Noen utdanningspolitiske temaer i nph perspektiv
Download
1 / 28

Noen utdanningspolitiske temaer i NPH-perspektiv - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Noen utdanningspolitiske temaer i NPH-perspektiv. Arne J. Eriksen sekretær for NPH. NPH-perspektiver. Samarbeid mellom private høyskoler i form av nettverkssamarbeid (NPH) Rammebetingelser for private høyskoler NPHs nasjonale relasjoner NPHs internasjonale relasjoner.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Noen utdanningspolitiske temaer i NPH-perspektiv' - hayley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Noen utdanningspolitiske temaer i nph perspektiv

Noen utdanningspolitiske temaer i NPH-perspektiv

Arne J. Eriksen

sekretær for NPH


Nph perspektiver
NPH-perspektiver

 • Samarbeid mellom private høyskoler i form av nettverkssamarbeid (NPH)

 • Rammebetingelser for private høyskoler

 • NPHs nasjonale relasjoner

 • NPHs internasjonale relasjoner


1 nettverkssamarbeid
1. Nettverkssamarbeid

Nettverk for private høyskoler (NPH)

 • Stiftet 2000 og vil per 1. april 2013 ha

  26 medlemsinstitusjoner (+ 1 assosiert)

 • Årsmøtet (4. mars 2013) velger NPHs leder og NPHs arbeidsutvalg (i tillegg 1 NSOstudent)

 • Årskonferansen (5. mars 2013)

 • Nettverkskonferansen (oktober-november)

 • Seminarer og konsultasjoner


1 nettverkssamarbeid1
1. Nettverkssamarbeid

Nettverkssamarbeidets «skryteliste»

 • 2003 - NOKUT (ga nye rammebetingelser)

 • 2003 - Felles finansieringssystem (ga nye rammebetingelser)

 • 2005 - Felles lov (ga nye rammebetingelser, og åpnet for nye nasjonale og internasjonale relasjoner)


1 nettverkssamarbeid2
1. Nettverkssamarbeid

Noen aktuelle temaer:

 • Felles lov fra 2005 – har gitt større diversitet

 • Har skapt større konkurranse og bedre samarbeid

  • Fusjoner og samarbeid mellom institusjoner

  • Hvordan kan samarbeidet utvikles videre?

  • Hva er studentene rolle i dette samarbeidet?


2 rammebetingelser
2. Rammebetingelser

NPH skal:

«arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler slik at disse i størst mulig grad blir likeverdige med statlig eide insitusjoners rammebetingelser» NPHs vedtekter §1 pkt.b


2 rammebetingelser1
2. Rammebetingelser

Felles finansieringssystem ble evaluert i 2009. Stortingets konklusjon: Hovedtrekkene skulle videreføres med noen mindre endringer.

Statsbudsjettet kap.260 post 70

 • Langsiktige og strategiske midler (60%)

 • Resultatbasert uttelling (40%)

  I tillegg kommer statsbudsjettets ulike tilskudd til infrastruktur i norsk høyere utdanning (0 til private)


1 langsiktige og strategiske midler
1. Langsiktige og strategiske midler

 • Fullfinansierte studieplasser /-endringer (60 studiepoengsenheter)

  • I 2013: 318 mill (12 mill – 4% til 6 private høyskoler)

 • Rekrutteringsstillinger

  • Pr. 2013: 2864 stillinger (60 stillinger – 2% til 6 private høyskoler)

 • Frie midler (SAK-midler? o.l.)


