ระบบการเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน - PowerPoint PPT Presentation

  ...
Download
1 / 50

 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ระบบการเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน. เพื่อให้สามารถระบุและอธิบายหน้าที่ของเงินได้ เพื่อให้ทราบนิยามของอุปทานของเงิน อธิบายถึงอัตราส่วนการสำรองเงินของธนาคารพาณิชย์ได้ อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย ตัวทวีคูณเงินฝาก

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ระบบการเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5852111


5852111

()

6.

7.

8.


5852111


5852111


5852111

 • M1

 • M2


5852111

()

3. M2a M2

4. M3


5852111


5852111


5852111

-


5852111

-

-

-

Deposit Expansion multiplier = 1/r

r =


5852111

20% . 1,000 200 800

Deposit Expansion Multiplier = 1

r

r =

= 1/20% = 5

= 5* 1,000 = 5,000

1,000 4,000


5852111

 • .. 2482

  - 2482 24 2483 2485 10 2485


5852111

2.

3.

5.

4.

6.


5852111

1.

2.

3.

4.


5852111

(money supply) M1 M2


5852111

r = 10% 1,000 100 r 1% 10

( i r )


5852111

(i)

(i)

Supply for money

Demand for money

.

.


5852111

(Demand for Money)

John Maynard Keynes

1. (transaction Demand)

()

2. (PrecautionaryDemand)

()

3. (Speculative Demand)

() ( ,


5852111

Keynes ( Bond) (Pb ) bond Bond Bond (r ) Bond ( Pb r) Bond (Demand for money)

(r Pb Bond (Demand for money)


5852111

r Bond Bond Demand for money (Md)

r (interest) (Demand for money)

r Demand for money (Md)


5852111

(Demand for money )

Demand for money (Md)


5852111

(Supply of money)

i

Ms

MS


5852111

(i )

Ms

i2

E

i0

i1

Md

Md,Ms


5852111

- i2 ie


5852111

i3

ie


5852111

1.

i

Ms1

Ms2

i1

i2

Md

Md,Ms


5852111

Supply S1 S2

S1

S2

r1

r2

D

Q1

Q2


5852111

AD1 AD2

AD = C +I + G + (X-M)

As

P2

AD2

P1

AD1

Y1

Y2

(GDP )


5852111

 • (I) (C )

 • (X M)


5852111

3.


5852111

Y1 Y2 ()


5852111

LAS

AS

P2

E2

E1

P1

AD2

AD1

Yf

Y1

GDP


5852111

Y1 Yf AD2 Yf


5852111

LAS

AS2

AS1

E3

P3

P2

E2

AD2

P1

E1

AD1

Yf

Y2

GDP


5852111

Y2

Yf

AS1 AS2 E2 P3 Yf


5852111

S2 r2


5852111


5852111

AD1 AD2

P2 Y2

S2

S1

P1

r2

P2

r1

AD1

D

AD2

Q2

Q1

Y2

Y1

GDP

.

.


5852111

e1 Y1

LAS2

SAS1

P2 Yf E2

e1

P1

AD1

E2

P2

AD2

Yf

Y1


5852111

AD1 AD2 Yf Y2

LRAS

SRAS

E1

AD1

P1

e2

P2

AD2

Yf

Y1

GDP


5852111

S2 () r2


5852111

AD1 AD2 P2 Y2


5852111


5852111


5852111


5852111


5852111

LM (Liquidity = Money Supply)

r

r

LM

r1

r0

Md(y2)

Md(y1)

Tr0

Tr1

Y0

Y

Ms0

Y1

Md, Ms

LM Demand for money


5852111

Y Tr r Md

Y1r1

Y0 r0

Y Y0 Y1 Tr Tr0 Tr1 Demand for money shift Md(y0) (Md(y1) Excess Demand for money r r0 r1 Speculative Md r1Y1


5852111


 • Login