Entrepren rskap jon gunnar nesse og veronika trengereid
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Entreprenørskap Jon Gunnar Nesse og Veronika Trengereid PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Entreprenørskap Jon Gunnar Nesse og Veronika Trengereid. Profilering i entreprenørskap. 4. semester. 5. semester. 6. semester. Valemne (15 sp):. Entreprenørskap og innovasjon (10 sp). Marknadsanalyse og merkevarestrategi (15 sp). Forretningsidé og forretningsplan (10 sp).

Download Presentation

Entreprenørskap Jon Gunnar Nesse og Veronika Trengereid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Entreprenørskap

Jon Gunnar Nesse og Veronika Trengereid


Profilering i entreprenørskap

4. semester

5. semester

6. semester

Valemne (15 sp):

Entreprenørskap

og innovasjon

(10 sp)

Marknadsanalyse og

merkevarestrategi

(15 sp)

Forretningsidé og

forretningsplan

(10 sp)

Prosjekt (15 sp):

Tema frå profilering

Valemne:

Prosjektleiing (10 sp)


Ein gründer i magen?

 • Ta gründertesten:

  • http://www.discover.no/FMPro?-Db=Grunder.fp5&-Format=Grunder/Grundertest.html&-View


Eller ein fødselshjelpar for entreprenørar?

Stor interesse for gründerprosjekt

Gründarar frå heile fylket har meldt seg på Huldra-prosjektet.

Av Kristine AskvikPublisert 13.04.2007 11:39 Oppdatert 13.04.2007 11:47

Prosjektet har som mål å auke og styrke gründerånda til kvinner. Ei av dei som har søkt om å få vere med er Irene Ivin frå Sogndal.


OR6-201 Forretningsidé og forretningsplan


OR6-201 Forretningsidé og forretningsplan

Praktisk entreprenørskap

 • Kva er ein god forretningsidé?

 • Har eg ein forretningsidé?

 • Kan eg starte eiga verksemd? Korleis?

Bedriftsbesøk, øvingar, individuell oppgåve, gruppeopp-gåve m/presentasjon

Mappe: Individuelt arbeid (40 %), forretningsplan (60 %)


Øvingar

Kontakt med entreprenørar gjennom bedriftsbesøk

Gjesteforelesingar

Gruppearbeid

Individuelt arbeid

Innhald/ oppbygging


Samlingane


REAL- øvingar


Bionordic


Paxar NTP


Evaluering

 • Arbeidskrav:

  • Frammøte og deltaking på dei praktiske øvingane, bedriftsbesøka og i presentasjonen av forretningsplanen

 • Sluttvurdering:

  • På grunnlag av ei presentasjonsmappe som inneheld eit individuelt arbeid (40 %) og eit gruppearbeid (forretningsplanen, 60 %).


OR6-200 Entreprenørskap og innovasjon


OR6-200 Entreprenørskap og innovasjon

Teoriar om entreprenørskap og innovasjon

 • Kva faktorar er avgjerande for å lukkast med å etablering og drift av ei verksemd?

Forelesingar, gruppearbeid, presentasjonar, diskusjonar

Mappe (40 %)

Skriftleg skuleeksamen (60 %)


Innhald / oppbygging

 • Kva er entreprenørskap?

 • Hovudtrekka i entreprenørskapsforskinga

 • Nyare organisasjonsteoriar og entreprenørskap

 • Korleis forske på entreprenørskap?

 • Kva er innovasjon?

 • Moderne innovasjonsteori

 • Døme på empiriske analysar

 • Problemstillingar rundt utforming av ein regional innovasjonspolitikk


Kvinner og entreprenørskap


Regionale innovasjonssystem og klynger


Inkubator


Innovasjon


Omstilling – Næringsutvikling


Evaluering

 • Arbeidskrav:

  • To presentasjonar

 • Sluttvurdering:

  • Ei presentasjonsmappe (40 %) og ein fem timars skriftleg skuleeksamen (60 %) utgjer vurderingsgrunnlaget.


 • Login