Inwestycje dla zdrowia
Download
1 / 36

Inwestycje dla zdrowia - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Inwestycje dla zdrowia. Barbara Ślusarska, dr n. med.. Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny, Lublin. Ciśnienie tętnicze krwi- PODSTAWOWY FILAR ZDROWIA/PROFILAKTYKI CH.U.K. CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI (RR)– jest siłą

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Inwestycje dla zdrowia' - heaton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inwestycje dla zdrowia

Inwestycje dla zdrowia

Barbara Ślusarska, dr n. med..

Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa,

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny, Lublin


Ci nienie t tnicze krwi podstawowy filar zdrowia profilaktyki ch u k
Ciśnienie tętnicze krwi-PODSTAWOWY FILAR ZDROWIA/PROFILAKTYKI CH.U.K.

 • CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI (RR)– jest siłą

  jaką wywiera przepływający strumień krwi

  na ściany tętnicy.

 • Prawidłowe RR jest zależne od:

  - siły skurczowej serca

  - ilości krwi krążącej

  - oporów, jakie stawiają ściany naczyń


Pomiar ci nienia krwi rys historyczny
POMIAR CIŚNIENIA KRWI- RYS HISTORYCZNY

 • J.I. Poiseuile- pierwsze próby pomiaru ciśnienia krwi metodą krwawą u zwierząt (lata 20-te XIX wieku)

 • S. Riva Rocci – 1891r - ojciec bezkrwawej, pośredniej metody pomiaru ciśnienia - skonstruował pierwszy sfigmomanometr (skrót RR – dla opisu wyniku badania)

 • N. Korotkow – 1905r – wprowadził metodę pomiaru RR opartą na zasadzie osłuchiwania tonów pojawiających się w uciśniętej z zewnątrz tętnicy– przez mankiet założony na ramieniu – w miarę zmniejszania się tego ucisku podczas obniżania ciśnienia w mankiecie.


Pomiar ci nienia t tniczego krwi wed ug za lece polskiego towarzystwa nadci nienia t tniczego
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI – - według zaleceń Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

 • Usiądź i odpocznij

  5 minut przed pomiarem

 • Uwolnij ramię z krępującej odzieży.


Pomiar ci nienia t tniczego krwi c d
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI- c.d.

 • Umieść poduszkę gumową mankietu na ramieniu 3 cm powyżej zgięcia łokciowego nad tętnicą (tak aby mankiet znajdował się na wysokości serca).


Pomiar ci nienia t tniczego krwi c d1
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI- c.d.

 • Szybko wypełnij mankiet powietrzem.

 • Pamiętaj aby nie pompować mankietu ręką, na której dokonujesz pomiaru


Pomiar ci nienia t tniczego krwi c d2
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI- c.d.

 • Przyłóż stetoskop (słuchawkę lekarską) nad tętnicą w dole łokciowym. Z mankietu powoli wypuszczaj powietrze

  (2-3 mmHg/sek.)

 • Pierwszy usłyszany ton oznacza ciśnienie skurczowe, zniknięcie wszystkich tonów - ciśnienie rozkurczowe.

 • Gdy tony słyszysz aż do

  0 mm Hg - za ciśnienie rozkurczowe, przyjmij wartość odpowiadającą ich ściszeniu.

.


Aparaty do pomiaru ci nienia krwi
APARATY DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI

 • Aparat rtęciowy - powszechnie uważany za najdokładniejszy z przyrządów, najczęściej jest wykorzystywany w gabinecie lekarskim.

 • Do wykonania pomiaru tym aparatem niezbędne są także słuchawki lekarskie.


Aparaty do pomiaru ci nienia krwi c d
APARATY DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI-c.d.

 • Aparat sprężynowy- najtańszy z aparatów, wymaga niestety okresowej kalibracji.

 • Z uwagi na konieczność osłuchiwania tonów niezbędne są także słuchawki lekarskie.


Aparaty do pomiaru ci nienia krwi c d1
APARATY DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI-c.d.

