J sz nagykun szolnok megyei kereskedelmi s iparkamara
Download
1 / 36

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Képzőhely ellenőrök vizsgafelkészítője 2013 A képzőhely ellenőrzést meghatározó szabályozási rendszer. Kamara szakképzésben ellátott állami feladatai (MKIK – területi kamara). A gazdálkodó szervezetek képzőhellyé minősítése, ellenőrzése

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara' - heather-mendoza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
J sz nagykun szolnok megyei kereskedelmi s iparkamara

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Képzőhely ellenőrök vizsgafelkészítője

2013

A képzőhely ellenőrzést meghatározó szabályozási rendszer


Kamara szakk pz sben ell tott llami feladatai mkik ter leti kamara
Kamara szakképzésben ellátott állami feladatai (MKIK – területi kamara)

 • A gazdálkodó szervezetek képzőhellyé minősítése, ellenőrzése

 • Tanulószerződés tanácsadói hálózat működtetése

 • Gyakorlati szintvizsgák rendszerének működtetése

 • Szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagok delegálása

 • SZKTV , OSZTV WorldSkills, EuroSkills

 • Mesterképzés

 • Pályaorientáció

 • 125 szakma követelményrendszerének gondozása

 • MFKB 2012. október 01-től!

 • Gyakornoki program 2013. novemberétől (?)

 • Szakmai továbbképzések


Szakk pz s probl m i
Szakképzés problémái területi kamara)

 • Szakképzés megreformálása változások

 • Új OKJwww.nive.hu

 • Modulképzés Változtak a SZVK

 • Képzés feltételeinek hiányosságai

 • Központi szabályozás és finanszírozás változásai

 • Eltérő munkaadói igények

 • Tanulási és motivációs problémák

 • Módszertani problémák


K pz hely ellen r k k pz se
Képzőhely ellenőrök képzése területi kamara)

 • Jogszabályok – Sonyák Béláné

 • A képzőhely ellenőrzés eljárásrendje és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs háttér – Szabó Zoltán

 • Pszichológia – Turóczy Istvánné dr.

 • Pedagógia – Földi László


Gyakorlati k pz helyek min s t se fel gyelete
Gyakorlati képzőhelyek minősítése, felügyelete területi kamara)

Végzi: a kamara által kijelölt kamarai szakértő és

az iskola által kijelölt szaktanár

Bevezető ellenőrzés:

 • Időpontja: a gyakorlati képzés megkezdése előtt!

 • Célja: meggyőződni a képzés feltételeinek rendelkezésre állásáról

  Évközi ellenőrzés

 • Időpontja: tetszőleges

 • Célja: a jogszabályi feltételek betartásának ellenőrzése


1 a k pz hely ellen rz st meghat roz szab lyoz si rendszer
1. A képzőhely ellenőrzést meghatározó szabályozási rendszer

 • 2011. évi CLXXXVIII. tv. a szakképzésről

 • 2012. évi 21 tv (187. tv) módosítása  

 • 2011. évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről

 • 2004. évi CXL tv közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól

 • 2012. évi I. tv munka törvénykönyvéről

 • 133/2011 . Évi Korm. Rend. OKJ-ról

 • 150/2012 (VII. 6.) Korm. Rendelet az ÚJ OKJ-ról

 • 14/2013 (IV. 05) NGM rendelet a szakképzési kerettantervről

 • 2011. évi CLV. Tv a SZh-ról és képzés fejlesztésnek támogatásáról

 • MKIK Szakképzési Önkormányzati Szabályzata


Tan v rendje 2013 14
Tanév rendje 2013/14 rendszer

 • Első tanítási nap: 2013. szeptember 2.

 • Őszi szünet: 2013. október 28-tól október 31-ig

  Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 25., péntek, a szünet utáni első tanítási nap november 4., hétfő.

 • Téli szünet: 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig

  A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 21., szombat, a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 6., hétfő.

