Kalkulace plných a variabilních nákladů - PowerPoint PPT Presentation

Kalkulace pln ch a variabiln ch n klad
Download
1 / 14

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kalkulace plných a variabilních nákladů. Variantnost sestavení kalkulace. kalkulace se sestavují variantně s ohledem na odlišnosti v kalkulovaných nákladů, položek, . členění, mezisoučtů, vztahu ke kalkulaci ceny základní přístupy: 1.kalkulace

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kalkulace plných a variabilních nákladů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kalkulace pln ch a variabiln ch n klad

Kalkulace plných a variabilních nákladů


Variantnost sestaven kalkulace

Variantnost sestavení kalkulace

 • kalkulace se sestavují variantně s ohledem na

  odlišnosti v kalkulovaných nákladů, položek, . členění, mezisoučtů, vztahu ke kalkulaci ceny

 • základní přístupy:

  1.kalkulace

  • přiřazuje výkonu všechny náklady vynaložené při jeho vytvoření

  • vychází z odlišení přímých a nepřímých nákladů

   2. kalkulace

  • vychází z odlišení variabilních a fixních nákladů

  • přiřazuje výkonu buď pouze variabilní náklady nebo odděleně variabilní a fixní náklady

Kalkulace plných a variabilních N


P ednosti a omezen kalkulace pln ch n klad

Přednosti a omezení kalkulace plných nákladů

je → odpovídá pouze jedné variantě objemu a sortimentu výkonů

je → přiřazuje i náklady bez zřetelné příčinné vazby k výkonu

skutečnou výši nákladů je možné zjistit až → je nutná informace o objemu a struktuře výkonů vytvořených za období

 je východiskem pro cenovou politiku, zejména z dlouhodobého hlediska

je podkladem pro měření konkurenceschopnosti podniku v rámci sektoru

je nástrojem pro analýzu a porovnání ziskovosti výkonů a služeb

je nástrojem hodnotového řízení→ umožňuje kvantifikovat vliv využití fixních nákladů na vývoj zisku

Kalkulace plných a variabilních N


P klad omezen kalkulace pln ch n klad p i rozhodov n o struktu e v kon i

Příklad – omezení kalkulace plných nákladů při rozhodování o struktuře výkonů (I.)

Vyplatí se vyrábět a prodávat ztrátový výrobek B i v roce 2008, pokud máte k dispozici následující podrobnější informace o kalkulaci nákladů

a víte, že fixní náklady jsou společné oběma výkonům a nejsou v roce 2008 ovlivnitelné?

Kalkulace plných a variabilních N


P klad omezen kalkulace pln ch n klad p i rozhodov n o struktu e v kon ii

Příklad – omezení kalkulace plných nákladů při rozhodování o struktuře výkonů (II.)

 • porovnání podleplné nákladové náročnosti

  ------------------------

 • porovnání přiodlišení variabilních a fixních nákladů

Kalkulace plných a variabilních N


Kalkulace variabiln ch n klad

Kalkulace variabilních nákladů

 • rozlišuje náklady podle příčin vzniku

  • náklady vyvolané výkonem (→ variabilní náklady)

  • náklady vyvolané časem (→ fixní náklady)

 • podporuje řešení řady rozhodovacích úloh

  • o změnách v objemu a struktuře výkonů

  • o limitu prodejních cen výkonů

  • o posouzení přínosu výkonu k tvorbě zisku

Kalkulace plných a variabilních N


Kalkula n vzorce

Kalkulační vzorce

Tradiční kalkulace plných nákladů

Dynamická kalkulace plných nákladů

Retrográdní kalkulace

Retrográdní kalkulace se stupňovitým čl. FN

Přímý materiál

Přímý materiál

Přímé mzdy

Přímé mzdy

- Variabilní náklady

- Variabilní náklady

Ostatní přímé N

Ostatní přímé N

variabilní

Výrobní režie nepř.

- Fixní náklady

- FN

fixní

Prodejní režie

Výrobní režie nepř.