 • Aparat elektroniczny - najczęściej wykorzystuje do pomiaru tzw. metodę oscylometryczną, mierząc ciśnienie tym aparatem nie trzeba osłuchiwać tonów nad tętnicą a wynik przedstawiany jest na ciekłokrystalicznym ekranie. Oprócz pomiaru ciśnienia dodatkowo mierzone jest tętno. Wraz z postępem technologii aparaty te są coraz dokładniejsze.

 • Wykorzystując ten typ aparatu należy pamiętać, że:

 • nie wszystkie aparaty elektroniczne nadają się do pomiarów u osób z zaburzeniami rytmu serca,

 • wiarygodne wyniki uzyskujemy stosując mankiet założony na ramieniu,
Czynniki fizjologiczne podwy szaj ce rr
Czynniki fizjologiczne podwyższające RR

 • Reakcje emocjonalne badanego np. lęk, niepokój, silny stress (np.nadciśnienie tzw. „białego fartucha”- w trakcie pomiaru RR może wzrosnąć o ok. 30 mmHg)

 • Wysiłek fizyczny przed badaniem

 • Wypicie kawy, mocnej herbaty, alkoholu, wypalenie papierosa przed badaniem (pomiaru dokonujemy po upływie 30 min po powyższych czynnikach)


Czynniki fizjologiczne obni aj ce rr
Czynniki fizjologiczne obniżające RR

 • Spożycie obfitego posiłku przed badaniem;

 • Wysoka temperatura otoczenia

 • Wahania ciśnienie atmosferycznego

 • Nocna pora doby

 • Długotrwałe pozostawanie w pozycji leżącej


Nadci nienie t tnicze krwi
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI

 • Nadciśnienie tętnicze(NT)jest chorobą układu krążenia,

  w której w naczyniach tętniczych panuje zwiększone ciśnienie krwi. Jest chorobą przewlekłą, która podlega długotrwałemu leczeniu.

 • O nadciśnieniu tętniczym mówimy wówczas gdy podczas kilkakrotnych pomiarów, dokonywanych w spoczynku, ciśnienie przekracza wartości graniczne uznane za prawidłowe.

 • Za wartość graniczną uznaje się ciśnienie

  140/90 mm Hg


Najwyższe wskaźniki częstości NT:

USA

Kanada

Australia

Japonia

Wielka Brytania

Niemcy

Francja

Włochy

Najniższe wskaźniki częstości NT:

Indie (ch.u.k.3% zgonów)

Kraje Afryki Wschodniej

Chiny (ch.u.k.5% )

Niektóre kraje Pacyfiku

Kilka plemion australijskich

Kilka plemion południowoamerykańskich

Epidemiologia nadciśnienia tętniczego- częstość występowania uzależniona od warunków: ekonomicznych, geograficznych i oraz społeczno-kulturowych


Nadciśnienie tętnicze w Polsce – rozpowszechnienie poszczególnych wartości ciśnienia tętniczego wśród dorosłych Polaków.


Cz sto wyst powania nt w polsce zale nie od wieku natpol plus

w grupie 18-39 lat – 7% badanych

w grupie 40-59 lat – 34 % badanych

powyżej 60 roku życia – 58% badanych

Odsetek niewykrytego nadciśnienia tętniczego wyniósł 33%.

10 % osób świadomych posiadania choroby nadciśnieniowej z różnych powodów nie chciało się leczyć.

Wśród wszystkich chorych z NT 47% było leczonych nieskutecznie, zaś 12% skutecznie .

Za chorego leczonego skutecznie, uznawano osobę przyjmującą leki hipotensyjne, u której stwierdzono wartości ciśnienia < 140/90 mmHg

Częstość występowania NT w Polsce zależnie od wieku (NATPOL PLUS)


Czynniki zwi kszaj ce ryzyko rozwoju nt

Niemodyfikowalne

Wiek

Rasa

Płeć

Czynniki genetyczne

Modyfikowalne

- nadmierne spożycie soli (NaCl)

dieta bogato tłuszczowa

niskie spożycie potasu

- nadwaga, otyłość

- palenie tytoniu

mała aktywność fizyczna

nadużywanie alkoholu

stres

zmęczenie

Czynniki zwiększające ryzykorozwoju NT


Objawy kliniczne nt
OBJAWY KLINICZNE NT

 • Przebieg bezobjawowy przez długi okres czasu

 • Mogą występować objawy niespecyficzne:

