Appar i skolan
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Appar i skolan PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Appar i skolan. 20121121 Johnny Andersson. Specialpedagogiska skolmyndigheten. SPSM ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Download Presentation

Appar i skolan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Appar i skolan

Appar i skolan

20121121

Johnny Andersson


Appar i skolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten

 • SPSM ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

 • SPSM ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande.

 • Vi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla oavsett funktionsförmåga

 • Genom att:

 • Ge råd och stöd till ansvariga för skolor

 • Erbjuda undervisning i specialskolan

 • Utveckla och producera läromedel

 • Fördela statsbidrag


Appar i skolan

www.spsm.se


Appar i skolan

Varför

Pedagogisk idé

Vad

Förhållningssätt-Motiv-Komplement

Hur

Hårdvara-teknik-utbildning

Vem

Elev-kollegor-föräldrar-ledning


F ruts ttningar

Förutsättningar

Vem tar ansvar för helheten?


E tt komplement

Ett komplement

Utvärdering: kontroll-effekt-resultat

Barnet/elevens röst


Varf r pekplatta

Varför pekplatta?

 • ett komplement till omgivningen och det egna lärandet

 • en del av det multimodala lärandet

 • stöd för kommunikation

 • verktyg för kontinuitet

 • en del av omgivningen

 • variation- ljud, bild, text, film

 • ett verktyg för självständighet

 • ett komplement för att uppnå målen

 • avlastar minnet

 • strukturstöd


Appar i skolan

Appar och forskning

Linnéuniversitet under ledning av Idor Svensson arbetar med ett pilotprojekt bestående av elever i olika åldrar. iPhone används intensivt under 3 dagar/vecka a´40 minuter under en månad. Följs upp med förmätning – eftermätning – uppföljning.

En mer omfattande studie har påbörjats med 20 elever från varje årskurs förskoleklass – år 5.

Exempel på appar i projektet:

Prizmo

EasyWriter

Dragon Dictation

Daisy Reader

Wordbook

 • Nackdelar:

 • Kräver finmotorik

 • Svårighet med tangenterna

 • Tekniken separerar dem från andra

 • Passar inte användarens arbetssätt

 • Hjälper inte användaren att spara tid

 • Begränsad support

 • Stort utbud

Fördelar:

Alltid till hands

Hög status

Tillgängligt

Vikt och storlek

Stort utbud

Batteritid


Appar i skolan

Appar -forskning

En doktorand vid John Hopkins University skapat en bedömningsmatris. Med hjälp av matrisen kan bland annat applikationens relevans för kursmoment, mm

http://learninginhand.com/storage/blog/AppRubric.pdf

Artikeln ”Integrating the IPod Touch in K-12 Education: Visions and Vices” vänder sig till dem som fortfarande undrar över vad en mobil enhet av typen surfplatta kan användas till i undervisningssammanhang.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07380561003801590

En rapport som bl.a. synliggör digitala klyftor – det är i högre grad föräldrar med hög inkomst som laddar ner applikationer till sina barn. Rapportens författare kallar fenomenet för ”app gap”.

http://www.commonsensemedia.org/research/zero-eight-childrens-media-use-america

http://joanganzcooneycenter.org/Reports-33.html


Appar i skolan

Framgångsfaktorer

Skolledning: Drivande, följa forskning, inköp av adekvat utrustning. Utvärdering

Lärare/Specialpedagog: Hantera utrustning

Följa forskning. Flexibilitet . Förebild. Mediera

Elev: Motiverad. Förberedd.

Relation


Appar i skolan

Appar –exempel

Prizmo: iPad/Android -skanna in text med den inbyggda kameran och få den sedan uppläst med talsyntes. Möjligt att redigera samt att få texten översatt till en mängd språk. (22kr röst) (75kr)

Bokstavspussel 28kr

Pussla samman bokstäver till ord. Möjligt

Att skapa egna.


Appar i skolan

Appar –exempel

Skolstil: iPad med rättstavning, bokstavsljud och talsyntes. Skriv ut direkt eller skicka med e-post.

Finns sedan tidigare till dator (22kr)


Appar i skolan

Appar –exempel

StoryKit

Skapa egna böcker, presentationer mm. Bild, text, ljud, rita, lyssna.

Dela till andra. Gratis

Skriv in text Infoga bilder Spela in ljud


Appar i skolan

Appar -läsa


Appar i skolan

Appar –exempel

In to words. Uppläsning med talsyntes sv / eng, ordlista.

Gratis tom 1/4-13

Say Hi. Översätter och läser upp mellan ett antal språk

7kr

Dragon Search. Tala in och sök på webben

Skillnad på träffsäkerhet beroende på röst. Gratis


Appar i skolan

Appar -mer

Sveriges största iPad undersökning

http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelandenarkiv2011/hararsverigesstorstaipadundersokning.5.394eb2b512f328eb87980001101.html

Borås lärarutbildning satsar på iPad

http://www.forskning.se/fordigiskolan/larare/tipsforlarare/boraslararutbildningsatsarpaipads.5.468876f412e262f9f0c80001041.html

iPad i skolan

http://ipadiskolan.se/

Projektet iPad i förskolan

http://skolans-datortips.se/hjaelp-a-tips/ipad/157-ipad-i-foerskolan

Hur användandet av en särskild applikation till en surfplatta kan påverka studenternas resultat. Forskarna utförde ett experiment där 49 studenter använde läsplattor och 25 studenter arbetade med traditionella metoder under samma undervisningsmoment http://www.wfu.edu/education/gradtea/forum2011/research.proceedings.2011.pdf#page=35

Pappas Appar:http://www.wfu.edu/education/gradtea/forum2011/research.proceedings.2011.pdf#page=35

Logopeden i skolan: http://logopedeniskolan.blogspot.se/

Skolappar: http://www.skolappar.nu/

Skoldatatek: http://www.skoldatatek.se/

Förskolepadda: http://forskolepadda.wordpress.com/apptips/

Särnet: http://www.sarnat.educ.goteborg.se/appar_FB_gruppen.htm


 • Login