Pınar Onay Durdu, ODTÜ Dr. Aslıhan Hotomaroğlu, Gazi Üniversitesi Y.Doç.Dr. Kürşat Çağıltay, ODTÜ - PowerPoint PPT Presentation

Türkiye’deki Öğrencilerin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıları ve Oyun Tercihleri: ODTÜ v...
Download
1 / 17

 • 396 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Türkiye’deki Öğrencilerin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıları ve Oyun Tercihleri: ODTÜ ve Gazi Üniversitesi Öğrencileri Arası Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Pınar Onay Durdu, ODTÜ Dr. Aslıhan Hotomaroğlu, Gazi Üniversitesi Y.Doç.Dr. Kürşat Çağıltay, ODTÜ 20 Mayıs 2004. Çalışmanın Amacı.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pınar Onay Durdu, ODTÜ Dr. Aslıhan Hotomaroğlu, Gazi Üniversitesi Y.Doç.Dr. Kürşat Çağıltay, ODTÜ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P nar onay durdu odt dr asl han hotomaro lu gazi niversitesi y do dr k r at a ltay odt

Türkiye’deki Öğrencilerin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıları ve Oyun Tercihleri: ODTÜ ve Gazi Üniversitesi Öğrencileri Arası Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Pınar Onay Durdu, ODTÜ

Dr. Aslıhan Hotomaroğlu, Gazi Üniversitesi

Y.Doç.Dr. Kürşat Çağıltay, ODTÜ

20 Mayıs 2004


Al man n amac

Çalışmanın Amacı

Araştırma soruları:

 • Türkiye’deki öğrencilerin oyun tercihleri nelerdir?

 • Öğrenciler neden bilgisayar oyunlarını tercih etmektedirler?

 • Oyun oynamalarını ve oyun tercihlerini belirleyen nedenler nelerdir?

 • Cinsiyetin oyun oynama ve oyun tercihlerine etkisi var mıdır?


Al man n teorik er evesi

Çalışmanın Teorik Çerçevesi

 • Oyun oynama sıklığı ile ilgili araştırmalar

  • ortalama oyun oynama süresi haftada 4,2 saat (Funk, 1993)

  • katılımcıların çoğunluğu düzenli olarak ya da en azından günlük olarak oyun oynamaktadırlar.(Fromme,2003)

  • beşinci ve sekizinci sınıflar arasında oyun oynama süreleri; sekizinci sınıfdaki öğrencilerin diğerlerine göre bilişsel açıdan daha gelişmiş olmaları nedeniyle artma göstermektedir.(Sherry and de Souza, 2003)

    Ortalama oyun oynama süresi çocukların yaşına göre farklılık gösterebilmektedir.


Al man n teorik er evesi1

Çalışmanın Teorik Çerçevesi

 • Cinsiyetin oyun oynama üzerine etkileri ile ilgili araştırmalar

  • Erkekler bilgisayarları oyun oynamak ya da programla için tercih ederken, kadınlar bilgisayarları araç olarak kullanmayı tercih etmektedirler (Cassell, Jenkins, 1998).

  • Erkek ve kadınlar arasında oyun oynama sürelerinde erkeklerin daha fazla oynadıkları yönünde farklılıklar gözlenmektedir (Sherry, Holmstrom, Binns, Greenberg and Lachlan, 2003)


Al man n teorik er evesi2

Çalışmanın Teorik Çerçevesi

 • Cinsiyetin oyun tercihleri üzerine etkileri ile ilgili araştırmalar

  • “kadınlar daha çok kendi hayatlarına uygulayabilecekleri duygusal ve sosyal olarak keşifler yapabildikleri deneyimler isterler” (Beato, 1997, p.54).

  • erkekler dövüş, shooter, spor, FRP, aksiyon/serüven oyun türlerini tercih ederken; kadınlar klasik oyun tahtası, oyun kağıdı/zar, bilgi yarışması ve bulmaca oyun türlerini tercih etmektedirler(Sherry, Holmstrom, Binns, Greenberg and Lachlan, 2003).

  • Erkeklerin en çok tercih ettikleri oyun türleri aksiyon ve dövüş türleri iken platform oyunları kızların en çok tercih ettikleri oyun türü olarak ortaya çıkmaktadır.(Fromme, 2003)


Al man n teorik er evesi3

Çalışmanın Teorik Çerçevesi

 • İnsanların neden oyun oynadıkları ile ilgili video oyun araştırmaları

  • düşsel ortamlar, kontrol, meydan okuma ve merak gibi dört ana neden (Malone, 1988).

