Organick slou eniny s ry thioly
Download
1 / 97

Organické sloučeniny síry Thioly - PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Organické sloučeniny síry Thioly. Názvosloví thiolů Skupina –SH jako hlavní - koncovka thiol CH 3 – SH methan thiol CH 2 = CH – CH 2 - SH prop-2-en-1-thiol HS – CH 2 – CH 2 – SH ethan-1,2-dithiol.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Organické sloučeniny síry Thioly

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Organick slou eniny s ry thioly

Organické sloučeniny síryThioly


Organick slou eniny s ry thioly

Názvosloví thiolů

Skupina –SH jako hlavní - koncovka thiol

CH3 – SH methanthiol

CH2 = CH – CH2 - SH prop-2-en-1-thiol

HS – CH2– CH2 – SH ethan-1,2-dithiol


Organick slou eniny s ry thioly

Skupina –SH jako vedlejší – předpona sulfanyl


Organick slou eniny s ry thioly

Chemické vlastnosti thiolů

Těkavější než odpovídající alkoholy – silně zapáchají.

Mírná oxidace – disulfidy


Organick slou eniny s ry thioly

Energická oxidace


Organick slou eniny s ry thioly

Biochemicky významné thioly a disulfidy

Cystein (2-amino-3-sulfanylpropanová kyselina) – aminokyselina

Glutathion (γ-glutamylcysteinylglycin, GSH) – tripeptid, uplatňuje se při redukci peroxidu vodíku

Koenzym A (HS-CoA)– významný při metabolismu živin


Organick slou eniny s ry thioly

Lipoová kyselina (1,2-dithiolan-3-pentanová kyselina) – jako amid je kofaktorem enzymových komplexů katalyzující oxidační dekarboxylaci α-oxokyselin

Dimerkaptol (2,3-disulfanylpropanol) – antidotum při intoxikaci těžkými kovy


Sulfidy

Sulfidy


Organick slou eniny s ry thioly

 • Názvosloví sulfidů

 • Sulfidická skupina jako hlavní (koncovka –sulfid)

 • CH3 – CH2 – S – CH2 – CH3 diethylsulfid

 • CH3 – S – CH = CH2 methylvinylsulfid

 • 2. Sulfidická skupina jako vedlejší (předpona alkylsulfanyl-)

 • CH3 – S – CH2 – CH2 – CH2 – COOH kyselina 4-methylsulfanylmáselná


Organick slou eniny s ry thioly

Biochemicky významné „sulfidy“

Methionin (2-amino-4-methylsylfanylbutanová kyselina) – aminokyselina, donor methylové skupiny v organismu


Sulfonov kyseliny

Sulfonové kyseliny

Názvosloví

CH3 – CH2 – CH2 – SO3H propansulfonová

kyselina


Organick slou eniny s ry thioly

Chemické vlastnosti sulfonových kyselin

Silné kyseliny

Aniontové tenzidy


Organick slou eniny s ry thioly

Příprava sulfonových kyselin:


Organick slou eniny s ry thioly

Taurin (2-aminoethansulfonová kyselina, NH2–CH2-CH2-SO3H) – v organismu vzniká oxidací a dekarboxylací cysteinu

Sulfosalicylová kyselina – srážení bílkovin


Organick slou eniny s ry thioly

Sacharin, chloraminy


Aldehydy a ketony

Aldehydy a ketony


Organick slou eniny s ry thioly

 • Názvosloví aldehydů

 • Aldehydická skupina jako hlavní (koncovka -al)

 • CH2 = O methanal formaldehyd

 • CH3 – CH = O ethanalacetaldehyd

 • O = CH – CH = CH – CH = O but-2-en-dial

 • – CH = O -karbaldehyd


Organick slou eniny s ry thioly

2. Aldehydická skupina jako vedlejší (předpona formyl-)


Organick slou eniny s ry thioly

 • Názvosloví ketonů

 • Ketoskupina jako hlavní (koncovka -on)

