การตรวจคุณสมบัติทางด้าน
Download
1 / 29

การตรวจคุณสมบัติทางด้าน แหล่งกำเนิดของสินค้า - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

การตรวจคุณสมบัติทางด้าน แหล่งกำเนิดของสินค้า. โดย นางพัชรี ปิยะคง สำนักป้องกันการแอบอ้างสิทธิ กรมการค้าต่างประเทศ. วัตถุประสงค์. ตรวจ ว่าสินค้ามีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า หรือไม่ ก่อน ขอรับ FORM A, FORM D, FORM GSTP, FORM FTA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การตรวจคุณสมบัติทางด้าน แหล่งกำเนิดของสินค้า' - hedda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การตรวจคุณสมบัติทางด้านการตรวจคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้า

โดย นางพัชรี ปิยะคง

สำนักป้องกันการแอบอ้างสิทธิ

กรมการค้าต่างประเทศ


วัตถุประสงค์การตรวจคุณสมบัติทางด้าน

 • ตรวจว่าสินค้ามีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า หรือไม่

  ก่อนขอรับ FORM A, FORM D, FORM GSTP, FORM FTA

 • รับรองว่ามีสิทธิขอรับ Form ได้


การยื่นคำขอให้ตรวจคุณสมบัติทางด้านการยื่นคำขอให้ตรวจคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้า

GSP, CEPT, GSTP :

ยื่นแบบ สก. 1 หรือ สก. 2

FTA : ยื่นแบบคำขอฯ และ คำรับรองการผลิตสินค้า


เอกสารประกอบการยื่นคำขอให้ตรวจคุณสมบัติทางด้านกรณีขอใช้สิทธิ GSP, CEPT, GSTP

1. จดหมายขอให้ตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนการผลิตฯ

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

3. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

5. แบบ สก. 1 หรือ สก. 2

6. หลักฐานการนำเข้าวัตถุดิบหรือซื้อวัตถุดิบจากผู้นำเข้า

7. หลักฐานการซื้อวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ

8. อื่น ๆ


เอกสารประกอบการยื่นคำขอให้ตรวจคุณสมบัติทางด้านกรณีขอใช้สิทธิ FTA

1. แบบคำขอให้ตรวจ/รับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

2. คำรับรองและรายละเอียดต้นทุนการผลิตสินค้า

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

5. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ลงนามและผู้ยื่นเอกสาร


ระยะเวลาในการพิจารณาฯระยะเวลาในการพิจารณาฯ

 • กรณีขอใช้สิทธิ GSP, CEPT, GSTP ประมาณ 3-5 วันทำการ

 • กรณีขอใช้สิทธิ FTA ประมาณ 1-2 วันทำการ


การยื่นคำขอให้ตรวจและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้าการยื่นคำขอให้ตรวจและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้า

 • ยื่นแบบคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบ

 • ยื่นข้อมูลคำขอทาง Internet ผ่านระบบ ROVERS


ระบบ การยื่นคำขอให้ตรวจและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้าROVERS

(Rules of Origin Verification Systems)

ระบบบริการตรวจคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดสินค้าผ่านเครือข่าย Internet


เป้าหมายการยื่นคำขอให้ตรวจและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้า

 • ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ

 • ลดเอกสารประกอบ

 • ทดลองตรวจสอบได้ด้วยตนเอง

 • ค้นหากฎแหล่งกำเนิดสินค้า

 • ตรวจสอบได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ฯลฯ


ลักษณะการให้บริการการยื่นคำขอให้ตรวจและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้า

1. ส่งข้อมูลต้นทุนสินค้าด้วย XML (ส่งและรับข้อมูล ผ่าน Web Service)

2. ส่งข้อมูลต้นทุนสินค้าผ่านระบบ Internet (upload BOM จาก excel file ได้)

3. ยื่นข้อมูลต้นทุนสินค้าแบบเดิม ที่ กรมการค้าต่างประเทศ หรือ สคต. ทุกแห่ง


ขั้นตอนการยื่นคำขอฯ ทาง Internet

ลงทะเบียนขอรับUsername / Password

ผู้ส่งออกขอ Formที่ บก.

Login เข้าใช้ระบบฯ

บันทึกคำขอและส่งข้อมูล

เจ้าหน้าที่พิมพ์คำรับรองจากระบบ

พิมพ์คำขอจากระบบ

เจ้าหน้าที่บันทึกยืนยันและส่งข้อมูลให้ บก.

ยื่นคำขอให้เจ้าหน้าที่


รายละเอียดข้อมูลคำขอที่ส่งทาง Internet

 • รายการสินค้าที่จะขอใช้สิทธิฯ

 • ขั้นตอนการผลิต

 • วัตถุดิบหรือวัสดุหรือชิ้นส่วน ที่ใช้ในการผลิตสินค้า 1 หน่วย

 • รายละเอียดต้นทุนการผลิตอื่น ๆ

 • ราคาสินค้า (คำนวณโดย ROVERS)


เปิดให้บริการทุกระบบแล้วเปิดให้บริการทุกระบบแล้ว


สาธิตการใช้ระบบเปิดให้บริการทุกระบบแล้ว

ROVERS


www.dft.moc.go.thเปิดให้บริการทุกระบบแล้ว


ข้อมูลสำคัญเปิดให้บริการทุกระบบแล้ว

สำนักป้องกันการแอบอ้างสิทธิ

0-2547-4809, 0-2547-5090

Hot line กรมการค้าต่างประเทศ

1385 ต่อ 4808, 4809

E-mail : [email protected]


ad