  - bóle głowy szczególnie okolicy potylicznej

  - ranne zawroty głowy

  - łatwa męczliwość

  - zaburzenia snu

  - trudności w koncentracji

  - uczucie kołatania serca, potliwość

  - przejściowy rumień twarzy i szyi


Okresy rozwoju nt
Okresy rozwoju NT

 • I okres – faza początkowa – nadciśnienie zazwyczaj chwiejne, wzrost ciśnienia występuje okresowo np.pod wpływem emocji

 • II okres – nadciśnienie ma charakter stały, w fazie tej nie ma zaburzeń narządowych

 • III okres - nadciśnienie jest już utrwalone, ciśnienie skurczowe powyżej 200nnHg, rozkurczowe powyżej 120 mmHg, występuje przerost lewej komory serca, mogą towarzyszyć objawy miażdżycy naczyń wieńcowych i obwodowych, retinopatia nadciśnieniowa, białkomocz

 • IV okres – pojawiają się poważne powikłania np. zawał mięśnia sercowego, krwotoki mózgowe, niewydolność lewo komorowa, niewydolność nerek, postępujące powikłania w narządzie wzroku


Powik ania nieleczonego nt
POWIKŁANIA NIELECZONEGO NT

Nadciśnienie tętnicze może spowodować:

 • Przerost lewej komory serca

 • Przyspieszony rozwój miażdżycy w tętnicach szyjnych, wieńcowych, nerkowych i kończyn dolnych

 • Udar mózgu

 • Upośledzenie czynności nerek i ich niewydolność

 • Rozwarstwienie aorty

 • Zmiany w naczyniach siatkówki oka


Zasady leczenia nt
ZASADY LECZENIA NT

 • Systematyczne i długotrwałe leczenie

 • Leczenie rozpoczyna się od niefarmakologicznych metod leczenia, jeśli nie ma wskazań do pilnego zastosowania farmakoterapii

 • Według zaleceń ESH/ESC oraz JNC 7leczenie niefarmakologiczne obejmuje:

  1. Zmianę stylu życia

  2. Zaprzestanie palenia papierosów

  3. Redukcję masy ciała

  4. Ograniczenie spożycia soli

  5. Zwiększeniu ilości warzyw i owoców w diecie, zmniejszenie zawartości tłuszczów w diecie

  6. Zwiększeniu aktywności fizycznej

  7. Ograniczenie spożycia alkoholu


OBNIŻENIE CIŚNIENIA PO ZASTOSOWANIU LECZNICZYCH ZMIAN STYLU ŻYCIAŹródło: Ścibiorski C., Pasierski T.: Kardiologia dla lekarzy rodzinnych. PZWL, Warszawa 2006


Ryzyko sercowo naczyniowe
RYZYKO SERCOWO-NACZYNIOWE STYLU ŻYCIA

 • Ryzyko sercowo-naczyniowe:

  oznacza prawdopodobieństwo wystąpienie u danej osoby choroby sercowo-naczyniowej w określonym czasie

 • Całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe:

  oznacza teoretyczne ryzyko oszacowane na podstawie wszystkich czynników ryzyka występujących u danej osoby.

 • Ogólne ryzyko sercowo-naczyniowe:

  oznacza ryzyko oszacowane na podstawie wybranych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u danej osoby


Szacowanie całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego STYLU ŻYCIAUdział poszczególnych, modyfikowalnych czynników ryzyka, w kształtowaniu ogólnego ryzyka w poszczególnych grupachwieku. Ryzyko obliczano w skali 10-letniej

 • Udział poszczególnych czynników ryzyka w kształtowaniu całkowitego ryzyka jest różny w poszczególnych przedziałach wieku.

 • W grupie osób najmłodszych najbardziej istotnym czynnikiem jest palenie papierosów, w grupie najstarszej nadciśnienie tętnicze.

