Novinarska konferenca 30. september 2013 stat.si/nk - PowerPoint PPT Presentation

Novinarska konferenca 30 september 2013 www stat si nk
Download
1 / 27

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Novinarska konferenca 30. september 2013 www.stat.si/nk. Vsebina: Aktualni kazalniki: inflacija v septembru 2013 b lagovna menjava Slovenije s Hrvaško v obdobju 1992-2012 mag. Karmen Hren, namestnica generalne direktorice Analiza:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Novinarska konferenca 30. september 2013 stat.si/nk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Novinarska konferenca 30 september 2013 www stat si nk

Novinarska konferenca30. september 2013www.stat.si/nk


Novinarska konferenca 30 september 2013 stat si nk

Vsebina:

 • Aktualni kazalniki:

  • inflacija v septembru 2013

  • blagovna menjava Slovenije s Hrvaško v obdobju 1992-2012

   mag. Karmen Hren, namestnica generalne direktorice

 • Analiza:

  • Primanjkljaj in dolg države v 2. četrtletju 2013 in napoved za leto 2013

   Andrej Flajs, Sektor za makroekonomske statistike

  • Starejši na trgu dela, izid publikacije

   Lenart Lah, Oddelek za statistiko dela


Novinarska konferenca 30 september 2013 stat si nk

Primanjkljaj in dolg države, 2. četrtletje 2013

Andrej Flajsandrej.flajs@gov.si

Sektor za makroekonomske statistike


Konsolidirani bruto dolg dr ave

Konsolidirani bruto dolg države

2009 – 12.460 mio EUR ali 35,2 % BDP

2010 – 13.742 mio EUR ali 38,7 % BDP

2011 – 17.016 mio EUR ali 47,1 % BDP

2012 – 19.204 mio EUR ali 54,4 % BDP

Napoved 2013 – 22.044 mio EUR ali 63,1 % BDP


Novinarska konferenca 30 september 2013 stat si nk

Temeljni agregati sektorja država,

II. četrtletje 2013


Novinarska konferenca 30 september 2013 stat si nk

V drugem četrtletju 2013 skupni prihodki nominalno trendno manjši za 1,8 % (v prvem četrtletju za 1,5 %),

izdatki pa trendno v drugem četrtletju nominalno manjši za 0,2 % (v prvem četrtletju za 2,7 %);

Brez dokapitalizacije bank izdatki manjši za 3,1 % v drugem in

4,8 % v prvem četrtletju.


Novinarska konferenca 30 september 2013 stat si nk

Tako primanjkljaj brez dokapitalizacije bank kot tudi primarni primanjkljaj v prvem kot v drugem četrtletju 2013 ostajata na ravni lanskega leta


Novinarska konferenca 30 september 2013 stat si nk

Prihodki od davkov in socialnih prispevkov trendno nominalno manjši v drugem četrtletju za 1,5 % (v prvem za 2,3 %);

Prihodki od davkov v isti primerjavi v drugem četrtletju nominalno višji za 0,3 % (v prvem četrtletju manjši za 2,1 %),

prihodki od socialnih prispevkov pa nominalno nižji za 4,1 % (v prvem četrtletju za 2,7 %);

Nominalno krčenje prihodkov od socialnih prispevkov je temeljni problem prihodkov javnih financ, pa tudi javnih financ nasploh.


Etrtletni dolg dr ave

Četrtletni dolg države

Konec drugega četrtletja dolg države ocenjen na 21.873 mio EUR ali 62,6 % BDP,

od tega na centralni ravni 21.303 mio EUR ali 61,0 % BDP


Novinarska konferenca 30 september 2013 stat si nk

Starejši na trgu dela

ob izidu publikacije

Lenart Lahlenart.lah@gov.si

Oddelek za statistiko dela


Demografske napovedi

Demografske napovedi

Vir: Eurostat, EUROPOP2010


Stopnja aktivnosti 50 64 let izbrane dr ave eu 27 2012

Stopnja aktivnosti (50-64 let), izbrane države EU-27, 2012

Vir: Eurostat


Delo starej ih

Delo starejših

 • Povprečna mesečna bruto plača 2012(starejši 1782 €, povprečje 1600 €)

 • Zaposlitev za delovni čas, krajši od polnega

  (starejši 9,8 %, povprečje 10,0 %)

 • Zaposlitve za določen čas(starejši 7,0 %, povprečje 13,0 %)


Prehod iz dela v upokojitev

Prehod iz dela v upokojitev

Vir: Eurostat (2. četrtletje 2012)


Prehod iz dela v upokojitev1

Prehod iz dela v upokojitev

Vir: Eurostat (2. četrtletje 2012)


Prihodnost

Prihodnost

2012

100

prejemnikov pokojnin

146

zavarovancev

Vir: ZPIZ


Prihodnost1

Prihodnost

2060

86

zavarovancev

100

prejemnikov pokojnin

Vir: Evropska komisija, The 2012 AgeingReport


Prihodnost2

Prihodnost

Vir: ADS in Evropska komisija, The 2012 AgeingReport


Novinarska konferenca 30 september 2013 stat si nk

NAPOVED

NASLEDNJE NOVINARSKE KONFERENCE

Sreda, 30. oktober:

 • „Mi, državljani Evropske unije“ - izid publikacije

  Stik:

  Ida Repovž Grabnar, odnosi z javnostmi

  ida.repovz-grabnar@gov.si

  tel. 24 16 458


 • Login