VY_32_INOVACE_F51
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám “ PowerPoint PPT Presentation


  • 59 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

VY_32_INOVACE_F51. Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0563 Předmět: Strojírenská technologie Tematická oblast: Železné kovy Okruh: Závity – výroba, druhy, zpracování, použití železných kovů Téma: Řezání vnitřních závitů, průměry děr

Download Presentation

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám “

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

VY_32_INOVACE_F51

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0563

Předmět: Strojírenská technologie

Tematická oblast: Železné kovy

Okruh: Závity – výroba, druhy, zpracování, použití železných kovů

Téma: Řezání vnitřních závitů, průměry děr

Ročník: 2. 3.

Autor: Mgr. Petr Gašpar

Klíčové slovo: řezání závitů

Datum: listopad 2012

Anotace: postup při ručním řezání vnitřních závitů, použité nástroje,

průměry vrtaných děr pro vnitřní závity

Výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“


Ru n ez n vnit n ch z vit

RUČNÍ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ

Postup výroby vnitřního závitu:

a) Vyvrtat správný průměr díry


Ru n ez n vnit n ch z vit1

RUČNÍ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ

  • Zahloubit předvrtanou díru záhlubníkem

    pro usnadnění zaříznutí závitníku


Ru n ez n vnit n ch z vit2

RUČNÍ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ

c) Řezání závitů pomocí závitníků

- závitník nasadíme na díru a pod lehkým tlakem otáčíme závitníkem

- mají– li zuby závitníku vedení, již netlačíme, závitníkem pootočíme nazpět k uvolnění třísek

- kontrolujeme rovnost s osou díry

- nezapomeneme mazat (nejlépe řepkový olej)

- zkontrolujeme závit - např. šroubem


Ru n ez n vnit n ch z vit3

RUČNÍ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ


Vypracuj odpov di na ot zky

VYPRACUJ ODPOVĚDI NA OTÁZKY:

  • Jaký je postup při řezání vnitřního závitu?


Spr vn odpov di

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

1) a) Vyvrtat správný průměr díry

b)Zahloubit předvrtanou díru záhlubníkem

pro usnadnění zaříznutí závitníku

c) závitník nasadíme na díru a lehce tlačíme

a pootáčíme, po zaříznutí závitníku již

netlačíme, pootáčíme nazpět k odtržení

třísek, kontrolujeme souosost s dírou,

při řezání mažeme olejem, kontrola se

provede např. šroubem


Pou it zdroje

POUŽITÉ ZDROJE:

Text, obrázky:

D.Fialová, V.Gradek.: Zámečnické práce a údržba: Technologie 1.díl, učebnice pro odborná učiliště. 1. vydání . Praha: PARTA, 2006. 63 stran. ISBN 80-7320 -0864

Obrázek:

Závitníky.[on-line]. [cit. 11.10.2012]. Dostupný z:

http://www.google.cz/imgres?q=z%C3%A1vitn%C3%ADky&um=1&hl=cs&sa=N&tbm=isch&tbnid=Ih_pVzuVEHrhpM:&imgrefurl=http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy-modding/12108-casemodding-spojovaci_materialy%3Fstart%3D2&docid=1P8h1lrkgt8sEM&imgurl=http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stoobi/spojovaci_material_casemodding/5.jpg&w=550&h=283&ei=EZhmUcyJHIre4QTeo4Fg&zoom=1&iact=hc&vpx=353&vpy=262&dur=4508&hovh=161&hovw=313&tx=261&ty=111&page=2&tbnh=132&tbnw=243&start=19&ndsp=29&ved=1t:429,r:22,s:0,i:153&biw=1311&bih=586


  • Login