • Case 121/85 Conegate – Anglija aizliedza cilvēka lieluma piepūšamu leļļu importu. Anglijā šādu preču ražošana bija atļauta.


Sabiedrisk k rt ba
Sabiedriskā kārtība aizlieguma

 • Šaura interpretācija

 • Case 7/78 Thompson – Anglija aizliedza eksportēt sudraba monētas, kuras bija izņemtas no apgrozības, lai nepieļautu to izkausēšanu. Anglijā sudraba monētu iznīcināšana bija krimināli sodāma.


Sabiedrisk dro ba
Sabiedriskā drošība aizlieguma

 • Case 72/83 Campus Oil – Īrija ar piespiedu līdzekļiem mēģināja uzturēt naftas industriju valstī


Cilv ku dz vnieku un augu vesel bas un dz v bas aizsardz ba
Cilvēku, dzīvnieku un augu veselības un dzīvības aizsardzība

 • Vispopulārākais no 30.panta izņēmumiem

 • Case 178/84 Commission v Germany (tīrais alus)

 • Case C-67/97 Bluhme (brūno bišu aisardzība kādā mazā Dānijas salā)


30 panta 2 teikums
30.panta 2.teikums aizsardzība

 • Proporcionalitāte – Case 42/82 Commission v France (vīna karš 80.gadu sākumā starp Franciju un Itāliju)

 • Aizliegts slēptā veidā likt šķēršļus tirdzniecībai starp dalībvalstīm – Case 40/82 Commission v UK (Ziemassvētku tītaru lieta)

 • Patvaļīga diskriminācija ??


Cassis de dijon un imperat v s intereses
Cassis de Dijon aizsardzība un imperatīvās intereses

 • 30.panta saraksts atspoguļo Kopienas prioritātes 1957.gadā

 • Dassonville sprieduma dēļ arvien vairāk nacionālos pasākumus uzskata par tirdzniecības barjerām

 • Tiesa ir noteikusi, ka 30.pants interpretējams šauri un neietver, piemēram, patērētāju aizsardzību


Cassis de dijon un imperat v s intereses 2
Cassis de Dijon aizsardzība un imperatīvās intereses (2)

 • Case 120/78 Cassis de Dijon: “Obstacles to movement in the Community resulting from disparities between the national laws relating to the marketing of the products in question must be accepted in so far as those provisions may be recognised as being necessary in order to satisfy mandatory requirements relating in particular to the effectiveness of fiscal supervision, the protection of public health, the fairness of commercial transactions and the defence of the consumer.”


Cassis de dijon un imperat v s intereses 3
Cassis de Dijon aizsardzība un imperatīvās intereses (3)

 • Atvērts saraksts – papildināts, piem., ar cilvēktiesību aizsardzības un darba aizsardzības interesēm

 • Piemērojams tikai tiem nacionālajiem pasākumiem, kuri tiek vienādi attiecināti uz vietējām un importētām precēm

 • ‘Saprātīgs un uzmanīgs’ patērētājs:

  • Case C-315/92 Clinique

  • Case C-470/93 Mars


Kopsavilkums
Kopsavilkums aizsardzība

 • Divi galvenie jautājumi:

  • Vai ir saskatāma tirdzniecības barjera?

  • Ja jā, vai šo tirdzniecības barjeru var attaisnot?


Kopsavilkums 2
Kopsavilkums (2) aizsardzība

 • Diskriminējoši pasākumi = tirdzniecības barjeras, kuras var attaisnot, vienīgi pamatojoties uz 30.pantu (Dassonville)

 • Vienlīdzīgi piemērojami pasākumi = tirdzniecības barjeras, kuras var attaisnot ne tikai pamatojoties uz 30.pantu, bet arī ja tās aizsargā imperatīvas intereses (Cassis de Dijon)

 • Tirdzniecības noteikumi ≠ tirdzniecības barjeras, ja vien tie netiek piemēroti diskriminējoši (Keck)