Organisera vattentj nsterna f r framtiden
Download
1 / 8

Organisera vattentjänsterna för framtiden - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Organisera vattentjänsterna för framtiden. Vattentjänstorganisationernas utmaningar. Miljökraven ökar. Klimatförändringen ställer nya tekniska krav på vattenförsörjning och ledningsnät. Investeringstakten behöver öka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Organisera vattentjänsterna för framtiden ' - hayes-meyers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vattentj nstorganisationernas utmaningar
Vattentjänstorganisationernas utmaningar

 • Miljökraven ökar.

 • Klimatförändringen ställer nya tekniska krav på vattenförsörjning och ledningsnät.

 • Investeringstakten behöver öka

 • Vattentjänstföretagen får allt fler och diversifierade uppgifter. Vattenförvaltning förutsätter samverkan mellan kommuner inom samma avrinningsområde.


Vattentj nstorganisationerna beh ver st rkas
Vattentjänstorganisationerna behöver stärkas:

 • Expertfunktioner inom till exempel dricksvatten, miljö, ekonomi etc.

 • Interna personalresurser för att hantera ökad investeringstakt

 • Kapacitet och kompetens för strategiskt planarbete.

 • Starka stödfunktioner inom t ex ekonomi, kundhantering etc.

 • Samverkan både med andra kommuner i regionen och med andra delare av egna kommunen som t ex stadsplanering och miljöskydd.

 • Möjligheter till skalfördelar vid investering och drift.


Former f r samverkan
Former för samverkan

 • Regionala organisationer/bolag för hela VA-verksamheten. Gemensamt bolag eller kommunalförbund.

 • Samverkansorganisationer för delar av verksamheten, t ex genom interkommunalt bolag för vattenproduktion eller avloppsrening.

 • Samverkan med andra verksamheter inom kommunen genom multi-utility bolag eller gemensam förvaltningVilken l sning r b st
Vilken lösning är bäst?

Vilken väg en kommun eller grupp av kommuner väljer beror på lokala förhållanden

 • Vad är förutsättningarna att bilda regionala organisationer?

 • Hur drivs VA i grannkommuner och hur drivs närliggande verksamheter i kommunen?

 • Vilka är investeringsbehoven?

 • Vilka utmaningar står man främst inför? Olika lösningar ger olika möjliga positiva effekter.

 • Finns redan idag etablerad samverkan?


Vad beh ver kommunerna g ra
Vad behöver kommunerna göra?

 • Politiska beslutsfattare bör i ett tidigt skede aktivt söka bästa möjliga lösningar för den egna kommunen i samverkan med grannkommunerna

 • Framtida behov vad gäller kapacitet och investeringar måste identifieras

 • Organisera verksamheten så att den möjliggör expertfunktioner och blir attraktiv för kompetenta medarbetare.

 • Söka samverka med andra kommuner inom avrinningsområdet


Vad g r svenskt vatten
Vad gör Svenskt Vatten?

 • Stödjer vattentjänstorganisationerna i deras samverkansdiskussioner

 • Anordnar organisationsseminarier

 • Tar fram vägledande rapporter

 • För diskussioner med Universitet och högskolor samt gymnasieutbildningar för att säkra att vatten- och avloppsfrågor finns med i olika grundutbildningar.

 • Stöder forskning inom området Vattentjänstorganisationer.


ad