 • Az első félév vége: 2014. január 17.

 • Tavaszi szünet: 2014. április 17-től április 22-ig

 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 16., szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 23., szerda.

 • Utolsó tanítási nap az 12. évfolyamon: 2014. április 30.

 • Tavaszi érettségi időszak, írásbeli vizsgák: 2014. május 5-től 26-ig

  szóbeli vizsgák június 16-27.

 • Utolsó tanítási nap: 2014. június 13.


Tan rok gyakorlati oktat k k teless gei
Tanárok, gyakorlati oktatók Kötelességei rendszer

 • Személyiségfejlesztés (értelmi, érzelmi, erkölcsi)

 • erkölcsi fejlődés elősegítése

 • családi élet értékeire nevelés

 • szülő rendszeres tájékoztatása

 • gyermek testi-lelki egészségének megóvása

 • gyermekek –szülők - munkatársak emberi méltóságának megőrzése

 • ismeretek tárgyilagos és sokoldalú közvetítése

 • tanulók sokoldalú értékelése a ped.pr. alapján

 • továbbképzéseken való részvétel- minősítés

 • adminisztratív feladatok teljesítése

 • éves munkaterv szerinti iskolai rendezvényeken aktívan részt vegyen

 • hivatásához méltó magatartás- hivatali titok megőrzése

 • együttműködjön munkatársaival, más int. a tanulók érdekében


Tartalmi szab lyoz s rendszere
Tartalmi szabályozás rendszere rendszer

NAT

a tartalmi követelményeket is meghatározó központi alaptanterv

Kerettantervek

részletes, tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó követelményeket meghatározó tanterv

Erre épülnek a

TANKÖNYVEK

Helyi tantervek:

a helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, ám a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv


Kulcskompetenci k nat
Kulcskompetenciák - NAT rendszer

1. Anyanyelvi kommunikáció

2. Idegen nyelvi kommunikáció

3. Matematika kompetencia

4. Természettudományos és technikai kompetencia

5. Digitális kompetencia

6. Szociális és állampolgári

7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia

8. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

9. A hatékony, önálló tanulás


14 2013 iv 05 ngm rendeletben a szakk pz si kerettantervek 343 db
14/2013 (IV.05) NGM rendeletben a szakképzési kerettantervek 343 db!

 • 1. Szakiskolai szakképesítések 74 db

 • 2. Szakközépiskolai szakképesítések 125 db

 • 3. Szakképesítés-ráépülések (szakiskolai, szakközépiskolai) 79 db

 • 4. Az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag a speciális szakiskolában oktatható szakképesítésekről 7 db

 • 5. Az egyes, iskolarendszeren kívül oktatható szakképesítések rész-szakképesítéseiről 7 db

 • + szakirányok (51!)

  Szakiskolai képzés összes elvi óraszáma (három évfolyamos):

  1260 + 1260 + 1120 + 300 = 3940 óra

  szakmai óraszám (66%): 2608 óra


A kerettantervek fel p t se
A kerettantervek felépítése kerettantervek 343 db!

 • bevezetést, amely magába foglalja az iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) tantárgyi rendszerét és a heti minimális óraszámokat;

 • a kötelező tantárgyak kerettanterveit (egy- vagy kétéves ciklusokban);

 • egyes szabadon választható, illetve emelt óraszámú tantárgyak kerettanterveit.

  A tantárgyi kerettantervek évfolyamonként rögzítik a tanulók heti kötelező óraszámát és a legfeljebb 10%-os szabadon felhasználható időkeretet.


8/2006. (III. 23.) OM rendelet kerettantervek 343 db!a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről

 • Szakképzésre iskolai rendszerű szakképzés esetén szakmai programmal, iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén képzési programmal rendelkező, nyilvántartásba vett szakképzést folytató intézmény jogosult.

 • Eszköz- és felszerelési jegyzéket SZVK tartalmazza

 • Szakmai képzés nyilvános meghirdetése

 • Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési szerződést köt.

