PvB volgens KOC-model
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

PvB volgens KOC-model PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PvB volgens KOC-model. Wendy Bosma en Senta Mooijman Afdeling Examinering & kwalificering Projectleiding en ontwikkeling. Wat gaan we doen?. Competentiegericht. Examenmodellen in opdracht van: Anbos en MBO-raad Branche Platform Kappers Provoet

Download Presentation

PvB volgens KOC-model

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PvB volgens KOC-model

Wendy Bosma en Senta Mooijman

Afdeling Examinering & kwalificering

Projectleiding en ontwikkeling


Wat gaan we doen?

Competentiegericht


Examenmodellen in opdracht van:

Anbos en MBO-raad

Branche Platform Kappers

Provoet

Samenwerking met scholen: pilots, commissies.

Inleiding

Werkzaamheden KOC


Wat is een PvB?

 • Summatieve en kwalificerende toets.

 • Gebaseerd op Kwalificatiedossier.

 • Eenheid: Kerntaak (kerntaken) en werkprocessen.

 • Beoordeling door onafhankelijke en professionele

  assessoren.

 • Proces, resultaten en ontwikkelingsvermogen.

 • Context: zo authentiek mogelijk.

 • Weinig sturing.


Noteer de belangrijkste vraag die jullie hebben over de Proeve van Bekwaamheid.

Groepsopdracht (1)


Beslis samen met een andere groep welke van de twee vragen aan ons voorgelegd wordt.

Groepsopdracht (2)


Het (her-)interpreteren van ervaring en kennis. Deelnemers denken actief en bewust na over hun ervaringen, handelen, gedrag en keuzes.

Reflectie


Welk doel had ik bij deze workshop?

Is dat doel behaald? Waarom wel/niet?

Wat was mijn aandeel bij de groepsopdracht ?

Ben ik hier tevreden over?

Hoe heb ik deze groepsopdracht ervaren?

Reflectievragen


Inhoudelijke vragen en opmerkingen:

w.bosma@koc.nl of s.mooijman@koc.nl

Vragen over beleid, organisatie e.d.:

s.dollenkamp@koc.nl (unitmanager K&E)

www.koc.nl

Contactgegevens


Context PvB

Visie

KCE

Kosten

Organisatie

Branches en scholen.

Kwalificatiedossier


Scholen:

Aannamebeleid.

Financiering.

Band met leerlingen.

Bedrijven:

Niet goed, wegwezen.

Tijd is geld.

Band met eigenleerling.

Patstelling of compromis?

Gezamenlijk doel: kwaliteit onderwijs en examinering.

Branche:

Selectief aannemen.

CAO.

Objectiviteit.


Methodenmix

Samenwerking scholen en branches

Samenwerking onderwijskundigen en vaktechneuten

Borgen van kwaliteit

> één soort PvB en beoordelingsportfolio met onafhankelijke beoordelaars.

KCE

Kwalificatiedossier

Geld & organisatie

KOC-model


Methodenmix bij summatieve toetsing

Portfolio-assessment

Gesprek

Proeve van Bekwaamheid

Bron: MBO Raad, januari 2007


Proeve van bekwaamheid

Verantwoording

Organisatie

Opdrachten / instructies voor kandidaat

Instrumenten/ instructies voor beoordelaars

Reflectiegesprek

Brondocumenten


Competenties leid je af uit waarneembaar gedrag, uit de verantwoording die de leerling geeft van zijn gedrag en uit de reflectie op dat gedrag.

Competenties beoordelen


Beoordelaar/assessor

Onafhankelijk.

Vaktechneut.

Goed observatievermogen.

Neutraal beoordelingsvermogen.

Goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden.

Empathische, stabiele houding.

Los kunnen komen van oude systeem.


Valkuilen (zie artikelen)

 • Alles uit het KD moet in de proeve.

 • Gedetailleerde of globale beoordeling.

 • Afhankelijke beoordelaar.

 • De proeve ‘uitkleden’en dus eenzijdig beoordelen (kennis, houding, vaktechniek).

 • Alles moet anders.

 • Niet los kunnen komen van oude systeem.


Vroeg mee beginnen, het is best moeilijk.

Basis voor verbetering.

Hoort bij zelfsturing (in latere loopbaan).

Diversiteit aan vragen.

Belangrijk voor communicatieve vaardigheden.

Reflectiegesprek


 • Login