2. Ketoskupina jako vedlejší (předpona oxo-)


Chemick vlastnosti aldehyd a keton

Chemické vlastnosti aldehydů a ketonů


Organick slou eniny s ry thioly

1. Keto-enol tautomerie

2. Polární násobná vazba - adice nukleofilních činidel

3. Kyselé vodíky na uhlíku vedle karbonylové skupiny

4. Redoxní reakce


Organick slou eniny s ry thioly

Adice - voda

- poloacetaly

- aminy


Organick slou eniny s ry thioly

Aldolizace


Organick slou eniny s ry thioly

Redoxní reakce

oxidace

redukce


Organick slou eniny s ry thioly

Významné aldehydy a ketony

Formaldehyd (HCHO, methanal) – dezifekce,

konzervování biologických preparátů

Acetaldehyd (CH3CHO, ethanal) –meziprodukt

kvašení, „suchý líh“

Glyceraldehyd (2,3-dihydroxypropanal) – triosa

Aceton (propanon) – v lidském těle dekarboxylací acetoctové kyseliny


Karboxylov kyseliny a jejich funk n deriv ty

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty


Organick slou eniny s ry thioly

 • Názvosloví karboxylových kyselin

 • Karboxylová skupina jako hlavní (koncovka –ová kyselina)

 • HCOOH methanová mravenčí kyselina

 • CH3 – COOH ethanováoctová kyselina

 • CH3 – CH2 – COOH propanová propionová

 • CH3 – (CH2)2 – COOH butanová máselná

 • CH3 – (CH2)3 – COOH pentanová valerová

 • CH3 – (CH2)4 – COOH hexanová kapronová

 • CH3 – CH = CH – CH = CH – COOH hexa-2,4-dienová kyselina


Organick slou eniny s ry thioly

– COOH -karboxylová kyselina


Organick slou eniny s ry thioly

Nejběžnější v přírodě

CH3 – (CH2)14 – COOH palmitová

CH3 – (CH2)16 – COOH stearová

CH3 – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 – COOH olejová


Organick slou eniny s ry thioly

Nenasycené karboxylové kyseliny

CH2 = CH – COOH propenová akrylová

CH3 – CH = CH – COOH but-2-enová krotonová


Organick slou eniny s ry thioly

Dikarboxylové kyseliny

HOOC – COOH ethandiová šťavelová

HOOC – CH2 – COOH propandiová malonová

HOOC – (CH2)2 – COOH butandiová jantarová

HOOC – (CH2)3 – COOH pentandiová glutarová

HOOC – (CH2)4 – COOH hexandiová adipová


Organick slou eniny s ry thioly

Aromatické dikarboxylové kyseliny


Organick slou eniny s ry thioly

Cis- a trans- konfigurace na dvojné vazbě


Organick slou eniny s ry thioly

 • Vlastnosti karboxylových kyselin

 • polární karboxylová skupina

 • mravenčí – propionová dobře rozpustné ve vodě

 • vyšší olejovité až pevné látky


Organick slou eniny s ry thioly

Reaktivita karboxylových kyselin

R – COOH + NaOH → R – COONa + H2O

slabé kyseliny

dekarboxylace

R – COONa + NaOH → R – H + Na2CO3


Organick slou eniny s ry thioly

Přeměny in vivo


Organick slou eniny s ry thioly

Významné karboxylové kyseliny

Kyselina mravenčí (HCOOH) – oxidací methanolu

Kyselina octová (CH3COOH) –acetyl-koenzym A (meziprodult metabolismu sacharidů, mastných kyselin...)

Kyselina propionová (CH3CH2COOH) – biochemicky důležitá

Kyselina máselná (CH3CH2CH2COOH) ) – páchne, esterově vázaná v mléčném tuku

Kyselina šťavelová (HOOC-COOH) – krystalická, toxická


Organick slou eniny s ry thioly

Kyselina jantarová (HOOCCH2CH2COOH) –meziprodukt citrátového cyklu

-

-

-

Ibuprofen – analgetikum, antipyretikum


Organick slou eniny s ry thioly

Funkční deriváty karboxylových kyselin

Všechny jsou hydrolyzovatelné na kyseliny


Organick slou eniny s ry thioly

Acylhalogenidy – nejreaktivnější, v živých organismech se nevyskytují

Anhydridy – vznikají eliminací vody ze dvou molekul kyseliny


Organick slou eniny s ry thioly

anhydrid kyseliny fosforečné – kyselina difosforečná


Organick slou eniny s ry thioly

smíšené anhydridy (acylfosfáty)

1,3-bisfosfoglycerát (vzniká v průběhu glykolýzy)

karbamoylfosfát (meziprodukt syntézy močoviny a pyrimidinových bází)