 • Az iskolai rendszerű szakképzésben oktatóként csak olyan személy vehet részt, aki előírt iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

 • Tanműhely lehet: iskolai, vállalati


2 a nemzeti k znevel sr l sz l 2011 vi cxc t rv ny vonatkoz el r sai
2., A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó előírásai:

 • 2. § (1)… az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog

  Aki az adott évben a 21. betölti nem kezdhet tanévet, de befejezheti képzést.Másodszakmára TSZ NEM köthető!

 • 4.§ (10) a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, …

 • (33) tanuló- és gyermekbaleset: minden olyan baleset, amely a gyermeket, a tanulót az alatt az idő alatt vagy tevékenység során éri, amikor a nevelési-oktatási intézmény vagy a gyakorlati képzés folytatójának felügyelete alatt áll, ide értve az intézményen kívüli gyakorlati képzés során bekövetkezett balesetet is,


2 a nemzeti k znevel sr l sz l 2011 vi cxc t rv ny vonatkoz el r sai1
2., A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó előírásai

 • 5. § (1) c) a középfokú nevelés-oktatás szakasza 9. évfolyamon kezdődik, és szakiskolában a 11., középiskolában a 12. évfolyam végén fejeződik be .

 • 26. § (1) A nevelő és oktató munka pedagógiai program szerint folyik - nyilvánosságra kell hozni.

  (2) Az iskola pedagógiai programjának részeként, kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít (10 % !)

 • A kerettanterv szakmai tartalma kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi!


A nemzeti k znevel sr l sz l 2011 vi cxc t rv ny vonatkoz el r sai
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó előírásai

 • 30. § a tanítási év rendje, pihenőnapok, szünetek

 • a tanítási év utolsó napját követően 60 – szakképző iskolában legalább 30– összefüggő napból álló nyári szünetet kell biztosítani.

 • 45.-46. § a tanulók kötelességei és jogai= személyiségi; SNI – különleges bánásmód; kollégiumi ellátás; anyagi helyzetétől függő támogatás;

 • 50.-53. § a tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése

 • 54. § a tanuló kötelességének teljesítése (jegyek!)

 • 58.-59. § a tanuló jutalmazása = díjak,

  fegyelmi (nevelőtestület hozza, szülőt értesíteni kell) és kártérítési felelőssége (1/2 min. bér – 5 havi min.bér) / TSZ – szk tv!


2 t tel 50 53 a tanul i jogviszony keletkez se s megsz n se
2. tétel vonatkozó előírásai50.-53. § a tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése

 • A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik.

  Középiskolában központi írásbeli felvételi vizsga szervezhető. A pályaalkalmassági követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.

 • Megszűnik a tanulói jogviszony

  • az átvétel napján,

  • bizonyítvány kiállításának napján

  • első szakmai vizsgaidőszak utolsó napján

  • a tankötelezettség megszűnése után – ha írásban bejelenti, hogy kimarad

  • a tanköteles tanuló kivételével – ha az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott,

  • fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján


3 t tel 2011 vi clxxxviii tv a szakk pz sr l
3. tétel- 2011. évi CLXXXVIII. tv. a szakképzésről vonatkozó előírásai

 • Képzőhelyen 31. § (1) „…gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki megfelelő szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, bűntetlen…!

 • 36. § (1) A tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséért a gyakorlati képzést szervező a felelős a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján.

 • Szintvizsga

 • A szakképzési kerettanterv: 90 % elméleti és gyakorlati képzés óraszámait/arányát

 • 21. §A szakközépiskola a szakmai érettségit szerzett tanulóját szakképzési évfolyamán felkészíti legalább egy, az ágazathoz tartozó szakképesítésre.

 • 23.§ Szakiskola


A szakmai elm leti s gyakorlati k pz s elvei
A szakmai elméleti és gyakorlati képzés elvei vonatkozó előírásai

 • a szakmai elméleti képzés szakképző iskolában folyik.

