Fabriken
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Fabriken PowerPoint PPT Presentation


  • 135 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Fabriken. 27. Informationsblad från. Juni 2004. Brf. Fabriken. 27. Innehållsförteckning: Sida 3:Allmän information Styrelsen Sida 4:Lägenhets förteckning Sida 5:Hus rutiner Sopor/Grovsopor Tvättstuge information Sida 6:Vinds information UPC Hiss 2:a hands uthyrningar

Download Presentation

Fabriken

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fabriken

Fabriken

27

Informationsblad från

Juni 2004


Fabriken

Brf

Fabriken

27

Innehållsförteckning:

Sida 3:Allmän information

Styrelsen

Sida 4:Lägenhets förteckning

Sida 5:Hus rutiner

Sopor/Grovsopor

Tvättstuge information

Sida 6:Vinds information

UPC

Hiss

2:a hands uthyrningar

Övrigt

Sida 7:Felanmälan mm.


Fabriken

Brf

Fabriken

27

Allmän Information:

Välkommen!.. till Bostadsrättsföreningen Fabriken 27.

Detta blad har producerats för att informera lite om vad som händer i huset samt

meddela om vilka rutiner Ni har som bostadsrättsinnehavare/hyresgäst. Detta för

att underlätta för föreningen. Vi är ju alla ansvariga till att skapa en trevlig miljö och

trivsel i huset. Nedan kommer lite information som kan vara bra att veta.

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar Ni själv för allt som händer inom lägenhetens

väggar. Föreningen ansvarar för trappuppgång samt övriga utrymmen och hyresrätter.

För att hålla ner ”onödiga” kostnader medverkar vi mycket själva i underhållet av huset

såsom vår/höst storstädning, sophantering mm.

Obs! Se till att eventuella försäkringar är aktuella för bostadsrätt. (gäller ej hyresrätter)

Huset:

Huset är byggt 1930 och består av 30 lägenheter på 6 våningsplan samt vind, källare och

trappuppgång med hiss. Det finns en tvättstuga i källaren samt cykelförvarings utrymme.

Vindförråd finns också att tillgå. Lägenheterna varierar i storleksordning från 19 kvm till

48 kvm. Huset drivs med fjärrvärme. Kabeltv förmedlas av UPC och finns anslutet i

samtliga lägenheter (dock ej inkluderat i avgiften). Även internet-uppkoppling via TV-nätet

är tillgängligt.

Styrelsen:

Styrelsen består för närvarande av 9 st personer. 7 st styrelsemedlemmar samt 2 st

suppleanter. Posterna är valda på 1 år. 29 av 30 lägenheter är anslutna

till föreningen.

Dessa är:

Truls Borgström(ordförande)

Björn Roth(sekreterare)

Mats Pergel(kassör)

Merja Pyykönen

Tomas Jonsson

Mia Lorentzson

Johan Andersson

Peter Holm (suppleant)

Lars Gustavsson(suppleant)


Fabriken

Brf

Fabriken

27

Lägenhetsförteckning: (Uppdelad i våningsplan)

LghNamn(B)ostadsrätt/(H)yresrätt

NB

1.Leif LarssonB

2.Dag WennerströmH

3.Gunvor JohanssonB

4.Mats Pergel B

5.Bengt-Göran MårtenssonB

PL 1

6.Truls BorgströmB

7.Annika NentzelB

8.Henrik Ohlin B

9.Sven DraganjaB

10.Christian WeibullB

PL 2

11.Anne Yli-HynniläB

12.Katarina TegströmB

13.Tina ArfwidssonB

14.Merja PyykönenB

15.Lars GustafssonB

PL 3

16.Kristina ForsellB

17.Elin MalmströmB

18.Acasso Music AB (Osslund)B

19.Tomas JonssonB

20.Åsa LindefeltB

PL 4

21.Rolf Eriksson(Sandegård)B

22.Maria MohlinB

23.Margareta AnderssonB

24.Björn RothB

25.Mia LorentzsonB

PL 5

26.Peter HolmB

27.David GötemanB

28.Johan AnderssonB

29.Gunnar HellströmB

30.Åsa GustavssonB


Fabriken

Brf

Fabriken

27

Städrutiner:

Fastigheten får hjälp med underhåll av Enroth Fastighetsservice som svarar för lättare underhåll

samt städning.

Sop- och grovsopshantering:

Varje lägenhetsinnehavare ansvarar själva för transport av eventuella grovsopor från lägenhet

till sopstation. Sopstationer finns i närområde. Dels vid Hornstullsstrand och vid Folkskolegatan.

Större saker kan transporteras till Årsta sopstation.

Papper/tidningar och kartonger skall vikas ihop och slängas i avsedd returpappers behållare

i källaren.

Sopor skall slängas i sopinkast i källare. Sopor får EJ förvaras i trappuppgång.

Annat bråte får ej heller förvaras i trapp, källare eller gemensamt vindsutrymme. Föreningen

har dock storstädning 2 ggr per år då man beställer grovsop hämtning. Styrelsen kommer

att informera om eventuell storstädning där man även passar på att beställa en grovsops-

tömning. Datum när lägenhetsinnehavare kan bära ner eventuella grovsopor kommer

att informeras via informationsblad.

