Stavn v voj a z konodarstvo sr v rokoch 1944 1948
Download
1 / 14

Ústavný vývoj a zákonodarstvo ČSR v rokoch 1944 – 1948 - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ústavný vývoj a zákonodarstvo ČSR v rokoch 1944 – 1948.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Ústavný vývoj a zákonodarstvo ČSR v rokoch 1944 – 1948

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ústavný vývoj a zákonodarstvo ČSR v rokoch 1944 – 1948


SITUÁCIA MÁJ 1945 (8. A 9.) ÚZEMIE ČSR - OSLOBODENÉ Sovietska armádaa armáda USA (Plzeň, Karlovy Vary) PRÁVNY VÝZNAM. - OBNOVA SUVERENITY ČSR, OBNOVA SUVERENITY ŠTÁTU.


AKÁ TO BOLA ČSR - po OBNOVENÍ SUVERENITY ŠTÁTU ?

POROVNANIE - 1938 až 1945

 • PRÁVNE TOTOŽNÁ,

 • OBNOVENÁ (t.j. tá istá so zmenami) ?

 • NOVÁ REPUBLIKA ?

  Podľa akých kritérií (atribútov) to posudzujeme:

  a)Štátne územie ;

  b)Štátne obyvateľstvo;

  c)Ústavné orgány (ústredné) miestne štátne orgány;

  D)Právny poriadok .


Aká bola ČSR ?

ŠTÁTNE ÚZEMIE - NIE - Zakarpatská Rus Ako Podkarpatská Ukrajiny – do USSR a ZSSR ŠTÁTNE OBYVATEĽSTVO - Nie - Ukrajinci (tu opcia)

- Nie - Sudetskí Nemci ( ODSUN - 3 mil.)

- - Výmena Maďari – Slováci

A podstatné – nie štát „československého národa“ - ale ŠTÁT – ČECHOV a SLOVÁKOVNÁRODNÝ ŠTÁT - dvoch slovanských rovnoprávnych národov.

t.j. z hľadiska – a) štátneho územia a b) obyvateľstva

čiastočne obnovený, ale prevažne NOVÝ ŠTÁT


ČO ZOSTALO resp. bolo TOTOŽNÉ ?

PREZIDENT ČSR - jeho OSOBA - dr. E. Beneš,

Medzinárodnoprávna SUBJEKTIVITA ČSR

ČO OBNOVENÉ ?

1) Ústava ČSR (ústavná listina) 1920 - ALE - iba ako ZÁSADA, princípy ústavy

S tým, že sa musí prijať NOVÁ ÚSTAVA ?

Rozvinutím princípu suverenity ľudu:

+ podstané zmeny – ústavné postavenie SLOVENSKA,

+ zmeny vo vlastníckej štruktúre,

2) Obnovená suverenita ČSR - ale medzinárodne – vojenský NOVÝ SPOJENEC,

Nie Francúzsko, - ale ZSSR.

3) OBNOVENÝ PRÁVNY PORIADOK - v českej časti ČSR - podľa stavu k r. 1938,

Na Slovensku – podľa stavu k r. 1944.


ČO BOLO ÚPLNE NOVÉ ?

A) ZDROJ MOCI - ľud ČSR, jeho DVA NÁRODY – rovný s rovným,

Každý má právo na sebaurčenie.

B) ŠTÁTNY APARÁT - už nie dvojkoľajnosť a nadradenosť politickej správe na samosprávou

t.j. obecný notár nad richtárom a obecný zastup., okresný náčelník

nad zastupiteľstvom, ALE

Vytvorili sa NÁRODNÉ VÝBORY - ľudom volené, kontrolovateľné a

Odvolateľné, -

Niekoľkostupňové.

Ďalej – ZBOR NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI,

ĽUDOVÁ ARMÁDA.

C) STRANÍCKY SYSTÉM -nie – početné politické strany, so straníckou oligarchiou a partokraciou

ALE - 4 politické strany v Česku, - 4 na Slovensku- ; silné ODBORY,

Ďalej občianske združenia, organizácie – žien, mládeže, atď.

NÁRODNÝ FRONT - jednota v mnohosti !


DEMOKRACIA HOSPODÁRSKA a SOCIÁLNA

 • Previesť kľúčové hospodárske podniky – do rúk národa

 • Pozemková reforma,

 • Plus príprava - nemocenského, sociálneho poistenia, penzijného systému


ČSR z českého pohľaduOBNOVA ČSR

DOČASNÉ ŠTÁTNE ZRIADENIE (Londýn)

Úst. dekrét PR č. 1/1940 o ustanovení Štátnej rady;

Úst. DPR č. 2/1940 - o dočasnej moci zákonodarnej


OBNOVA ČSR, pokračovanie

Úst. DPR č. 10/1944 - o správe oslobodeného územia ČSR

Úst. DPR č. 11/1944 – o obnovení právneho poriadku

Úst. DPR č. 18/1944 – o Národných výboroch a DNZ

Úst. DPR č. 3/1945 – o výkone moci zákonod.v prech. Období

Úst. DPR č.1/1945(2.4.1945)– o novej org. vlády a minist.v pr. obd.


Vývoj sústavy najvyšších orgánovČSR1944/45 – 1948

Prezident - DEKRÉTY – do 27. okt. 1945.

VLÁDA Národného frontu

NÁRODNÉ VÝBORY

Slovenská národná rada

DUALIZMUS


Vývoj sústavy najvyšších orgánovČSR - pokračovanie

Dočasné Národné zhromaždenie

28. 10. 1945 - máj 1946

RATIHABÍCIA Dekrétov PR

POTVRDENIE PREZIDENTA

Príprava VOLIEB – do ÚNZ


Ústavodarné NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE

Voľby -

Národný front - (kandidátky politických strán)

Vláda NF (už tretia) – (K.Gottwald, predtým Fierlinger Z.)

(Budovateľský vládny program)

Ú N Z (300 členov – 200 : 100)

ZÁKAZ MAJORIZÁCIE – pri hlasovaní o Slovensku.


Návrh ÚSTAVY

Národné výbory -

Znárodnenie, pozemková reforma;

Ústavné zakotvenie vzťahu ČESI – SLOVÁCI;

Rovnosť,rovnoprávnosť Ž I E N a MUŽOV


LEGISLATÍVA Ú N Z

dvojročné funkčné obdobie - 224 zákonov.

Zákon o DVOJROČNOM PLÁNE – rozvoja NH,

Boj o KONFIŠKÁTY (národná správa – či privat – či nár. podnik)

REVÍZIA I. pozemkovej reformy – a II. etapa poz. ref. – do 50 ha;

Milionárska DAŇ, daň z PREPYCHU.

ZÁKON o SNB (Sbor Národnej bezpečnosti) –

celoštátny zákon – č. 149/1947

z. O NÁRODNOM POISTENÍ.


ad
 • Login