Nagyböjt, az újrakezdés lehetősége!
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Nagyböjt, az újrakezdés lehetősége! PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Nagyböjt, az újrakezdés lehetősége!. Minden nagyböjt egy újabb ajándék, mely elszakít a szürke egyformaságtól, és a magasba lendít, ha én is akarom. A böjt első hallásra valami negatívumot sugall, amitől idegenkedni szoktunk.

Download Presentation

Nagyböjt, az újrakezdés lehetősége!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nagyböjt, az újrakezdés lehetősége!


Minden nagyböjt egy újabb ajándék, mely elszakít a szürke egyformaságtól, és a magasba lendít, ha én is akarom.


A böjt első hallásra valami negatívumot sugall, amitől idegenkedni szoktunk.


Első megközelítése az ételtől való tartózkodás, de semmi esetre sem fogyókúra.


A cél aszabadság, az az állapot, mely túllendít a különböző korlátokon, amik fogva tartanak.


Ezért, sokkal többről van szó mint a táplálék korlátozásáról, sokkal inkább a test és lélek szétszakadt voltának a gyógyításáról.


Ezért a böjt, a keresztény felfogás szerint nem csak az étel korlátozását jelenti, hanem az ima és a jócselekedetek együttes gyakorlatát.


Odafordulás az Istenhez, és a felebaráthoz, miközben tudatosan fegyelmezem a megszokott életvitelemet. Hiszen, így nyerek energiát, időt és lendületet, hogy kiszabaduljak a megszokottból.


Nagy lehetősége van az egyéni szabadságnak. Megtalálni azt módot az életemben, mely itt és most, engem közelebb visz az Istenhez, és ezzel együtt mindazokhoz, akikkel együtt teljesebb lesz az életünk.


Istenhez jutni annyit jelent, hogy rátalálok önmagamra.

Arra az útra, ami elvezet életem gyújtópontjához, aki valóban vagyok, aki lehetek.


Ha rátalálok önmagamra, felismerem az életemben adódó lehetőségeket. Az élet adta sok-sok apró csodát.


Nem külsőleg kell nagy dolgokat véghez vinnem,

hanem a lelkületem kell, hogy megváltoz-zon.


A belső magatartásom-nak kell megváltozni: a családommal, a munkatársaim-mal, a nehéz emberekkel kapcsolatban, mert az Isten megtérésre hív.


„Térjetek hozzám teljes szívetekből.

Szaggassátok meg a szíveteket, nem pedig a ruhátokat, és térjetek meg az Úrhoz, a tiIstenetekhez.”Joel 2,12-13


„Fújjátok meg a harsonát Sionban, hirdessetek szent böjtöt, rendeljetek el ünnepet.”Joel 2, 15


A nagyböjt ünnep, a lélek új életre hívásának az ünnepe, mely fényt és örömet hoz az életünkbe.


„Mi tehát Krisztus követségében járunk, s maga Isten buzdít általunk, Krisztusért kérünk tehát benneteket, engesztelődjetek ki Istennel”.2Kor 5,20


„Isten mondja, hogy nekem tetsző időben meghallgatlak, és az üdvösség napján megsegítelek.”Iz 49,8


„Íme, most van itt a kellő idő, íme, most van az üdvösség napja.” 2Kor 6,26


A nagyböjt az Istennel való találkozás különösen is alkalmas ideje. Amikor én a teremtmény a szenvedő Teremtő elé állhatok.


Minden jócselekedetem csak az Istenre és rám tartozik.

-”Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy a te adományod rejtve maradjon: Atyád aki lát a rejtekben megfizet majd neked.”

Mt 6, 3-4


Az életem igazi történése rejtett, és egyedül az Istennek van csak oda bejárása, Ő képes csak engem felemelni, és átalakítani.


A teljesség, az igazi béke és az öröm nála található.


  • Login