Lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma
Download
1 / 15

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma. Tietopohja tavoitteet - HSA 2007. Hyvinvoinnin tietopohjan kehittäminen. Tavoitteena on luoda lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietojärjestelmä, joka pohjautuu säännöllisesti tehtäviin perustiedon tutkimuksiin.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma' - hayes-decker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tietopohja tavoitteet - HSA 2007

Perussarja joulukuu .2007


Hyvinvoinnin tietopohjan kehitt minen
Hyvinvoinnin tietopohjan kehittäminen

Tavoitteena on luoda lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietojärjestelmä, joka pohjautuu säännöllisesti tehtäviin perustiedon tutkimuksiin.

 • Aloitetaan selvitys- ja koordinointityö lasten hyvinvoinnin tietopohjan kehittämisestä. Tilataan selvitykset tilastokeskukselta ja varataan tähän resursseja politiikkaohjelmasta. Hankkeeseen sitoutetaan keskeiset alan toimijat ja sektoritutkimuslaitokset. Hyvinvoinnin tietopohjan perusta on YK:n lasten oikeuksien sopimuksen täyttäminen Suomessa.

 • Kehitetään indikaattorijärjestelmä, jonka avulla päätöksentekijät voivat seurata lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Kansallisen seurannan tulee palvella myös kuntien tarpeita.

 • Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin eri osa-alueita kuvaavaa tietokantaa esimerkiksi kansallisen portaalin muotoon.

 • Tehdään kartoitus tietopohjan puutteista ja varmistetaan puutteiden korjaaminen. Edistetään laajempaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja sen seurannan kansallisen tutkimuspolitiikan rakentamista.

 • Edistetään perustutkimusta lasten ja nuorten hyvinvoinnista Suomen Akatemian tutkimusohjelman kautta.

 • Käynnistetään perusselvitys perheiden sisäisestä tulo- ja varallisuusjakaumasta sekä perhesuhteiden muutosten sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista.

Perussarja joulukuu .2007


L pileikkaavat teemat
Läpileikkaavat teemat

 • Politiikkaohjelma jakautuu kolmeen osa-alueeseen: lapsilähtöinen yhteiskunta, hyvinvoiva lapsiperhe sekä syrjäytymisen ehkäiseminen.

 • Läpileikkaavina teemoina nostetaan jokaisessa osa-alueessa esiin sukupuolten tasa-arvo ja monikulttuurisuus.

 • Eli miten tietopohja asiakokonaisuudessa voidaan tarkastella läpileikkaavat teemat?

 • Onko muita "erityisryhmiä", esim. vammaiset lapset, 3+ perheet, jotka tulisi nostaa erityisesti esiin?

Perussarja joulukuu .2007


Prosessi indikaattorit politiikkaohjelmalle
Prosessi indikaattorit politiikkaohjelmalle

 • Hallituskauden lopulla on luotu seurantajärjestelmä

 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannan tietopohjan puutteet on paikattu

Perussarja joulukuu .2007


Nuori ja lapsi m ritelmi
Nuori ja lapsi, määritelmiä

 • Nuorisolaki 72/2006 2§ Tässä laissa tarkoitetaan: 1) nuorilla alle 29-vuotiaita

 • Lastensuojelulaki 417/2007 6 § Tässä laissa pidetään lapsena alle 18-vuotiasta ja nuorena 18–20-vuotiasta.

 • Laki maatalouden rakennetuista 1476/2007 6 § alle 40 v

 • Kansalaisuuslaki 359/2003 28 § Henkilö, joka on täyttänyt 18 vaan ei 23 vuotta.

 • Laki julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002 7 § 4) nuorella alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa

 • YK Lasten oikeuksien sopimus 1 artikla lapsella tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä

Perussarja joulukuu .2007


Ruotsin malli- Ett uppföljningsystem för barnpolitiken Ds 2007:9

Perussarja joulukuu .2007


Seurantaj rjestelm ruotsi ds 2007 9
Seurantajärjestelmä – Ruotsi Ds 2007:9

Slutrapport från arbetsgruppen med uppgift att utveckla indikatorer för barnpolitiken Ds 2007:9 Socialdepartementet (Sverige)

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/78062

Kuusi indikaattori koria, yhteensä 39 indikaattoria:

 • Hyvä elintaso (4)

 • Paras mahdollinen terveys (8)

 • Hyvä koulutus (10)

 • Turvallinen kasvu (5)

 • Osallisuus (7)

 • Yhteiskunnan tuki ja suojelu (5)

Perussarja joulukuu .2007


Hyv elintaso 4 indikaattoria
Hyvä elintaso - 4 indikaattoria

Perussarja joulukuu .2007Hyv koulutus 10 indikaattoria
Hyvä koulutus – 10 indikaattoria

Perussarja joulukuu .2007


Turvallinen kasvu 5 indikaattoria
Turvallinen kasvu – 5 indikaattoria

Perussarja joulukuu .2007


Osallisuus 7 indikaattoria
Osallisuus – 7 indikaattoria

Perussarja joulukuu .2007Suomalainen parempi sovellus
Suomalainen (parempi) sovellus

 • Onko Ruotsin mallissa heikkoja kohtia? Esim. miten nuoriso- ja lapsipolitiikka linkittyvät?

 • Pohja YK:n LOS – onko muita perusteluja

 • Onko järjestelmäeroja, esim. terveyshuolto, koulutus

 • Mikä hyöty tällä järjestelmällä ? => Onko tämä hyvä järjestelmä lapsi ja nuorisopolitiikan seurantaan sekä valtionhallinnolle että kunnille?

 • Mitä muuta tehty kansainvälisesti, esim. EU, OECD, YK ?

Perussarja joulukuu .2007


ad