ทิศทางการพัฒนางาน
Download
1 / 58

ทิศทางการพัฒนางาน CKD/CAPD ใน 1-5 ปี ข้างหน้า - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

ทิศทางการพัฒนางาน CKD/CAPD ใน 1-5 ปี ข้างหน้า. นพ.สุรพงษ์ นเรนทร์พิทักษ์ โรงพยาบาลอุดรธานี. หัวข้อบรรยาย(เดิม). - คำจำกัดความ & ระยะโรค - ระบาดวิทยา - สาเหตุ - ปัจจัยเสี่ยง - การคัดกรอง - การดำเนินโรค - การรักษาด้วยยา - การรักษาที่ไม่ใช้ยา - สิทธิการรักษา ESRD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ทิศทางการพัฒนางาน CKD/CAPD ใน 1-5 ปี ข้างหน้า' - hayes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ทิศทางการพัฒนางาน CKD/CAPDใน 1-5 ปี ข้างหน้า

นพ.สุรพงษ์ นเรนทร์พิทักษ์

โรงพยาบาลอุดรธานี


หัวข้อบรรยาย(เดิม)

- คำจำกัดความ & ระยะโรค

- ระบาดวิทยา

- สาเหตุ

- ปัจจัยเสี่ยง

- การคัดกรอง

- การดำเนินโรค

- การรักษาด้วยยา

- การรักษาที่ไม่ใช้ยา

- สิทธิการรักษาESRD


Definition of Chronic Kidney Disease

1. ไตผิดปกติ >3 เดือน, ( +/- GFR )

a.เนื้อไตผิดปกติ

b. การทำงานของไตผิดปกติ

Markers of kidney damage include

- abnormal blood or urine composition

- abnormal imaging tests

2. GFR <60 mL/min/1.73 m2 >3 เดือน,

( +/- kidney damage )

AJKD 2002; 39 (Suppl 1): S17


การแบ่งระยะของ CKD

Glomerular

Filtration Rate

ml / min / 1.73 m2

> 90

60 – 89

30 – 59

15 – 29

< 15

Stage

1

2

3

4

5

Kidney Damage with Normal Filtration

Kidney Damage with

Mildly Decreased Filtration

Moderately Decreased

Filtration

Severely Decreased

Filtration

ESRD

Kidney Failure

HD, CAPD

RRT

* Prevalence per adult population age > 20AJKD 2002; 39 ( Suppl 1 ) : S49.


การแบ่งระยะของ CKD

Glomerular

Filtration Rate

ml / min / 1.73 m2

> 90

60 – 89

45 - 59

30 -44

15 – 29

< 15

Stage

1

2

3

4

5

Kidney Damage with Normal Filtration

Kidney Damage with

Mildly Decreased Filtration

A

B

Mildly to Moderately Decreased

Moderately to Severely Decreased

Severely Decreased

Filtration

ESRD

Kidney Failure

HD, CAPD

RRT

volume 3 | issue 1 | JANUARY 2013 http://www.kidney-international.org


Low risk

No CKD

Moderately increased risk

high risk

Very high riskAbbreviated MDRD-GFR equations

Original 1 = 186 x S.cr-1.154 x Age-0.203 x 0.742 ( if female ). NST

Re-expressed IDMS – traceable 2

= 175 x S.cr-1.154 x Age-0.203 x 0.742 ( if female )

Japanese 3 = 168 x S.cr-1.044 x Age-0.274 x 0.775 ( if female )

Chinese 4 = 175 x S.cr-1.234 x Age-0.179 x 0.79 ( if female )

Thai 5 re-expressed IDMS traceable MDRD equation.

= 175 x (CrEnz)-1.154 x (Age)-0.203

x (0.742 if female) x 1.118 (if Thai)

or =186 x (CrJaffe)-1.154 x (Age)-0.203 x 0.742 (if female)

x 1.016 (if Thai)

1. JASN 2000; 11: 155A. 2. Clin Chem 2007; 53: 766-72.

3. AJKD 2007; 50: 927-37. 4. JASN 2006; 17: 2937-44.

5. Praditpornsilpa K, WCN May 2008.


Prevalence studies in thailand
Prevalence studies in Thailand

8.6

CKD awareness = 1.9% among stages 1 - 4


2009 ckd epi creatinine equation
2009 CKD-EPI creatinine equation

2009 CKD-EPI creatinine equation: 141min(SCr/k, 1)αmax(SCr/k, 1) -1.209 0.993Age[1.018 if female] [1.159 if black], where

SCr is serum creatinine (in mg/dl), k is 0.7 for females and 0.9 for males, α is 0.329 for females and 0.411 for males, min is the minimum of SCr/k or 1, and max is the maximum of SCr/k or 1.


