Sairaalaklovnit viestint suunnitelma
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Sairaalaklovnit Viestintäsuunnitelma PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sairaalaklovnit Viestintäsuunnitelma. Sisältö. Sairaalaklovnit ry:n tausta ja tavoitteet Viestinnän rooli ja lähtökohdat Viestinnän tavoitteet Pääviestit Kohderyhmät Viestinnän keinot ja kanavat Viestinnän tapahtumaehdotuksia. 1. Sairaalaklovnit ry:n tausta ja tavoitteet.

Download Presentation

Sairaalaklovnit Viestintäsuunnitelma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SairaalaklovnitViestintäsuunnitelma

SEK Public Oy


Sisältö

 • Sairaalaklovnit ry:n tausta ja tavoitteet

 • Viestinnän rooli ja lähtökohdat

 • Viestinnän tavoitteet

 • Pääviestit

 • Kohderyhmät

 • Viestinnän keinot ja kanavat

 • Viestinnän tapahtumaehdotuksia

SEK Public Oy


1. Sairaalaklovnit ry:n tausta ja tavoitteet

 • Sairaalaklovnit ry on perustettu vuonna 2001. Tällä hetkellä toimintaa on lastenosastoillaviidelläpaikkakunnalla: Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Vaasassa.

 • Sairaalaklovnit ry:n kouluttamat artistit kiertävät sairaaloiden lastenosastoilla ilahduttamassa potilaita ja heidän omaisiaan.

 • Toiminta on vakiintunutta ja tunnustettua, ja työ perustuu jatkuvuuteen, korkeaan ammattitaitoon ja tiiviiseen yhteistyöhön terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

 • Toiminnan mahdollistaminen nykyisellään vaatii turvattua rahoitusta ja lisää tukijoita. Tavoitteena on myös toiminnan aloittaminen Oulun yliopistollisessa sairaalassa, jolloin toiminta kattaisi kaikki Suomen yliopistolliset sairaalat, sekä Espoon Jorvissa.

 • Yhdistys on saanut varainkeruuluvan.

 • Yhdistys palkittiin ensimmäisellä Terveyttä taiteesta –palkinnolla ja on yksi Lääkäriliiton juhlavuoden 2010 tukikohteista.

SEK Public Oy


Sairaalaklovnit ry:n tavoite

 • Antaa syy naurulle keskellä sairaala-arkea

 • Klovnitoiminnan jatkuvuuden turvaaminen Suomessa

 • Säännöllisen toiminnan aloittaminen Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Espoon Jorvissa

 • Työn tunnettuuden ja ymmärryksen lisääminen

SEK Public Oy


2. Viestinnän rooli ja lähtökohdat

 • Sisäinen viestintä

  • Yhdenmukaistaa toiminnassa mukana olevien näkemyksen Sairaalaklovnit ry:n pääviesteistä

  • Sitouttaa toiminnassa mukana olevat Sairaalaklovnit ry:n yhteisiin tavoitteisiin

  • Sitouttaa hallitus puhumaan Sairaalaklovnien puolesta

  • Varmistaa vaikuttavuus

 • Ulkoinen viestintä

  • Kertoo Sairaalaklovneista eri kohderyhmiä kiinnostavalla tavalla ja luo tunnettuutta

  • Julkistaa, uutisoi ja herättää kiinnostusta

  • Tavoittaa ja vakuuttaa sidosryhmiä, jotka vaikuttavat

  • Luo jatkuvuutta ja nostaa esiin kohokohtia

  • Tukee varainkeruuta

SEK Public Oy


Viestinnän taustaksi

 • Marraskuussa pidettiin viestinnän suunnittelun pohjaksi työpaja

 • Työpajan avulla selvitettiin seuraavia asioita:

  • Viestinnän tavoitteet

  • Pääviestit

  • Viestinnän keskeisimmät kohderyhmät

  • Viestinnän tulevat aihealueet

  • Puolestapuhujat ja yhteistyömahdollisuudet viestinnässä

SEK Public Oy


3. Viestinnän tavoitteet

 • Yhdenmukainen, vakuuttava viestintä

 • Tunnettuuden lisääminen

 • Uskottavuuden lisääminen

 • Työn vaativuuden taustoittaminen

 • Toiminnassa mukana olevien sitouttaminen ja motivoiminen

 • Varainkeruun tukeminen

SEK Public Oy


4. Pääviestit

 • Luovat yhtenäisyyttä ja tuovat keskeistä sisältöä viestintään

 • Auttavat rakentamaan haluttuja mielikuvia pitkäjänteisesti ja nostavat esiin kiinnostavat teemat