Organick slou eniny s ry thioly

Estery karboxylových kyselin – stálejší než acylhalogenidy a anhydridy

lipidy

vonné látky - rozšíření v přírodě (banán, ananas)


Organick slou eniny s ry thioly

Thioestery (R-CO-S-R) – reaktivnější než estery (makroergní sloučeniny – přenos acylu při metabolických reakcích)


Organick slou eniny s ry thioly

Amidy (R-CO-NH2, R-CO-NHR, R-CO-NR2)


Organick slou eniny s ry thioly

Biochemicky významné amidy

peptidy, proteiny – v přírodě velmi rozšířené

asparagin, glutamin – patří mezi 20 kódovaných aminokyselin


Organick slou eniny s ry thioly

nikotinamid, močovina...


Organick slou eniny s ry thioly

Farmakologicky významné amidy

paracetamol – analgetikum, antipyretikum

lidokain, trimekain – lokální anestetika (chirurgie)


Deriv ty kyseliny uhli it

Deriváty kyseliny uhličité


Organick slou eniny s ry thioly

Kyselina karbamová


Organick slou eniny s ry thioly

Neostigmin – reverzní inhibitor acetylcholinesterázy

Pirimikarb – insekticid proti mšicím


Organick slou eniny s ry thioly

Močovina


Organick slou eniny s ry thioly

močovina – konečný produkt odbourávání dusíku

(u člověka)

hydrolýzou vzniká amoniak a oxid uhličitý

NH2 CO NH2 + H2O → 2 NH3 + CO2


Organick slou eniny s ry thioly

acylderiváty – ureidy

nejvýznamnější kyselina barbiturová a její deriváty

thiopental – nitrožilní anestetikum s ultrakrátkým účinkem


Organick slou eniny s ry thioly

Guanidin


Organick slou eniny s ry thioly

Arginin, kreatin – významné deriváty guanidinu


Substitu n deriv ty karboxylov ch kyselin

Substituční deriváty karboxylových kyselin


Organick slou eniny s ry thioly

Hydroxykyseliny

snadná oxidace (dehydrogenace)


Organick slou eniny s ry thioly

dehydratace – vznik nenasycených kyselin, případně cyklických esterů


Organick slou eniny s ry thioly

Významné alifatické hydroxykyseliny

glykolová kyselina (HO-CH2-COOH)– vzniká při otravách ethylenglykolem

mléčná kyselina – L-laktát (svaly), D,L-laktát – mléčné kvašení


Organick slou eniny s ry thioly

glycerová kyselina – vzniká oxidací glyceraldehydu, fosfoglyceráty meziprodukty glykolýzy

β-hydroxymáselná kyselina


Organick slou eniny s ry thioly

jablečná kyselina – meziprodukt citrátového cyklu

citronová kyselina – v citrátovém cyklu izomerace na isocitronovou kyselinu


Organick slou eniny s ry thioly

vinná kyselina – v přírodě jen L-vinná


Organick slou eniny s ry thioly

Významné aromatické hydroxykyseliny

salicylová kyselina – kožní lékařství

acetylsalicylová kyselina – analgetikum-antipyretikum (Aspirin...)


Organick slou eniny s ry thioly

Oxokyseliny

reaktivita podle vzdálenosti oxoskupiny od karboxylu (β snadno dekarboxylují)


Organick slou eniny s ry thioly

Biochemicky významné oxokyseliny

glyoxylová kyselina (HCO-COOH) – nejjednodušší

pyrohroznová kyselina (CH3-CO-COOH) – biochemicky velmi významná

oxaloctová kyselina (HOOC-CH2-CO-COOH) – výchozí substrát citrátového cyklu


Organick slou eniny s ry thioly

2-oxoglutarová kyselina (HOOC-CH2-CH2-CO-COOH) – meziprodukt citrátového cyklu

acetoctová kyselina (CH3-CO-CH2-COOH) – vzniká při odbourávání mastných kyselin, snadno dekarboxyluje


