Aplika n programov vybaven
Download
1 / 25

Aplikační programové vybavení - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Aplikační programové vybavení. Úvod do p o čítačové grafiky. Elektromagnetické záření. elmag . záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev a jejich odstínů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aplikační programové vybavení' - heaton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aplika n programov vybaven

Aplikační programové vybavení

Úvod do počítačové grafiky


Elektromagnetick z en
Elektromagnetickézáření

 • elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu

 • v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev a jejich odstínů


Barevn modely
Barevné modely

 • barva - vlastnost nějakého objektu

 • barevný model (color model)

  • systém pro reprezentaci jednotlivých barev

  • je snaha popsat barvu co nejpřesněji

  • popisují se základní barvy a míšení těchto základních barev do výsledného odstínu

  • přidáním informací o okolních podmínkách (dopadající světlo) získáme barevný prostor (color space)

 • základní rozdělení

  • aditivní

  • subtraktivní


Aditivn barevn model
Aditivní barevný model

 • pracuje se světelnými zdroji barev (např. monitor nebo projektor)

 • 70 léta 19. století


Aditivn barevn model1
Aditivní barevný model

 • model RGB (Red, Green, Blue)

  • barvy jsou vytvářeny přidáváním barvy do černé (míchání vyzařovaného světla)

  • přidáním všech složek vznikne bílá (svítíme barevnými reflektory)

  • odpovídá fyziologii vnímání barev lidským okem

  • aditivní barevné prostředí proto nepotřebuje vnější světlo (barvy na monitoru jsou zobrazovány i v naprosté tmě)

  • barevné prostory CIE-XXX, HSV, HSL


Model rgb
Model RGB

 • každá barva je udána intenzitou tří základních komponent

 • 256 (1 byte) úrovní pro každou základní barvu

 • 2563 = 16 777 216 barev ve 3 bytech

 • nebo 65536 barev ve dvou bytech

 • RGBA – barevný pseudo prostor

  • rozšíření o alfa kanál (A)

  • alfa kanál – informace o průhlednosti pixelu (alpha blending)

  • obvykle je 256 úrovní průhlednosti (1 byte)


Subtraktivn barevn model
Subtraktivní barevný model

 • pracuje s odrazem bílého světla (tiskárny a všechno hmotné)


Subtraktivn barevn model1
Subtraktivní barevný model

 • model CMY (Cyan – tyrkysová, Magenta – purpurová, Yellow – žlutá)

  • subtraktivní prostředí je prostředí, které odráží světlo, a proto potřebuje vnější zdroj světla

  • CMY a RGB jsou komplementární

   • tyrkysová pohlcuje červenou a odráží zelenou a modrou (ink)

   • zelené + modré světlo = tyrkysové světlo (color)

  • odpovídá 3 základním barvám (tonerům) používaným při tisku

  • základní barvy jsou odečítány od bílé (čím více „odebereme“, tím více se blížíme černé)

  • „odebírání“ – omezujeme odraz světla, smícháním základních barev vznikne černá


Model cmy
Model CMY

 • CMYK – rozšíření o černou (blacK, Key – klíčová)

  • teoreticky postačují k vytvoření černé pouze tři barvy modelu CMY

  • ve skutečnosti ale vzniká barva tmavě šedivá

   • technické barvy (ink) obsahují pigment (mikroskopické částečky, které nelze dokonale promíchat)

  • navíc je černá levnější, proto většina tiskových zařízení používá ještě čtvrtou černou barvu

  • barevné prostory různé – závisí na technologii výroby barvy, tisku a podobně

   • univerzální např. Pantone


Pro m me v ce barevn ch model
Proč máme více barevných modelů?

 • monitor, projektor vyzařuje světlo, oko pohlcuje světlo

 • reálné objekty odráží světlo

 • http://www.dangries.com/Flash/RGB/eye.html


Gamut
Gamut

 • kompletní sada barev něčeho (zařízení, obrázku, atd.)