Om sopinkastet är fullt eller krånglar vänligen ta kontakt med Mats Pergel (lgh 4)

Tvättstugan:

Tvättstugan är belägen i källaren. Här kan varje hyres-/bostadsrättsinnehavare boka sig till de

2 st tvättmaskiner som finns. Bokningen är uppdelad i 3 st block.

KL. 07.00-12.00,

KL. 12.00-17.00

KL. 17.00-22.00

Under dessa 3 block kan man boka sig. Bokning gör man i den pärm som hänger invid dörr

till Tvättstuga. Man kan givetvis utnyttja viss tid som är kvar på block om den som bokat är klar.

Viktigt är också att den som bokar tydligt visar att man har för avsikt att använda full tid.

Man får ha MAX 2 st bokade tider inbokade. (Mer information finns vid tvättstugan)

Efter tvättning skall tvättutrymme iordningställas och städas. Glöm ej att ta bort ”ludd” från tork-

tumlaren och se till att torkskåp är avstängt. Vid problem på maskiner i tvättstugan vänligen

kontakta Björn Roth (lgh 24)


Fabriken

Brf

Fabriken

27

Vinden:

Vindsutrymmet är uppdelat så att var och en har ett vindsförråd. Varje boende måste dock

själva stå för (häng)lås till vindsförråd. Saker skall förvaras i eget avsett vindutrymme. Saker får

EJ finnas i gång/trappa. Vid problem/frågor kontakta Truls Borgström (lgh 6).

Hiss:

Hissen är av en äldre modell. Max 3 personer får färdas samtidigt i hiss. Tänk på att hiss ej

fungerar om grind samt dörr EJ är stängda korrekt. Innan ni felanmäler hiss (om ej akut) ta

kontakt med Björn Roth (lgh 24) innan för att undvika dubbel utryckningar. Björn skall även

kontaktas vid andra problem med hissen.

UPC: (Tv & Internet)

Fastigheten är ansluten till UPC. Dessa ansvarar för Tv/Radio samt internet koppling (via

kabel). Lägenhetsinnehavare kan själv välja vilket utbud som önskas. Grundutbudet

(STV1, 2 och 4:an) är fritt. Därefter kan extra programutbud beställas hos UPC på telefon 08-578 250 50. Internet uppkoppling via kabeltv nätet är också tillgängligt. För en fast kostnad per månad kan du ”surfa” fritt. För vidare information samt vid problem kontakta Mats Pergel (lgh 4), alternativt med UPC. (Nummer presenteras på nästa sida)

2:a hands uthyrningar.

Föreningen följer samma regler som hyreshus. Skälen skall vara goda och uthyrningen skall vara godkänd av styrelsen. Om det skulle bli aktuellt kontakta Merja Pyykönen omedelbart så att styrelsen kan ta ställning till ärendet i god tid.

Övrigt :

Vi har alla givetvis ett gemensamt ansvar för huset. Om ni ser en trasig glödlampa eller dylikt, är ni mer än välkomna att byta denna. Om ni köper glödlampa el dyl. spara kvitto och överlämna till Mats Pergel (Lgh 4)som har hand om föreningens kassa.

Fester:

Fester i huset är givetvis tillåtet. Hänsyn måste dock tas till andra boendes trivsel i fastigheten.

Därför har vi sagt att festandet skall förekomma i upphovslägenhet och EJ spridas till trapphus

. Rökning är förbjuden i samtliga allmänna utrymmen i huset.


Fabriken

Brf

Fabriken

27

Felanmälan:

Huset sköts ju som känt mestadels av oss medlemmar men det kan inträffa händelser Där

extern hjälp krävs. Om saker ej är av AKUT natur skall om möjligt ansvarig person kontaktas.

Nedan följer vissa kontaktpersoner och nummer till de saker i huset som är ”vanligast”

förekommande.

Kontaktpersoner i hus:

HissBjörn Roth

KodlåsBjörn Roth

NycklarHenrik Ohlin

UPCMats Pergel

InformationMats Pergel

LägenhetsfrågorBjörn Roth

TvättstugaBjörn Roth

Städning / FastighetTruls Borgström

Övriga frågor är Ni självklart välkomna att kontakta vilken ledamot som helst.

Det finns även en brevlåda vid porten där man kan lämna in frågor eller synpunkter.

Journummer (Externt)

HissHissvård ABTel: 08-645 82 00Dygnet runt

Tv/RadioUPC Tel: 08-578 250 50

ELBirka EnergiTel: 020-46 00 00Dygnet runt

FelanmälanTel: 08-666 01 90Dygnet runt

SkadedjurAnticimexTel: 08-19 00 30

LåssmedSödermalms låssmedTel: 08-640 65 00Dygnet runt

Nöd (Polis, Ambulans, Brandkår)SOS AlarmTel: 112Dygnet runt

Välkommen!


  • Login