 • Perustuvat Sairaalaklovnien tavoitteisiin ja pyrkivät profiloimaan sitä

SEK Public Oy


Ehdotuksia pääviesteiksi


5. Viestinnän pääkohderyhmät

Yritykset

Suuri yleisö

Media

SEK Public Oy


Kolmas sektori

Viestinnän kohderyhmiä

Omaisjärjestöt, esim. syöpäjärjestö

Lapset

Yhteiskunta

Rahoittajat

Sairaalat

Yritykset

Hyväntekeväisyys-järjestöt ja klubit

Poliitikot

RAY ry

Lääkärit

Terveydenhuol-toalan yritykset

Vanhemmat ja omaiset

Päättäjät

Säätiöt

Lääkeyritykset

Osastonhoitajat

Harrasteseurat, esim. liikuntaseurat, 4h-kerho

Kauppakamarit

Muut potentiaaliset yritysyhteistyö-kumppanit

Muu sairaala-

henkilökunta

Muut yhteiskunnalliset toimijat esim. kirkko

SEK Public Oy


6. Viestinnän keinot ja kanavat

 • Viestinnän keinoina ja kanavina:

  • Tiedottaminen

  • Henkilökohtainen vaikuttaminen

  • Sosiaalinen media

  • Tapahtumat ja tempaukset

  • Koottu viestintäpaketti

  • Yhteistyö median kanssa

SEK Public Oy


Viestinnän perustyökaluja

 • Sähköinen uutiskirje

  • Kumppanit, jäsenet

 • Verkkosivusto

  • Perustietopaketti Sairaalaklovneista

  • Kuvapankki, tiedotearkisto

 • Facebook-sivusto

  • Päivityksiä tapahtumista/tempauksista, klovnien ja Sairaalaklovnit ry:n kuulumisista

 • Valtakunnalliset tiedotteet

 • Räätälöidyt juttuvinkit

 • Tapahtumat/lehdistötilaisuudet

SEK Public Oy


Sisäinen motivointi

 • Sisäinen viestinnän lisääminen toivottua ja tärkeää viestinnän onnistumisen kannalta

 • Tavoitteet:

  • Pääviestien jalkautus: yhteinen viesti ja näkemys

  • Motivoida ja sitouttaa klovniartistit ja yhdistyksen hallitus puhumaan Sairaalaklovnien puolesta

SEK Public Oy


Ehdotuksia viestinnän tapahtumiksi

SEK Public Oy


7. Klovniluistelu – Sairaalaklovnit 10 vuotta (tammi-helmikuu)

 • Rautatientorin jääpuistossa tammi-helmikuun vaihteessa

 • Haastetaan hyvään tarkoitukseen mukaan Helsingin kaupungin liikuntavirasto sekä yrityksiä (tarjoilut, laitamainospaikat)

 • Paikalle kutsuttavat:

  • Sairaalaklovnien hallitus

  • Kumppanit

  • Potentiaalisten yritysten edustajat

  • Suuri yleisö

  • Media

  • Julkimot (hallituksen kautta tai muita julkisuudesta tuttuja henkilöitä)

 • Toiminnasta kertominen:

  • Sairaalaklovnien temppuja jäällä

  • Sairaalaklovnit ry:n toiminnan esittely

  • Tavoitteet: toiminnan jatkuvuuden turvaaminen, toiminnan aloittaminen uusissa sairaaloissa

  • Tukimahdollisuudet: jäseneksi liittyminen, varainkeruuseen osallistuminen, yhteistyökumppanuus

SEK Public Oy


Valtakunnallinen Floran päivä –tapahtuma (13.5.)

 • Klovnit jalkautuvat julkisille paikoille yliopistollisissa sairaala -kaupungeissa

 • Klovnitavaraa ja temppuja lapsille

 • Varainkeruu

 • Yhteistyökumppanina esim. Unileverin Flora-margariini tai paikalliset kukkakaupat

SEK Public Oy


Sairaalaklovnit vierailevat huvipuistoissa (heinä-elokuu)

 • Klovnipäivä huvipuistoissa, esim. Särkänniemessä

 • Sairaalaklovnit kiertävät ilahduttamassa lapsivieraita

 • Klovnikoulu huvipuistokävijöille

 • Yhteistyökumppanuus huvipuistojen kanssa (osa myyntitulosta Sairaalaklovneille esim. summien pyöristyksen avulla)

SEK Public Oy


Klovnikoulu toimittajille

 • Klovnikoulu toimittajille (+ heidän lapsilleen)

  • Klovnit opettavat toimittajille temppuja, joilla lapsia voidaan ilahduttaa

  • Kerrotaan samalla Sairaalaklovnien toiminnasta

 • Tilaisuudessa asiantuntijapuhujana esim.

  • arkkiatri Risto Pelkonen, joka kertoo taiteen vaikutuksesta terveyteen

  • Suomen Mielenterveysliiton asiantuntija kertoo ilon vaikutuksesta terveyteen

 • Tehdään paketti, johon toimittajilla on halu osallistua

SEK Public Oy


Ohjelmayhteistyö: Sairaalaklovnit ry mukaan Diiliin

 • Yhteys Diilin tuotantoyhtiöön, voisiko Sairaalaklovnit olla mukana?

 • Diilin kilpailijat toteuttavat Sairaalaklovneille yrityksille suunnatun varainkeruutapahtuman

 • Kohderyhmä:

  • Suuri Yleisö

  • Media

  • Yritykset

SEK Public Oy


On ILO olla mukana!

SEK Public Oy


 • Login