 • 9.évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet tanműhelyében kell megszervezni

 • 26. § Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhető.

 • A tanuló a szakmai programban meghatározott óraszámon felül gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető.

 • TSZ - érdekvédelem és a munkavédelem (Munka törvénykönyve)

 • Tanuló egészségügyi alkalmassági, továbbá pályaalkalmassági követelményeknek megfelel!


A tanul gyakorlati foglalkoztat sa
A TANULÓ GYAKORLATI FOGLALKOZTATÁSA vonatkozó előírásai

 • Munkavédelmi oktatás

 • Komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítés

 • A gyakorlati képzést szervező köteles a felkészítéshez és a gyakorlati vizsgához szükséges tárgyi eszközöket és a személyi feltételeket biztosítani. ( új duális képzés!)

 • Tanulószerződés a képzés teljes időtartamára köthető

 • A gyakorlati képzési idő a napi 7 órát / 8 órát nem haladhatja meg. Képzés 6- 22 óra között!

 • A gyakorlati képzés ideje: 4,5 órát meghaladó képzés után min. 30 perc szünetet kell biztosítani.


Tsz szakk pz si tv szerint
TSZ vonatkozó előírásai szakképzési tv szerint!

 • 1. szakma megszerzése esetén nappali rendszerű iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető,

 • aki egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel,

 • Kamara nyilvántartásában szereplő gazdálkodó szervezet vagy 2013.01.01-től egyéb szerv, szervezet köthet,

 • Máj. 15 kötési szándék, aug. 15-ig kötés!

 • TSZ 10 napos ellenjegyzése és nyilvántartásba vétele!

 • Juttatások min.bér 15 %-nak * 0,7 – 1,3 a gyakorlat 20-80 % arányának megfelelően – bankszámlára! + - (bukás 50 %)

  • A szakképző iskola az évfolyamismétlő tanulószerződéses tanuló nevét és oktatási azonosítóját minden év szeptember 15-éig megküldi a nyilvántartást vezető szervnek. → Juttatás 50 %

 • EM, ha képzési idő 40 %-nál kevesebb, összefüggő szakmai gyakorlatra, tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére , költségvetési szervnél!


K rt r t s
Kártérítés vonatkozó előírásai

 • kártérítési felelősségére TSZ esetén a munka törvénykönyvéről szóló törvény kártérítési felelősségi szabályait kell alkalmazni.

  • gondatlanságból okozott kár értékének 50 %-át köteles megtéríteni azzal, hogy a kártérítés mértéke ≤a tanuló pénzbeli juttatásának egyhavi összegét.

 • a gyakorlati képzés szervezője felelősségbiztosítást köteles kötni.


Okj tartalmazza az llam ltal elismert szakk pes t seket
OKJ vonatkozó előírásai tartalmazza az állam által elismert szakképesítéseket

Az új OKJ változásai:

 • Az új OKJ 485 szakképesítést különböztet meg.

  A 2003. évi OKJ-ban még 823 szakképesítés szerepelt.

 • OKJ szerkezete

  - 7 számjegyű: 2 szint -3 tanulmányi terület – 2 sorszám

  - szakképesítés megnevezése a szakmák számának csökkenése miatt ezek is sokszor eltérnek az előző OKJ-ben használtaktól

 • szakmacsoport (21) - ágazati besorolás (37)

 • képzési idő (óraszám)

 • képzés munkarendje : N – E –L – S – Tanf.k – Távokt.