 • gamut je jedno z kritérií zobrazovacích schopností zařízení

  • je dáno fyzikálním omezením zařízení

  • každé zařízení má jiné schopnosti

  • každé oko má jiné schopnosti


Rastrov bitmapov data
Rastrová (bitmapová) data

 • obraz má danou velikost mřížky

 • každý bod mřížky má určenou barvu

 • bod mřížky – pixel (picture element)

 • příklady: JPG, GIF, PNG, BMP, TIFF


Vektorov data
Vektorová data

 • geometrický popis obrazu

 • elementární prvky: bod, úsečka, křivka, písmeno

 • dají se vytvářet plochy, definovat barvy

 • CAD aplikace

 • příklady: CDR, AI, EPS, PDF (někdy)


Rastrov vs vektorov grafika
Rastrová vs. vektorová grafika

 • Vektorový formát

  • matematický popis

  • neomezená přesnost (libovolné měřítko)

  • pro tisk a zobrazení se musí konvertovat do bitmapy

 • Rastrový formát

  • ne všechno je možné geometricky popsat

  • velké množství dat (viz BMP)

  • změna velikosti je dost složitá operace s nejistým výsledkem

  • pozor na ztrátovou kompresi!Barevn hloubka
Barevná hloubka

 • počet bitů potřebných k uložení barvy pixelu

 • větší barevná hloubka zvětšuje škálu použitelných barev a také paměťovou náročnost obrázku

 • obrazy podle počtu použitých barev:

  • monochromatické: 1 pixel = 1 bit (bílá nebo černá)

  • stupně šedi: 1 pixel = 8 bitů (intenzita jedné barvy)

  • s paletou (indexovaná barva): 1 pixel = 2, 4, 8, 16 bitů

   • tabulka barev uložená v souboru s obrazem

   • barva pixelu je zadána jako index do tabulky barev

   • malá paměťová náročnost a možnost změny barev

   • používá se do 256 barev

  • pravé barvy: 1 pixel = 24 bitů (16 mil. barev)

  • pravé barvy s částečnou průhledností: 1 pixel = 32 bitů


Rozli en rastrov ho obrazu
Rozlišení (rastrového) obrazu

 • počet obrazových bodů na jednotku délky obrazu

 • obvykle se měří v počtu obrazových bodů na palec (dots per inch, dpi)

 • 1 palec = 2,54 cm

 • příklad: obraz o rozměrech 1×1 palec s rozlišením 100 dpi obsahuje celkem 10 000 obrazových bodů, stejný obraz s rozlišením 300 dpi obsahuje celkem 90 000 obrazových bodů

 • velikost obrazu na obrazovce je určena rozměry v obrazových bodech, velikostí a nastavením monitoru

 • velikost obrazu (souboru) na disku je určena celkovým počtem obrazových bodů a jejich barevnou hloubkouGrafika na webu
Grafika na webu

 • obyčejně rastrová

 • vektorová grafika je podporovaná v HTML5

  • SVG (Scalable Vector Graphics)

   • Popis vektorového obrázku pomocí XML souboru:

   • <svg width="200px" height="10px"><rect x="0" y="0" width="150px" height="10px" rx="5" fill="green"/><rect x="50" y="3" width="80px" height="5px" fill="red"/></svg>

  • lze vkládat přímo do HTML dokumentu nebo do externího souboru

  • podporováno ve všech hlavních prohlížečích


Grafika na webu1
Grafika na webu

 • Pozor na přenášená data

  • velikost – obrázky je nutno optimalizovat

   • obrázky designu 0..10 kB

   • obrázky s daty < 500 kB

  • počet požadavků

   • nepoužívat obrázky na prvky, které je možné vytvořit pomocí CSS (rámečky, linky)

   • recyklovat – pro celou aplikaci stačí jedna ikona „smazat“

   • slučovat

    • span.mce_bold {background-position: 0 0}

    • span.mce_italic {background-position: -60px 0}


Z sady pou it barev
Zásady použití barev

 • barvy používat střízlivě

 • nepoužívat modrou barvu u malých objektů nebo tenkých čar (lid. oko není příliš citlivé na odstíny modré)

 • na pozadí nepoužívat červenou a zelenou barvu (časté přeostřování – únava oka)

 • nekreslit vedle sebe syté barvy vzdálené ve spektru (náročné přeostřování oka)

 • odstíny šedé neruší

 • super bílá je trošku namodralá bílá


Odstra uj c p pady
Odstrašující případy

 • http://standanovak.borec.cz/

 • http://henryklahola.nazory.cz/

 • http://standa.chytrak.cz/

 • http://4a.chytrak.cz/

 • http://flussor.chytrak.cz/

 • http://cimrman.chytrak.cz/

 • http://www.vesmirni-lide.cz/default_c.htm

 • http://simona.kvalitne.cz/index2.php

 • a další …


ad