สาเหตุ CKD

1. สูงอายุ

2. DM

3. HT

4. ไตอักเสบเรื้อรัง (CGN)

5. Polycystic kidney disease

6. โรคไตอื่นๆ สมุนไพร


การคัดกรองและป้องกันDiabetic Nephropathy (1)

1oPrevention ( Level A )

- ควบคุมน้ำตาล

- ควบคุมความดัน

- Life style modification

การคัดกรอง ( Level E )

UAE - in T1DM : UAE within 5 yrs

- in T2DM : UAE at initial

S.Cr & eGFR - q 1 yr

Diabetic Care 2010.


การคัดกรองและป้องกันDiabetic Nephropathy(2)

1. Adequate glycemic control can decrease

incidence of microvascular complication

Kumamoto study – Diab Res clin Pract, 1995

UKPDS - Lancet, 1998.

- NEJM, 2008.

ADVANCE - NEJM, 2008.

VA Diabetic trial - NEJM, 2009.

2. A1C should be at 7%

or lower ( selected cases )

ADA, Diabetic Care 2010.


การคัดกรองและป้องกันDiabetic Nephropathy(3)

3. ควบคุมความดัน

เป้าหมาย < 130 / 80

4. Life style therapy

- ควบคุมน้ำหนัก

- DASH – diet ( low salt ), high K, exercise)

- Smoking cessation

5. Pharmacologic therapy

ACEi or ARB

Diuretic : HCTZ or furosemide

ADA, Diabetic Care 2010.


ปัจจัยเสี่ยงภาวะไตเสื่อมปัจจัยเสี่ยงภาวะไตเสื่อม

1. Blood pressure (intra glomerular pressure)

2. Proteinuria

3. Extent of tubulointerstitial diseases & baseline

K. function (baseline Scr, GFR)

4. Drugs (aspirin, acetaminophen, NSAID)

5. Vascular calcification [ Ca x P > 55 ] and

hyperphosphatemia

6. Dietary protein intake

7. History of AKI

8. Smoking

9. Hyperlipidemia

10. Genetic factors


glycemic control in DM-CKDปัจจัยเสี่ยงภาวะไตเสื่อม

- เป้าหมาย HbA1C  7.0%

- If eGFR<45 >30 = Metformin ระวัง

- If eGFR < 30 ml / min / 1.73 m2

no glybenclamide,

no metformin


Guideline on BP control in CKDปัจจัยเสี่ยงภาวะไตเสื่อม

(NST – CKD guideline, 2552)

- เป้าหมาย BP = 130 / 80

- ACEi or ARB as the 1st– line drug

- Monitor Scr, S.K

- May need a combination of drugs


Risk factor for CKD progressionปัจจัยเสี่ยงภาวะไตเสื่อม

1. Blood pressure (intra glomerular pressure)

2. Proteinuria

3. Extent of tubulointerstitial diseases & baseline

K. function (baseline Scr, GFR)

4. Drugs (aspirin, acetaminophen, NSAID)

5. Vascular calcification [ Ca x P > 55 ] and

hyperphosphatemia

6. การจำกัดอาหารโปรตีน < 0.8 g/kg/d

7. History of AKI

8. Smoking

9. Hyperlipidemia

10. Genetic factors


Recommend lifestyle modificationsปัจจัยเสี่ยงภาวะไตเสื่อม

 • Salt intake 5 g / day (Na < 2 g/day)

 • 2. Vegetables & fruits

 • 3. Cholesterol & saturated fatty acid

 • 4. BMI < 25

 • 5. Exercise

 • 6. Alcohol

 • 7. No smoking

Clin Exp Nephrol 2009; 13: 231-233.


Modification by diet of Factors that ปัจจัยเสี่ยงภาวะไตเสื่อม

delay progression of CKD

Determinant factors Diet modification

* High BP Salt, life style

Body weight

* High protein & P intake Protein & P restriction

* Metabolic acidosis acid ash

* Hypo K Fruit (K, citrate)

Hyperphosphatemia P intake

Hyperlipidemia saturated fat


ยุทธศาสตร์ในการปัจจัยเสี่ยงภาวะไตเสื่อมslow kidney disease progression

 • รักษาสาเหตุหลัก

 • 2. ACE inhibitor & ARB

 • 3. ควบคุมความดัน

 • 4. ควบคุมโปรตีนรั่วทางปัสสาวะ

 • 5. ควบคุมภาวะphosphateสูง

 • 6. ควบคุมภาวะเป็นกรดของร่างกาย

 • ควบคุมอาหารโปรตีน

 • 8. ควบคุมภาวะขาดโปแตสเซียม


Will powerปัจจัยเสี่ยงภาวะไตเสื่อม

Knowledge

CKD Team

IT

Budget

Personnel

ส.อ.

- Awareness

- Screening

- Counseling

- Direct care

- Research

อสม.