 • felelős miniszter

  Szakképesítés – részszakképesítés - Ráépülés


150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelet OKJ - vonatkozó előírásairőlFSZ képzés kikerült az OKJ-bólSzakképesítés azonosító száma 7 számjegyű Kötelező képzési időt írják elő

 • Szakképesítések számának csökkentése


1 2 sz mjegy a szakk pes t s szintje
1-2. vonatkozó előírásai számjegy a szakképesítés szintje


7 szvk szakmai program k pz si program
7. § SZVK vonatkozó előírásai(szakmai program // képzési program)

 • Ált. információ a szakképzésről OKJ – FEOR szám

 • Bemeneti követelmények + eü/pályaalkalmassági követelmény

 • A szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb foglalkozás

 • Az elméleti és gyakorlati képzési idő aránya, szakképző iskolában a szakképzési évfolyamok száma, szintvizsga!

 • Szakmai követelménymodul(ok) azonosító száma

 • Nem tartalmazza a modul tartalmakat Korm. Rend.

 • Komplexvizsga, nincs felmentés a modul alól! 2-3 nap!

 • Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei pl. nyelvvizsga

 • Leghangsúlyosabb a vizsgakövetelmény rész!

 • Eszköz- és felszerelési jegyzék,

 • Teljesítendő összefüggő szakmai gyakorlat időtartama,


Ellen rz s hat s gi t rv nyess gi szakmai
Ellenőrzés: vonatkozó előírásaihatósági – törvényességi - szakmai

 • TSZ és EM gyakorlati képzés komplex szakmai és hatósági ellenőrzését a gazdasági kamara végzi

 • 1 kamarai és 1 iskolai szakértő bevonásával

  • Eredménye=Határozat: Megfelelés // Nem felelt meg // Eltiltás

  • Új = Végzés: Ellenőrzés elrendelése; Hiánypótlásra felszólítás; Ismételt hiánypótlásra felszólítás

 • Kiterjed:

  • személyi és tárgyi feltételekre

  • Munka- és balesetvédelem

  • szakképzési kerettanterv szerint folyik-e a képzés

  • TSZ és EM tartalmára

  • Jogszabályi kötelezettségek (juttatások) biztosítására

  • Szakoktató

  • Szakképzési dokumentumok vezetése


2004. évi CXL. tv vonatkozó előírásai. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Önkormányzati Szabályzata

 • A Szt. 60. § (1) bek.: „A nyilvántartásban szereplő gyakorlati képzést szervező szervezet szakképzési tevékenységét – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint – a gazdasági kamara ellenőrzi...”

 • Ket. 12. §: közigazgatási hatósági ügy: minden olyan ügy, amelyben a hatóság

 • az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg,

 • adatot, tényt vagy jogosultságot igazol,

 • hatósági nyilvántartást vezet vagy

 • hatósági ellenőrzést végez.

 • Továbbá: tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vételt végez vagy nyilvántartásból töröl


K zigazgat si hat s gi elj r s
Közigazgatási hatósági eljárás vonatkozó előírásai

Eljárás megindítása

 • Hivatalból

 • Kérelemre

  Kizárás célja: a hatóság részrehajlásmentes, független eljárásának biztosítása (ha a tárgyilagos megítélés nem várható el.)

  Értesítés az eljárás megindításáróla Kh-t (8 nap)!

 • Hivatalból indult eljárásban: az erre való utalás.

 • Kérelemre indult eljárásban: kérelmező ügyfél neve.

  Az egyes eljárási cselekmények dokumentálására:

  Jegyzőkönyv vagy hivatalos feljegyzés

  Eredmény= határozat ; végzés; Eljárási bírság (Ket. 61. §)


„Bevezető ellenőrzés” (Szt. 45. §) vonatkozó előírásai

 • Kérelemre történhet: nyilvántartásba vétel céljából

 • Előkészítés: szakértők felkérése; időpont egyeztetése

 • „Ellenőrzés elrendelése” (Ket. szerint: helyszíni szemle): VÉGZÉS

 • Ellenőrzés (ún. helyszíni szemle): JEGYZŐKÖNYV felvétele (helyszínen átadandó vagy 10 napon belül meg kell küldeni)

 • Ha hiánypótlás szükséges: VÉGZÉS (Jegyzőkönyv felvételétől számított 8 napon belül (Ket.) meg kell hozni.

