Smyslov soustava lov ka
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Smyslová soustava člověka PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Smyslová soustava člověka. Zrak, sluch. Identifikátor materiálu: EU - 15 - 56. Metodické pokyny. Prezentace a doplňování je vytvořeno pro práci na interaktivní tabuli Smart board . Prezentace obsahuje výklad o dané látce a je doplněna o otázky na dané téma

Download Presentation

Smyslová soustava člověka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Smyslová soustava člověka

Zrak, sluch


Identifikátor materiálu: EU - 15 - 56


Metodické pokyny

 • Prezentace a doplňování je vytvořeno pro práci na interaktivní tabuli Smartboard.

 • Prezentace obsahuje výklad o dané látce a je doplněna o otázky na dané téma

 • Slide č. 4: výklad (charakteristika smyslové soustavy člověka) + zápis

 • Slide č. 5: výklad (charakteristika sluchu)+ zápis

 • Slide č. 6 - 8: výklad (stavba ucha) + zápis

 • Slide č. 9: výklad (přenos zvukových vln) + zápis

 • Slide č. 10: obrázek

 • Slideč. 11: výklad (charakteristika zraku)+ zápis

 • Slide 12: výklad (stavba oka)+ zápis

 • Slide 13 a 14: otázky k opakování (klikem na řešení se zobrazí správné řešení)


Smyslová soustava

 • Zachycuje veškeré informace o změnách vnějšího i vnitřního prostředí

 • Zachycují je prostřednictvím smyslových orgánů

  • Pomocí specializovaných buněk (smyslové buňky) = RECEPTORY

  • Informace jsou z nich předávány nervovým buňkám


Sluch

 • Umožňuje nám komunikaci a naslouchání

 • Orgánem sluchu je ucho

 • Podnětem pro sluchové vnímání jsou sluchové vlny

 • Člověk slyší zvuky v rozsahu 16 Hz – 20 000 Hz


Ucho

 • Skládá se ze 3 částí:

  • Vnější, střední a vnitřní ucho

 • VNĚJŠÍ UCHO:

  • Tvoří ho ušní boltec (chrupavčitý)

  • Vnější zvukovod

  • Zakončen blanitým bubínkem


Ucho

 • STŘEDNÍ UCHO:

  • 3 sluchové kůstky (kladívko, kovadlinka, třmínek)

  • Eustachova trubice (vyrovnává tlak mezi vnitřním uchem a vnějším prostředím)


Ucho

 • VNITŘNÍ UCHO

  • Tvořeno labyrintem – obsahuje blanitý hlemýžď (vyplněn tekutinou)

  • Ve stěně hlemýždě se nachází sluchové buňky s brvami

  • Jeho součástí je i ústrojí pro vnímání pohybu a polohy těla a hlavy


Průchod zvukových vln

 • Zachyceny ušním boltcem – jsou předávány do zvukovodu

  • Ve zvukovodu rozkmitají bubínek

 • Bubínek přenáší chvění do středního ucha na kladívko

 • Zvuk je dále převeden do vnitřního ucha

  • Brvy sluchových buněk zaznamenávají vibrace (vedeny nervovými vlákny do mozku)


Stavba ucha


Zrak

 • Vnímáme jím okolní prostředí, předměty, prostorové uspořádání, pohyb

 • Zaznamenává dopadající světlo, intenzitu a barvu

 • Orgánem zraku je oko

 • Okem pohybují okohybné svaly


Oko

 • Uložené v očnici

 • Chráněné nadočnicovým obloukem

 • Chráněno vpředu pohyblivým víčkem s řasami

 • Vnitřní povrch víček tvoří blanka – spojivka

 • Do spojivkové štěrbiny ústí slzné žlázy

  • Zvlhčují oko, zbavují ho nečistot


Opakování:

Ušním boltcem

Zvukové vlny jsou zachyceny …………………… – jsou předávány do zvukovod . Ve zvukovodu rozkmitají ………………. Ten přenáší chvění do středního ucha na ………………... Zvuk je dále převeden do vnitřního ucha. Brvy sluchových buněk zaznamenávají …………….. (vedeny nervovými vlákny do ………………)

bubínek

kladívko

vibrace

mozku

ŘEŠENÍ


Přiřaďte správné názvy

KOVADLINKA

SLUCHOVÝ NERV

ZVUKOVOD

TŘMÍNEK

KLADÍVKO

UŠNÍ BOLTEC

HLEMÝŽĎ


Použité zdroje

KVASNIČKOVÁ, L. Ekologický přírodopis 8. Fortuna, 1999.  ISBN: 80-7168-4777-5

VANĚČKOVÁ , I. SKÝBOVÁ , J. MARKVARTOVÁ , D. HEJDA. T, I. Přírodopis 8 pro ZŠ a VG UČ. Fraus, 2006. ISBN 80-7238-428-7

 • Obr. 1 [cit. 2012-19-04]. Dostupné pod licencí CreativeCommons na WWW: Chittka L, Brockmann<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomy_of_the_Human_Ear.svg>


 • Login