Velkommen til SSP konference - PowerPoint PPT Presentation

Velkommen til SSP konference
Download
1 / 22

 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Velkommen til SSP konference. Velkomst ved Børn og Kultur direktør Jesper Tangbæk. SSP konference 2011. Dagens program. 9.00 - 9.10Velkomst v/ Børn og Kultur direktør Jesper Tangbæk 9.10 – 9.15Program - En meningsfyldt dag 9.15 – 9.45SSP grundlaget – Formål og Landkort.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Velkommen til SSP konference

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Velkommen til ssp konference

Velkommen til SSP konference


Velkommen til ssp konference

Velkomst ved Børn og Kultur direktør Jesper Tangbæk


Ssp konference 2011

SSP konference 2011

Dagens program.

9.00 - 9.10Velkomst v/ Børn og Kultur direktør Jesper Tangbæk

9.10 – 9.15Program - En meningsfyldt dag

9.15 – 9.45SSP grundlaget – Formål og Landkort.

9.45 - 10.00Pause

10.00-11.15 Oplæg ved sociolog Ulrik Winding. ”Dilemmaer i hjælpen til de socialt udstødte og marginaliserede unge”

11.15 – 11.30Kort pause

11.30 - 12.30 Videns- og erfaringsdeling mellem lokalgrupperne.

12.30 - 13.30 Frokost.

13.30 - 15.00 Intro til opgaven i lokalgrupperne

Arbejde i de enkelte lokalgrupper.

15.00 - 16.00 Præsentation af gruppernes arbejde

Fælles refleksioner over dagens arbejde.


Kriminalitetsforebyggende ssp samarbejde i roskilde alles ansvar en f lles forpligtigelse

Kriminalitetsforebyggende SSP-samarbejde i RoskildeAlles ansvar/en fælles forpligtigelse

Børn og unge med særlige behov

De udsatte

De marginaliserede

Mainstreamunge

De utilpassede


Kriminalitetsforebyggelse p flere niveauer

Kriminalitetsforebyggelse på flere niveauer

Formålet er at kriminelle handlinger undlades eller reduceres

Individorienteret

indsats

Specifik indsats

overfor grupper

Generel indsats

overfor alle


Velkommen til ssp konference

Grundlagene for indsatserne

Roskilde kommunesSammenhængende

Børnepolitik

+ Plan for den kriminalpræventive indsats

Kreds- og

lokalrådets

indsatser

Roskilde kommunes SSP grundlag


Sammenh ngende b rnepolitik

Sammenhængende børnepolitik

 • Tidlig indsats overfor problemer hos

  det enkelte barn i det nære miljø

 • Børn og unge med særlige behov skal være en del af fællesskabet

 • Børn og unges ret til inddragelse og medbestemmelse skal sikres

 • Forældrene inddrages i beslutninger


Roskilde kommunes plan for den kriminalpr ventive indsats

Roskilde kommunes plan for den kriminalpræventiveindsats

Specifikkegruppe indsats

Den individorienterede

indsats

Den generelle

indsats

 • Særligt truede grupper

 • Gruppeprojekter

 • Opsøgendegadearbejde

 • Information, oplysning, undervisning og Kursusvirksomhed

 • Målrette alle unge.

 • Oplysning.

 • Undervisning.

 • Samarbejde i lokalrådet, mellem offentlige, private og frivillige.

 • Den enkelte unge.

 • 1. gangssamtaler.

 • Netværksarbejde i familien.

 • Tidlig hjælp omkring rusmidler.

 • Mentorprojekt. (frivillige)

 • Foranstaltning efter serviceloven.


Kreds og lokalr dets indsatsomr der 2011

Kreds- og lokalrådets indsatsområder 2011

 • Strategisk kriminalpræventiv indsat overfor børn og unge:- Unges uhensigtsmæssige brug af det offentlige rum/byrum.- Forældreinvolvering.

 • Indsats mod kriminelle bander

 • Indsatsen for et trygt natteliv for de unge

 • Indsats mod indbrud i beboelse


Ssp arbejdsgrundlag m l

SSP- arbejdsgrundlag - mål

 • Generelle kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsatser overfor alle børn og unge i Roskilde.

 • at arbejde tværfagligt og tværsektorielt med aktiv inddragelse af børn, unge og deres forældre.

