Kvote u izbornom sistemu srbije
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

KVOTE U IZBORNOM SISTEMU SRBIJE PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KVOTE U IZBORNOM SISTEMU SRBIJE. Posle lokalnih izbora u septembru 2004 u op štinskim skupštinama ima prosečno 15-25% žena. Prvi vi šepartijski izbori 1992 u Srbiji - 1.7% žena Za vreme Miloševića najviše - 5.5% žena.

Download Presentation

KVOTE U IZBORNOM SISTEMU SRBIJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KVOTE U IZBORNOM SISTEMU SRBIJE

Posle lokalnih izbora u septembru 2004 u opštinskim skupštinama ima prosečno 15-25% žena


 • Prvi višepartijski izbori 1992 u Srbiji - 1.7% žena

 • Za vreme Miloševića najviše - 5.5% žena


 • Demokratske promene 2000 - 11% žena u Narodnoj Skupštini i 6 - 7 % žena u opštinskim skupštinama (nivo arapskih zemalja)

 • Posle primene kvota sistema na lokalnim izborima u septembru 2004 u opštinskim skupštinama ima sada 15-25% žena


KVOTE U IZBORNOM SISTEMU SU MERE KOMPENZACIJE ZBOG POSTOJANJA STRUKTURALNE, ISTORIJSKE DISKRIMINACIJE


KVOTA SISTEM ILI NE VIŠE NIJE PITANJE

PITANJA SU:

 • KAKO SE USPOSTAVLJAJU

 • KAKO FUNKCIONIŠU

 • ŠTA TREBA POBOLJŠATI

 • KOJA JE ULOGA POLITIČARKI - KVOTA ŽENA?


ŽENE U POLITICI PRE KVOTA - RAZVOJ

 • ISTAKNUTE VEOMA RETKE POJEDINKE - ŽENE GIGANTI

 • “JEDNA JE DOVOLJNA” - SISTEM “ALIBI ŽENA”

 • 25% ŽENA U PREDSTAVNIČKIM TELIMA - KRAJ SISTEMA “ALIBI ŽENA”

 • PARITET: ALI ONA JE UVEK DRUGA, U SENCI IZA PRVOGA


VRSTE KVOTA

1. ZAKONSKE/USTAVNE ZA IZBORE ZA NACIONALNI PARLAMENT/LOKALNE IZBORE

2. PARTIJSKE KVOTE


USLOVI ZA UVOĐENJE KVOTA SISTEMA

1. Sekularizacija društva

2. Ustavno garantovana

ravnopravnost polova

3. Višedecenijsko značajno

prisustvo žena na tržištu rada

4. Porast broja visoko

obrazovanih žena


5. Porast značaja uloge partija

lociranih levo od političkog

centra

6. Značajna uloga partija

socijaldemokratske orientacije

7. Proporcionalni izborni sistem

(bolje nego većinski)


8. 25% žena u predstavničkim

telima

9. Snažan ženski pokret

10. Kultura nediskriminacije

(primeri: Holandija, Nemačka)


POLITIČKO NASLEĐE

Komunistički režimi su posebno

naglašavali socijalna i ekonomska

prava kao što je ravnopravnost u

mogućnostima zaposlenja i pristup

obrazovanju

U domenu politike u mnogim

zemljama je postojalo obavezno

prisustvo 30% žena


TRANZICIJA

Tokom društvenih i političkih promena

tokom devedesetih, porast

nacionalizma i retradicionalizma

zapretio je povratku žena iz javnog u

privatni život


Pokretanje pitanja uključivanja žena u javni politički život u uslovima tranzicije nailazi na prepreke


 • gubitak iluzija

 • teški životni uslovi

 • problemi tranzicije

 • nezaposlenost

 • nestanak prethodnih socijalnih davanja u oblasti socijalnog staranja, zdravstvene zaštite i dečije zaštite


OD KVOTA SISTEMA U KORIST MANJE PREDSTAVLJENOG POLA SE OČEKUJU OPŠTE KORISTI:


1. Uvođenje suštinskih promena političkih vrednosti - mir, poštovanje svih ljudskih prava, demokratizacija


2. Uvođenje suštinske promene u političkim prioritetama

 • stvaranje radnih mesta

 • briga za žrtve rata i nasilja

 • briga za decu i starije

 • održivi razvoj


3. Uvođenje suštinskih promena u političkoj kulturi i metodama političkog rada - uključivanje

 • izgradnja konsenzusa

 • decentralizacija i dekoncentracija vlasti

 • uključujuća i participativna demokratija


 • demokratija socijalne pravde i rodne ravnopravnosti

 • nacionalne i regionalne institucije za podršku


4. Snažno političko zaleđe zahtevima za paritetom


PROCENAT ŽENA U PARLAMENTIMA ZEMALJA ČLANICA EVROPSKE UNIJE

EU 15 23%

NOVE EU 10 15.9%

EU 25 20.6%

EU PARLAMENT 31%


U LOKALNIM PARLAMENTIMA NOVIH EU ČLANICA NAJVIŠE:

LATVIJA 63%

ESTONIJA 28%

BUGARSKA 23%


U LOKALNIM PARLAMENTIMA NOVIH EU ČLANICA NAJMANJE:

RUMUNIJA 5%

SLOVENIJA 11.8%

MAĐARSKA 12.8%


SUŠTINA USPEHA KVOTA SISTEMA JE U STVARANJU POLITIČKE VOLJE DA SE PROMENE ODNOSI MOĆI I USPOSTAVI RODNA RAVNOPRAVNOST


KVOTA SISTEM SE NAJBOLJE PROMOVIŠE U PAKETU SA PITANJIMA:

 • POLITIČKE PARTICIPACIJE MANJINA

 • DRŽAVNE BEZBEDNOSTI

 • PROCESIMA EVROPSKE INTEGRACIJE

 • OPŠTE DEMOKRATIZACIJE DRUŠTVA

 • IZGRADNJE DEMOKRATSKIH INSTITUCIJA


ŠTA KAŽU ŽENE O KVOTA SISTEMU

ANKETA MEĐU ŽENAMA VOĐENA

U AVGUSTU 2004 UOČI LOKALNIH

IZBORA


PITANJE: Da li smatrate da je kvota sistem politički opravdan?

1.STUDENTKINJE 62.5%

2.ŽENE NA RUKOVODEĆIM

MESTIMA U OPŠTINAMA 79%

3.AKTIVISTKINJE 85.5%

4.ČLANICE POLITIČKIH

PARTIJA 94.6%

PROSEČNO 78.5%


PITANJE: Da li biste vi lično prihvatili mesto dobijeno putem primene kvota sistema?

1.STUDENTKINJE 43.1%

2.ŽENE NA RUKOVODEĆIM

MESTIMA U OPŠTINAMA 61.3%

3.AKTIVISTKINJE 40.8%

4.ČLANICE POLITIČKIH

PARTIJA 89.2%

PROSEČNO 53.8%


1.Da li smatrate da je kvota sistem politički opravdan?

2.Da li biste vi lično prihvatili mesto dobijeno putem primene kvota sistema?


PROBLEMI UOČENI KOD PRVE PRIMENE KVOTA SISTEMA NA LOKALNIM IZBORIMA

 • Nedostatak podrške sopstvenih partija

 • 30% kandidatkinja dovodi do mnogo manjeg procenata nominovanih žena

 • Zamena nominovanih žena koje odustanu od nominacije nije regulisana


PRVA GENERACIJA POLITIČARKI

1.Nepodržavajuć tretman u partijama

2.Seksistički medijski pristup

3.Pokušaj manipulacije od strane muških političara

4.Prevelika i nerealistična očekivanja: da izmene postojeće rodno zasnovane diskriminacije i nepravde

5.Odsustvo podrške porodice


PITANJE: ZAŠTO SKANDINAVSKI SISTEM NE MOŽE DA BUDE UZOR?


ODGOVOR: ZATO ŠTO MU JE BILO POTREBNO 80 GODINA DA POSTIGNE DANAŠNJE REZULTATE


 • Login