2 resultatbasert uttelling
2. Resultatbasert uttelling

 • Utdanningsinsentivene(regelstyrt åpen ramme)

  • Studiepoengproduksjon

   • 6 kategorier (A-F)

   • Opprinnelig(-2005) et utvalg av studieprogrammer

  • Inn- og utreisende utvekslingsstudenter

   • 7000 kr per hode


2 resultatbasert uttelling1
2. Resultatbasert uttelling

 • Forskningsinsentivene (omfordeling-RBO)

  • Doktorgradskandidater

  • EU-indikatoren

  • NFR-indikatoren (+ regionale forskningsfond)

  • Vitenskapelig publisering


3 tilskudd til infrastruktur
3. Tilskudd til infrastruktur

Gjelder bare for enkelte prioriterte statlige institusjoner

3.1 KDs budsjett – ca. 800 mill kr i 2013

 • Skille mellom selveiende og leietakende institusjoner

 • Husleiemidler

 • Midler til inventar og utstyr


3 tilskudd til infrastruktur1
3. Tilskudd til infrastruktur

Gjelder (også) bare for enkelte prioriterte statlige institusjoner

3.2 FADs budsjett - ca. 1 mrd kr i 2013

 • Startbevilgning til rehabilitering

 • Videreføring av rehabilitering

 • Startbevilgning til byggeprosjekt

 • Videreføring av byggeprosjekt

 • Avslutning av byggeprosjekt

  + Statsbyggs kurantordning


2 rammebetingelser2
2. Rammebetingelser

Partiprogrammene for 2013-2017 synes å bli «de rød-grønne» vs. «opposisjonen»

Opposisjonen ser ut til å ville

 • Evaluere av finansieringssystemet

 • Større likeverdighet mellom statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner2 rammebetingelser4
2. Rammebetingelser

Noen aktuelle temaer:

 • Felles finansieringssystem fra 2003 – hvordan skape større likeverdighet mellom statlige og private institusjoner?

 • Hva med inntektssiden av budsjettet?

 • Mer eller mindre insentivbasert system?

 • Hvordan etablere en ordning med statlige tilskudd til private høyskolers infrastruktur?


3 nasjonale relasjoner
3. Nasjonale relasjoner

NPH skal:

«være bindeledd mellom de private høyskolene og Departementet og mellom de private høyskolene og den statlige universitets- og høyskolesektoren» (UHR)

NPHs vedtekter §1 pkt.b


3 nasjonale relasjoner1
3. Nasjonale relasjoner

 • NSO har «avgrenset» medlemskap

 • «Observerende institusjoner» (motparter)

  • KUF-komiteen i Stortinget

  • Kunnskapsdepartementet (KD)

  • Universitets- og høgskolerådet (UHR)

  • NOKUT

  • Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

  • Virke og Abelia


3 nasjonale relasjoner2
3. Nasjonale relasjoner

Noen aktuelle temaer:

 • Hva skjer når et flertall/ de aller fleste av de private høyskolene (NPHs medl.) også er medlemmer av UHR?


4 internasjonale relasjoner
4. Internasjonale relasjoner

 • NPH observerer/ bidrar i sektorens internasjonaliseringsprosesser

  • BolognaprosessenQF-QA), EUA, ESU

  • NPH er medlem av IMHE /OECD


4 internasjonale relasjoner1
4. Internasjonale relasjoner

 • Noen aktuelle temaer:

  • Hvordan tilpasser norske, private høyskoler seg til internasjonale fenomener og trender?

  • U-multirank

  • Internasjonal rekruttering og mobilitet

  • Internasjonal etablering (branch-campuses)

  • MOOC (Massive Open Online Courses)

  • Internasjonale nettverk og konsortier (SAKI)4 internasjonale relasjoner2
4. Internasjonale relasjoner

 • Noen aktuelle temaer:

  • Hva med internasjonaliseringen og de internasjonale studentene?


Educational hubs
Educational Hubs

Carnegie Mellon Qatar


Coursera en av moocene
Coursera - en av MOOCene

(MOOC: Massive Online Open Course)

 • 2,4 mill studenter

 • 33 partnerinstitusjoner

 • 214 emner/ kursTakk for meg
Takk for meg!

www.NPH.no

Arne J.Eriksen

NPH-sekretær

[email protected]

Tlf. 22590558/ 92012813


ad