COCP anno 2006

COCP anno 2006 PowerPoint PPT Presentation


  • 199 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

COCP anno 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. COCP anno 2006 Minisymposium ter gelegenheid van de herziene handleiding

2. COCP Communicatieve Ontwikkeling niet-sprekende kinderen en hun Communicatiepartners

3. Het COCP-programma Kinderen leren communiceren in alledaagse situaties waarin ze samen met anderen dingen doen doeltreffend efficiënt sociaal aanvaardbaar

4. Wat is daarvoor nodig? Toegang tot communicatie mogelijkheden voor het kind om zich te uiten (communicatievormen, hulpmiddelen) Gelegenheid tot communicatie communicatiepartners scheppen kansen voor het kind om zich te uiten

5. Communicatiegroep

6. COCP-programma

7. Tien partnerstrategieën om communicatie bij het kind uit te lokken om communicatie voor het kind gemakkelijker te maken

8.

13. Geniet van de communicatie!

14. Het COCP-programma Handleiding en materiaal Margriet Heim Vera Jonker Marjan Veen

15. Tweede geheel herziene druk! hoe kwamen de wijzigingen tot stand? organisatie project werkwijze wat zijn de belangrijkste wijzigingen? intermezzo’s

16. Projectgroep Heliomare Marjan Veen Vera Jonker Angélique Levy SCO-Kohnstamm Instituut, UvA Margriet Heim

17. Klankbordgroep Jan van den Burg, orthopedagoog Maartenskliniek Karin Verhey, logopedist Trappenberg Lieke van de Wiel, ergotherapeut Sophiastichting José de Jong, manager RC Leijpark Esther Parriger, taalkundig onderzoeker UvA Peter de Koning, kinderrevalidatiearts Heliomare

18. Instellingen Beatrixoord De Trappenberg Heliomare Het Roessingh Beetsterzwaag RC Leijpark Sophia Revalidatie Delft St. Maartenskliniek SRL, Franciscusoord Stichting Zonhove

19. 23 respondenten vragenlijst

20. Vragenlijst 1 Algemene vragen: wanneer gestart met COCP? hoeveel kinderen tot nu toe? hoeveel cycli per kind? COCP-capaciteit? hoe zijn mensen opgeleid? vergoeding geregeld?

22. Vragenlijst Per onderdeel uit de handleiding (informatieve teksten, richtlijnen, procedures, schema’s, formulieren): rapportcijfer voor totaaloordeel: belang, zinvolheid, duidelijkheid, uitgebreidheid en effectiviteit

23. Top tien COCP-onderdelen gemiddeld 7,1gemiddeld 7,1

24. Laagst gewaardeerde onderdelen met name evaluaties en kwaliteitscontrolemet name evaluaties en kwaliteitscontrole

25. Wijzigingen handleiding inhoudelijke en organisatorische kern programma overeind meer aandacht in voorbeelden voor kinderen met een laag verstandelijk niveau functies, vormen, strategieën, groepsbijeenkomsten, videobegeleidingfuncties, vormen, strategieën, groepsbijeenkomsten, videobegeleiding

26. Wijzigingen: Handleiding als naslagwerk samenvattend overzicht eerste pagina duidelijke inhoudsopgave in schema’s hoofdstukvermelding bij paginanummers

27. Wijzigingen: Terminologie en stroomlijning eerste en volgende cycli: per activiteit één richtlijn en één formulier terminologie: geen onderscheid meer tussen eerste, tweede, vervolgbijeenkomsten of tussen voorstel en verslag communicatiesysteem interventieplan = communicatieplan

28. Nieuw: cd-rom in de handleiding

29. Heel veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze nieuwe handleiding!!

  • Login