Organick slou eniny s ry thioly

Aminokyseliny

biochemicky nejvýznamnější α-aminokyseliny


Organick slou eniny s ry thioly

Deaminace aminokyselin

transaminace, oxidační deaminace


Organick slou eniny s ry thioly

desaturační deaminace


Organick slou eniny s ry thioly

Dehydratace aminokyselin

snadná tvorba 5 a 6 členných kruhů – laktamy


Organick slou eniny s ry thioly

Aminobenzoová kyselina a její deriváty

p-aminobenzoová kyselina (PABA) – růstový kofaktor bakterií

sulfanilamid – strukturní analog p-aminobenzoátu (deriváty s bakteriostatickým účinkem)


Organick slou eniny s ry thioly

p-aminomethylbenzoová kyselina (PAMBA) – zastavení krvácení (chirurgie..)

benzokain, prokain – lokální anestetika


Aminy

Aminy


Organick slou eniny s ry thioly

Názvosloví

Deriváty amoniaku – aminy


Organick slou eniny s ry thioly

Chemické vlastnosti aminů

Acidobazické vlastnosti aminů - zásady


Organick slou eniny s ry thioly

Reakcí aminů a kyselin vznikají amoniové soli:

Reakcí aminů s alkylačními činidly vznikají také amoniové soli


Organick slou eniny s ry thioly

Oxidace aminů

oxidační deaminace


Organick slou eniny s ry thioly

Reakce aminů s kyselinou dusitou

(reagují i primární aminy)


Organick slou eniny s ry thioly

Významné aminy

ethylendiamin (H2N-CH2-CH2-NH2)

ethylendiamintetraoctová kyselina

anilin (C6H5NH2)

benzidin


Organick slou eniny s ry thioly

Biogenní aminy

vznikají dekarboxylací kódovaných aminokyselin

ethanolamin (H2N-CH2-CH2-OH)– ze serinu

putrescin (H2N-(CH2)4-NH2)– z ornitinu

kadaverin (H2N-(CH2)5-NH2)– z lysinu


Organick slou eniny s ry thioly

histamin – z histidinu

tyramin – z tyrosinu

tryptamin z tryptofanu

Katecholaminy

dopamin (dekarboxylací 3,4-dihydroxyfenylalaninu)


Organick slou eniny s ry thioly

Fenetylaminy – centrálně stimulační účinek, snadný vznik psychické závislosti


Organick slou eniny s ry thioly

Kvarterní amoniové soli

cholin – složka fosfatidylcholinů

acetylcholin – podílí se na přenosu nervového vzruchu

Kationtové tenzidy


Nitroslou eniny

Nitrosloučeniny


Organick slou eniny s ry thioly

Výbušniny

TNT, hexogen, oktogen, kyselina pikrová


Organick slou eniny s ry thioly

Léčiva

chloramfenikol – antibiotikum

bronopol – antimikrobiální složka kosmetiky

flunitrazepan – rychle nastupující hypnotikum (Rohypnol)


Halogenderiv ty organick ch slou enin

Halogenderiváty organických sloučenin


Organick slou eniny s ry thioly

Přirozené halogenderiváty

štítná žláza: tyrosin...tyroxin

fluoroctová kyselina (FCH2-COOH)– extrémně jedovatá


Organick slou eniny s ry thioly

Syntetické halogenderiváty

rozpouštědla

trichlorethen

tetrachlorethen

chloroform (CHCl3)

tetrachlormethan

trichloroctová kyselina – silná kyselina, způsobuje denaturaci bílkovin


Organick slou eniny s ry thioly

Chladicí média a propelenty

chlorfluoralkany (CFCl3, CF2Cl2, CHCl2F, ClF2C-CH3)

náhrada (1,1,1,2-tetrafluorethan, isobutan, pentan, cyklopentan)

Insekticidy a herbicidy

DDT

2,4-dichklorfenoxyoctová kyselina


Organick slou eniny s ry thioly

Dioxin

Polychlorované bifenyly (PCB)


Organick slou eniny s ry thioly

Vybrané halogenderiváty používané v lékařství

Antiseptika

chlorhexidin – předoperační mytí rukou

chloraminy – uvolňují aktivní chlor


Organick slou eniny s ry thioly

Chemoterapeutika

chloroxin – na infekční průjmy (Endiaron)

lindan – proti zákožce svrabová, vším


Organick slou eniny s ry thioly

Celková anestetika

halotan (CF3-CHBrCl)

isofluran (CF3-CHCl-O-CHF2)

sevofluran (CF3)2CH-O-CH2F)

Lokální anestetika

chlorethan (CH3CH2Cl)


ad
 • Login