 • Végzésben: határidő: 15 nap (Kamarai Szabályzat szerint). (A Szabályzat 2 alkalommal történő hiánypótlást említ, a Ket. nem ismer ilyet, az Szt. sem szabályoz így.)


„Bevezető ellenőrzés” (Szt. 45. §) folyt. vonatkozó előírásai

 • Döntések:

 • 1. MEGFELELT = a gyakorlati képzés folytatására jogosult:HATÁROZAT

 • (Szabályzat szerint ISZIIR-ben rögzíti)

 • - Szt. 45. § (5) bek.: ellene fellebbezésnek van helye, amelyet az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek kell címezni, de az I. fokon eljáró kamarához kell benyújtani. A kamara 10 napon belül továbbítja az eljárás összes iratával és szakmai véleményével.

 • 2. HIÁNYPÓTLÁST NEM TELJESÍTI = nincs kellő információ a nyilvántartásba vételhez: VÉGZÉS az eljárás megszüntetéséről

 • 3. NEM FELELT MEG: HATÁROZAT (a kérelmet elutasítja)


„Köztes ellenőrzés” (Szt. 60. § (1) bek.) vonatkozó előírásai

(nyilvántartásban szereplő képzőhellyel kapcsolatos ell.)

 • Hivatalból induló eljárás (alapja: tanuló, kk. tanuló esetén szülő (gyám), szakképző iskola

 • Előkészítés: szakértők felkérése

 • Ellenőrzés elrendelése: VÉGZÉS (szakképző iskola részvételével) Ha az eljárás eredményességét veszélyezteti, úgy a képzőhely részére a végzés nem kerül expediálásra, de a szakképző iskola részére a jelenléte biztosítása miatt igen. A képzőhelyet az ellenőrzésről annak megkezdésekor szóban kell tájékoztatni.)

 • Ellenőrzés: JEGYZŐKÖNYV felvétele (helyszínen átadandó vagy 10 napon belül meg kell küldeni) Szakképző iskola észrevételt tehet.

 • VÉGZÉS /Szt. 61. § (1) bek./ (jogszabálysértés azonnali megszüntetésére + a feltételek 15 napon belüli pótlására kötelez.)


Nyilvántartásban nem szereplő „képzőhely” vizsgálata

(Szt. 62. § (1) bek.)

 • Hivatalból induló eljárás (alapja: tudomásszerzés)

 • Előkészítés: bizonyítékok beszerzése

 • Értesítés az eljárás megindításáról (Ket. 29. §)

 • Figyelmeztetés: VÉGZÉS(szüntesse meg az gyakorlati képzést vagy kezdeményezze a nyilvántartásba történő felvételt)

 • Gondoskodni a tanuló jsz. szerinti gyakorlati képzéséről + szakképző iskolát tájékoztatja.

 • Ha szükséges, helyszíni szemle: JEGYZŐKÖNYV felvétele (helyszínen átadandó vagy 10 napon belül meg kell küldeni)


Nyilvántartásban nem szereplő ”képzőhely” vizsgálata folyt.

(Szt. 62. § (1) bek.)

 • Gyakorlati képzést felfüggeszt + Bírságot szab ki: HATÁROZAT-JSZ.

 • 3 évre eltilt: HATÁROZAT:

 • Szt. 62. § (2) bek. a): figyelmeztetés ellenére tovább folytatja

 • Szt. 62. § (2) bek. b): korábbi eltiltó határozat ellenére tovább folytatja

 • Ha az eljárás jogsértést nem tárt fel: VÉGZÉS az eljárás megszüntetéséről /Ket. 31. § j)/


K sz n m megtisztel figyelm ket sony k b l n szakkepzes @ jnszmkik hu www jnszmkik hu
Köszönöm vizsgálata folyt.megtisztelő figyelmüket!Sonyák Béláné[email protected]


ad