  • “rekabet, meydan okuma, sosyal iletişim, çeşitlilik, canlandırıcı etki ve düşsel ortamlar” ı içeren altı boyut (Sherry and Lucas, 2001, p.10).


Y ntem

Yöntem

 • Betimsel çalışma

  • nicel veri analizine dayalı araştırma sorularını incelemeye yönelik yapılmış betimsel bir çalışma

 • Örneklem

  • ODTÜ

   • IS100 “Introduction to Information Technologies and Applications”

   • 2002-2003 bahar yarı yılı

   •  225 öğrenci

  • Gazi Üniversitesi

   • ENF 101 “Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı”

   • 2003-2004 bahar yarı yılı

   •  271 öğrenci


Y ntem1

Yöntem

 • Veri toplama aracı

  Öğrencilerin Bilgisayar Oyun Türlerine Yönelik Tercihlerini ve Bunların Nedenlerini Belirleme Anketi

  • Sherry ve Lucas (2001)’ın “Video game uses and gratifications as predictors of use and game preference” çalışması

  • Can (2003)’ın “Perceptions of prospective computer teachers toward the use of computer games with educational features in education” çalışması

   Pilot çalışmanın geçerlilik katsayısı = 0,80


Sonu lar bilgisayar oyunu oynama

Sonuçlar - Bilgisayar oyunu oynama


Sonu lar bilgisayar oyun t r tercihleri

Oyun Türleri

Hareket/Serüven

Atari oyunları

Oyun kağıdı/ Zar

Klasik oyun tahtası oyunları

FRP (Fantasy Role Playing)

Dövüş

Bulmaca

Bilgi yarışması (Quiz)

Yarış

Shooter

SIM (Simulasyon)

Spor

Strateji

Sonuçlar : Bilgisayar oyun türü tercihleri


Sonu lar bilgisayar oyun temas tercihleri

Oyun Temaları

Serüven

Takip

Kurtarma

Kaçış

İntikam

Keşif

Sevgi

Kurban

Başkalaşım (metamorphosis)

İyi – Kötü

Sonuçlar : Bilgisayar oyun teması tercihleri


Sonu lar bilgisayar oyun oynama nedenleri

Sonuçlar : Bilgisayar oyun oynama nedenleri

Oyun oynama nedenleri

Rekabet

Meydan okuma

Sosyal iletişim

Stres atma

Düşsel ortamlar( fantezi)

Canlandırıcı etki

Stres atma


Oyun oynama ile ili kin olan fakt rler

Oyun oynama ile ilişkin olan faktörler


Oyun oynama ile ili kin olan fakt rler1

Oyun oynama ile ilişkin olan faktörler


T art ma ve s onu

Tartışmave Sonuç

 • ODTÜ’deki katılımcılardan yarısından azı oyun oynarken; Gazi’deki katılımcıların neredeyse yarısı oyun oynamaktadırlar.

 • ODTÜ’deki katılımcılar arasında ortalama oyun oynama süresi haftada ortalama beş saat olarak bulunurken, Gazi’deki katılımcıların oyun oynama süresi de hafta bir, iki ya da hergun olacak sekilde düzenli şekildedir

 • En çok tercih edilen oyun türleri her iki üniversitedeki ögrenciler arasında pek fark göstermemekde ve strateji,yarış ve hareket oyun türleri olarak belirlenmektedir.

 • Serüven ve keşif temaları her iki okulda da en çok tercih edilen temalar olarak belirmektedir.

 • Her iki okulda da oyun oynama nedeni olarak “stres atma” tanımlanmaktadır.


T art ma ve s onu1

Tartışmave Sonuç

 • ODTÜ’deki katılımcılar arasında cinsiyet oyun oynama ve oyun türü tercihlerinde farklılık yaratırken, Gazi’deki katılımcılar arasında oyun oynayan kadın sayısı az olmasına rağmen bu oyun türü tercihlerinde bir fark yaratmamaktadır.

 • Aylık gelirin bilgisayar oynama üzerine etkisi ile ilgili anlamlı bir fark yarattığına dair bir bulgu bulunmamaktadır.

 • Kendi bilgisayarına sahip olma ODTÜ’deki katılımcılar arasında anlamlı bir fark yaratırken Gazi’deki katılımcılar arasında böyle bir fark gözlenmemektedir.


P nar onay durdu odt dr asl han hotomaro lu gazi niversitesi y do dr k r at a ltay odt

SORULARINIZ ?


 • Login