 • Redukcja ryzyka związana z normalizacją poziomu cholesterolu całkowitego w populacji jest podobna w każdej grupie wiekowej


System score systematic coronary risk evaluation
System STYLU ŻYCIA SCORE(Systematic Coronary Risk Evaluation)

 • Ogłoszony w 2003 r i stanowiący podstawę do podejmowania decyzji odnośnie profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.

 • Opracowany przez międzynarodowe grono ekspertów z 8 Europejskich Towarzystw Naukowych.

 • Opracowany na podstawie analizy związku pomiędzy występowaniem głównych czynników ryzykaa umieralnością z przyczyn sercowo-naczyniowych w 12 populacjach europejskich

 • Obserwacji poddano 205 178 osób z populacji ogólnej, wyłączając osoby z zawałem serca przebytym przed przystąpieniem do badania.


Zastosowanie tablic score
Zastosowanie tablic SCORE STYLU ŻYCIA

 • Tablice SCORE pozwalają na oszacowanie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (np. zawał serca, udar, pęknięty tętniak aorty) w ciągu kolejnych 10 lat na podstawie pięciu łatwo mierzalnych i powszechnie dostępnych ocenie głównych czynników ryzyka:

  1. Wiek

  2. Płeć

  3. Palenie tytoniu

  4. Ciśnienie skurczowe krwi

  5. Stężenie cholesterolu całkowitego


Kategorie ryzyka wed ug systemu score
Kategorie ryzyka według STYLU ŻYCIA systemu SCORE

 • Na podstawie tablic SCORE wyróżniono 4 kategorie ryzyka ogólnego:

  - małe<1%

  - umiarkowane 1-4%

  -zwiększone 5-9%

  -znacznie zwiększone >10%

 • Przyjmuje się, że ryzyko może być większe przy współistnieniu innych czynników:

  -siedzący tryb życia

  -otyłość i otyłość brzuszna

  -niski status społeczny

  -obciążenia genetyczne

  -zaburzenia tolerancji glukozy


Tablica score
Tablica STYLU ŻYCIA SCORE


Na podstawie tabeli można określić korzyści STYLU ŻYCIAwystępujące po ograniczeniu odpowiednich czynników ryzyka.

 • Przykład 2:Kobieta 59 - letniaPapierosy - tak, Stężenie cholesterolu całkowitego - 230 mg/dl,Skurczowe ciśnienie tętnicze krwi - 160 mmHg

 • Ryzyko 7%Po zaprzestaniu palenia papierosów: Papierosy - nie, Stężenie cholesterolu całkowitego - 230 mg/dl,Skurczowe ciśnienie tętnicze krwi - 160 mmHg

 • Ryzyko 3%Po zastosowaniu leczenia mającego na celu obniżenie ciśnienia krwi oraz obniżenie stężenia całkowitego cholesterolu:Papierosy - nie,Stężenie cholesterolu całkowitego - 190 mg/dl,Skurczowe ciśnienie tętnicze krwi - 120 mmHg

 • Ryzyko 1%


Pi miennictwo
PIŚMIENNICTWO STYLU ŻYCIA

 • Podolec P.(red.): Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. T.1. Wd. Med..Prakt. Kraków, 2007

 • Jarosz M., Respondek W.: Nadciśnienie tętnicze. PZWL, Warszawa, 2006

 • Ścibiorski C., Pasierski T.: Kardiologia dla lekarzy rodzinnych. PZWL, Warszawa, 2006

 • Majda A.: Opieka pielęgniarska nad człowiekiem zagrożonym chorobą (W:) Ślusarska B., Zarzycka D, Zahradniczek K.(red). Podstawy Pielęgniarstwa. T.1. Wyd. Czelej, Lublin, 2004

 • Zdrojewski t., Ignaszewska-Wyrzykowska A., Wierucki Ł, Januszko W., Szpajer M., Krupa-Wojciechowska B., Wyrzykowski B.: Modelowy projekt prewencji chorób układu krążenia na przykładzie doświadczeń Programu SOPKARD. Choroby Serca i Naczyń, 2004, 1,2,115-129.


ad