Home care


When to start Renal Replacement Therapyปัจจัยเสี่ยงภาวะไตเสื่อม

 • เตรียมใจ(Counseling)

 • eGFR 20 – 30 ml / min / 1.73 m2

 • 2. เตรียมกาย(Placement of dialysis catheter)

 • CAPD / HD

 • eGFR = 10 ml / min / 1.73 m2

 • 3. ควรทำ(Recommended to start RRT)

 • eGFR = 5 – 10

 • 4. ต้องทำ(Must do)

 • uremic syndrome : weight loss acidosis,

 • hyper K, N & V


สิทธิในการจ่ายค่ารักษาสิทธิในการจ่ายค่ารักษา

สิทธิข้าราชการ (และเทียบเท่า)

สิทธิประกันสังคม

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)

สิทธิอื่นๆ -จ่ายเอง

รบร้อยครั้ง

รู้สถานการณ์

知道

自己

别人

ชนะร้อยครั้ง

รู้สภาพแวดล้อม

Zun Wu

รู้เรา รู้เขา

知己知彼

知天知地

百战百胜

ขอขอบคุณ อาจารย์P Watanapa


โรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลหนึ่งใน 23 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบการจัดการโรคไตวายเรื้อรัง (CKD clinic) และระบบการบำบัดทดแทนไต CAPD สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ก่อนเข้าร่วมโครงการ สัดส่วน CAPD : HD = 1 : 2.7


ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ในโรงพยาบาลอุดรธานี

ใช้แบบวัดคุณภาพชีวิต 9 – THAI(9 item Thai Health status Assessment Instrument) ของอารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, ซินเธีย กรอส และคณะ

สอบถามภาวะสุขภาพทางกาย 4 ข้อ

ภาวะสุขภาพทางจิตและสังคม 3 ข้อ

อีก 2 ข้อสอบถามภาวะสุขภาพโดยรวม


ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ในโรงพยาบาลอุดรธานี

ศึกษาภาวะสุขภาพในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 รพ.อุดรธานี มี HD 38 คน, CAPD 14 คน รวม 52 คน (ก่อนเข้าโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบ CKD clinic& CAPD)

โดยที่ลักษณะทั่วไป, โรคเดิม, ระยะเวลาที่บำบัดทดแทนไต และระดับ Hematocrit ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

อายุเฉลี่ย 57.5 ± 14.6 ปี (18.9 – 85 ปี) โรคเดิมเป็น DM ร้อยละ 46, HT ร้อยละ 35, Gout ร้อยละ 19, นิ่วร้อยละ 19, โรคหลอดเลือดหัวใจ/สมอง ร้อยละ 6


ผลการศึกษาภาวะสุขภาพของผู้ป่วยผลการศึกษาภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ESRDที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ในโรงพยาบาลอุดรธานี

ภาวะสุขภาพทางกาย 4 ข้อ Mobility, Self care, Usual activity (กิจวัตรประจำนอกบ้าน/ในบ้าน), Illness/Discomfort (เจ็บป่วย/รู้สึกไม่สบาย) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ภาวะสุขภาพทางจิตและสังคม 2 ข้อ Anxiety/Depression, Cognition (การจดจำ/การตั้งสมาธิ)ไม่แตกต่างกันฯ


ผลการศึกษาภาวะสุขภาพของผู้ป่วยผลการศึกษาภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ESRDที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ในโรงพยาบาลอุดรธานี (ต่อ)

แต่ด้าน Social function (การเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคลอื่นในสังคม) กลุ่ม HD ตอบว่าไม่มีความยากลำบากในการเข้าสังคม มีสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่ม CAPD อย่างมีนัยสำคัญฯ

ภาวะสุขภาพโดยรวมวันนี้ เปรียบเทียบกับก่อนบำบัดทดแทนไต

กลุ่ม HD ตอบว่าดีขึ้น(กว่ามากและเล็กน้อย) ร้อยละ 73.7

กลุ่ม CAPD ตอบว่าดีขึ้น ร้อยละ 100 ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

(วารสารการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี 2007; Vol.15 No.3)


ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาผลการศึกษาภาวะสุขภาพของผู้ป่วย

1. ทีมผู้ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นระบบแก่ผู้ป่วยที่บำบัดทดแทนไต (RRT) และญาติผู้ดูแล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต การปรับตัว และภาวะโภชนาการ

2. ติดตามประเมินภาวะสุขภาพทั้งทางกาย จิตใจและสังคมของผู้ป่วยและญาติเป็นระยะๆต่อเนื่อง

3. เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้และทักษะในการดูแล CKD & RRTและสนับสนุนอัตรากำลังบุคลากรให้เพียงพอ


เคารพสิทธิ มีมิตรไมตรี

ยกย่องคนดี มีคุณธรรม

สามัคคีนำ ทำงานเป็นทีม

สร้างขวัญกำลังใจ ใฝ่ความก้าวหน้า

ร่วมคิดพัฒนา พาให้ก้าวไกล

Thank you for attention


ad