- FN

variabilní

Správní režie

fixní

- FN

Prodejní režie

variabilní

- FN

fixní

=

Správní režie


Motiva n d sledky kalkulace pln ch a variabiln ch n klad

Motivační důsledky kalkulace plných a variabilních nákladů

 • v předem stanovených plných nákladech výkonu je započtena konstantní část průměrných fixních nákladů

  při porovnání lineárně přepočtených nákladů s jejich absolutní výší dochází k relativní úspoře/překročení fixních nákladů (resp. překročené/nedostatečné úhradě fixních nákladů)

  vhodné při motivaci útvarů na využití kapacity

CN

CNL = CN/QPlán* QSkut

RÚFN = FN / QPlán* QSkut – FN

(při QSkut>QPlán)

RPFN = FN - FN / QPlán* QSkut

(při QSkut>QPlán)

RÚFN

CN

QPlán

QSkut

Q

Kalkulace plných a variabilních N


Zji ov n hospod sk ho v sledku p i oce ov n na rovni variabiln ch n klad

VÝNOSY

-

Variabilní

náklady

na

prodané

výkony

Fixní prodejní N

N na správu a řízení

Zjišťování hospodářského výsledku při oceňování na úrovni variabilních nákladů

Vynaložené nákladyZjištění HV

Nedokončené výkony

Hotové výkony

Variabilní výrobní N

Variabilní prodejní N

=

Celková marže

-

Fixní výrobní N

Fixní

náklady

=

Kalkulace plných a variabilních N

Zisk


Zji ov n hospod sk ho v sledku p i oce ov n na rovni pln ch n klad

VÝNOSY

-

Variabilní

náklady

na

prodané

výkony

Fixní prodejní N

N na správu a řízení

Zjišťování hospodářského výsledku při oceňování na úrovni plných nákladů

Vynaložené nákladyZjištění HV

Nedokončené výkony

Hotové výkony

Variabilní výrobní N

Variabilní prodejní N

=

Celková marže

-

Nedokončené výkony

Hotové výkony

Fixní výrobní N

Fixní náklady

(upravené

o aktivované fixní výrobní N)

=

Kalkulace plných a variabilních N

Zisk


P klad vliv kalkulace na hospod sk v sledek homogenn v robek

Příklad – vliv kalkulace na hospodářský výsledek (homogenní výrobek)

 předem stanovené náklady pro 1 období

 v období 1. – 3. stabilní objem výroby = 500 000 ks / období

 objemy prodeje:

1. období = 500 000 ks

2. období = 300 000 ks

3. období = 700 000 ks

 nedochází k absolutní úspoře ani překročení nákladů

 prodejní cena = 18 Kč / ks (stabilní)

Kalkulace plných a variabilních N


Kalkulace pln ch a variabiln ch n klad

 zjištění HV při ocenění výkonů na úrovni plných nákladů

 zjištění HV při ocenění výkonů na úrovni variabilních nákladů


Porovn n rozd lu hv ve 2 obdob p i ocen n kalkulac variabiln ch n klad a pln ch n klad

Porovnání rozdílu HV ve 2. období při ocenění kalkulací variabilních nákladů a plných nákladů

Kalkulace plných a variabilních N


Vliv ocen n v kon na rovni pln ch a variabiln ch n klad na hospod sk v sledek

Vliv ocenění výkonů na úrovni plných a variabilních nákladů na hospodářský výsledek

 • souvisí s vymezením nákladů výkonu a nákladů období

 • kalkulace variabilních nákladů

  • náklady výkonu → variabilní náklady

  • náklady období → fixní náklady

   HV je citlivýna změny v množství a struktuře prodaných výkonů

   motivační působení na prodej výkonů

 • kalkulace plných nákladů

  • náklady výkonu → variabilní náklady + fixní náklady spojené s vytvořením výkonu

  • náklady období → náklady správy a řízení + prodejní náklady

   HV je při kolísání objemu a struktury prodeje stabilizován

   motivační působení na výrobu nikoli prodej výrobků

Kalkulace plných a variabilních N


 • Login