 • at iværksætte initiativer over for særligt truede børn - unge og grupper.

 • at inddrage alle ressourcerne i lokalområderne, så der sikres en helhedsorienteret indsats.

 • at løbende arbejde for et kontinuerligt netværk mellem de forskellige SSP interessenter.

 • at indsatserne tilrettelægges og prioriteres efter behov.

 • at arbejde ud fra Kreds & lokalrådets indsatser, Roskilde kommunes sammenhængende børnepolitik og den kriminalpræventive plan for indsatserne .


Ssp strukturen i roskilde

SSP – Strukturen i Roskilde


Velkommen til ssp konference

SSP-lokalgruppen

Fælles og tværfagligt

Lokalgruppen

Den enkelte medarbejder

Egen institution


Kriminalitetsforbyggende

Kriminalitetsforbyggende

Hvad virker og hvad virker ikke?


Hvad virker ikke flemming balvig

Hvad virker ikke?- Flemming Balvig

 • At straffe

 • At stigmatisere

 • At ekskludere

 • Blive afsløret og straffet / skældt ud

 • At samle de kriminelle (værre)

 • At udøve konsekvens første gang/ nul tolerance

 • Scared straight (nogen gange værre v. negative rollemodeller)

 • Øget patruljering

 • Videoovervågning


Flemming balvig professor i kriminologi hvad virker

Flemming Balvig Professor i kriminologi- hvad virker?

 • At de bliver sammen med de andre / spredning

 • At de medinddrages

 • Uformel social kontrol

 • Bibeholde orden

 • Problemorienteret indsats

 • Konfliktmægling

 • Proaktivkriminalitetsbekæmpelse


Effekten af det tv rfaglige ssp samarbejde

Effekten af det tværfaglige SSP samarbejde

Nårder bliver færre børn og unge som skiller sig ud fra ”de gode” fællesskaber og samles i marginaliserede fællesskaber med kriminalitet og overforbrug af rusmiddel som fællesnævner

Hvordan kan man se det virker?


Inspirations speed dating

INSPIRATIONS SPEED-DATING

 • 4 minutter – hvad var vores udfordring

 • 4 minutter - hvad gjorde vi og

 • spørgsmål til sidst

  Der er 3 runder af 10 minutter


To slags opgaver i alle grupper

TO SLAGS OPGAVER I ALLE GRUPPER


Lokalgruppens opgave

LOKALGRUPPENS OPGAVE

Konkretog realistisk

1. De konkrete opgaver

Hvad sætter vi os for at arbejde med fra nu og et år frem?

Hvad er behovene? Hvad kræver den tværfaglige indsats?

Hvad vil vi konkret gøre hos os inden for det næste år? (lav gerne en plan)

Hvad er sket, når vi er lykkedes?

2. Jeres samarbejde

I vores samarbejde (på møderne og i mellem møderne) hvad er vi så særlig gode til?

Hvad har vi brug for at udvikle i vores samarbejde (på vores møder og i mellem møderne) for at vi kan lykkes optimalt med det vi vil?

19


Det praktiske

DET PRAKTISKE

Funktioner:

Tovholder uddelegerer opgaver: bl.a. tid og hvem der præsenterer jeres svar på opgave 1

Lokalgruppe Ramsø i lokale 1 ”gul gang”

Lokalgruppe Tjørnegården i lokale 2A ”gul gang”

Lokalgruppe Hedegårdene i lokale 2B ”gul gang”

Lokalgruppe Gundsø i lokale 4 ”gul gang”

Lokalgruppe Jyllinge i lokale 6 ”gul gang”

Lokalgruppe Himmelev i lokale konferencesal A (under restauranten)

Lokalgruppe Klosterm./Tre. i lokale konferencesal B ( ------ ”------ )

Lokalgruppe TCR i lokale møderum ved konferencesal (---- ” ---- )

Lokalgruppe Svogerslev i lokale Pejsestuen

Lokalgruppe Østervang i lokale Pejsestuen

Lokalgruppe Midtbyen i lokale Pejsestuen


De n ste skridt

DE NÆSTE SKRIDT

Materialer på hjemmesiden inden den 8. november 2011

Opfølgning på mål på kommende lokalgruppemøder


Velkommen til ssp konference

Tak for i dag – kom godt hjem.


 • Login