Skillnader i andningsfysiologi mellan barn och vuxna
Download
1 / 32

Skillnader i andningsfysiologi mellan barn och vuxna - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Skillnader i andningsfysiologi mellan barn och vuxna. Ingrid Didriksson, Överläkare Kliniken för Intensivvård och Perioperativ medicin SUS Malmö. Respirations utveckling. Vid förlossningen. Första andetaget

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Skillnader i andningsfysiologi mellan barn och vuxna ' - hayden-cooper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Skillnader i andningsfysiologi mellan barn och vuxna

Skillnader i andningsfysiologi mellan barn och vuxna

Ingrid Didriksson,

Överläkare Kliniken för Intensivvård och Perioperativ medicin SUS MalmöVid f rlossningen
Vid förlossningen

Första andetaget

Krävs 40-80 cm H2O för att övervinna ytspänning i alveoler samt att fylla luft i vätskefyllda alveoler

Surfactant behövs

Ökat PaO2 ger minskat motstånd i lungkretsloppet, foramen ovale sluts fysiologisktLungans utveckling
Lungans utveckling förlossning

Surfactant bildas i Pneumocyter typ II from v 24-26

Adaptation postpartum pågår til gestationsvecka 44

Respiratorisk kontroll utvecklas fram till v 60

Alveoli bildas tom 18 månader

Lungelasticitet och collagen fibrer utvecklas tom 10 års åldern


Problem i neonatalperioden
Problem i neonatalperioden förlossning

 • IRDS pga surfactant brist

 • PPHN om acidos, hypoxi, kall…

 • (Kongenitala hjärtvitier)

 • Mekonium aspiration

 • Apné


0 1 m nad
0-1 månad förlossning

 • Låg lung compliance

 • Hög bröstkorgs compliance/svag andningsmuskulatur

 • Mer benägen till atelektaser, svårt behålla FRC.

 • AutoPEEP för att motverka atelektas mha grunting, hög andningsfrekvens

 • Näsandare


Barn 1 12 m nader
Barn 1-12 månader förlossning

 • Lungvolymen är låg i förhållande till kroppsstorleken

 • VO2/kg = Dubbelt så stor som hos vuxen => Fördubblat krav på respirationen!

 • Mindre reserver, snabbare desaturering vid apné.


Lung volymer
Lung volymer förlossning

= 60 ml/kg 0-12 månader

90 ml/kg hos 5-åring

50% av TLC

Ca 15% av TLC om generell anestesi och muskelrelaxantia


0 6 r
0-6 år förlossning

 • Mindre luftvägsdiameter gör dem mer känsliga för övre och nedre luftvägsobstruktion

 • Inflammation, ödem och sekret kan leda till obstruktion

 • Sämre immunförsvar-ÖLI, pneumoni

 • Främmande kropp i luftvägarna en risk.


http://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_userhttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user


R luftv gen fri
Är luftvägen fri?http://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user

 • Titta-bröstkorgsrörelser mot stängd luftväg?

 • Lyssna-stridor?

 • Känn-känns andetagen mot din hand?

 • Chin lift

 • Jaw thrust

 • Svalgtub

 • Intubation


Intubation anatomi
Intubation - anatomihttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user

 • Larynx anterior och cephalad

 • Lång epiglottis

 • Stor tunga

 • Crichoid brosket minsta diametern

 • Kort avstånd I trachea. Stor risk för accidentell extubation eller bronkintubation


Ventilation
Ventilationhttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user

 • Effort-RR, indragningar, stridor

 • Efficacy-Bröstkorgsrörelser, andningsljud, SpO2

 • Effect –cirkulationssvikt, påverkat medvetande


Unders kningsfynd
Undersökningsfynd http://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user

 • Stridor  övre luftvägs obstruktion

 • Rhonki  nedre luftvägs obstruktion

 • Feber  pneumoni?

 • Rassel  Hjärtsvikt?

 • Urticaria  anafylaxi?


Tecken till f rs mring
Tecken till försämringhttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user

 • Ökande indragningar

 • Ökande RR

 • Ökande HR

 • Utmattning

 • Sjunkande medvetande

 • Cyanos


Initial resuscitering
Initial resusciteringhttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user

 • Fria luftvägar

 • Ge O2 högflöde

 • Maskventilation


Stridor
Stridorhttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user

 • Sekret– dålig hostkraft?

 • Snarkning – sänkt medvetandegrad?

 • Ljudlig stridor/hosta – Falsk krupp? Främmande kropp

 • Plötslig debut – Främmande kropp

 • Tyst stridor/allmänpåverkan – tracheit? Epiglottit?


Stridor falsk krupp behandling
Stridorhttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_userFalsk krupp-behandling

 • Syrgas

 • Adrenalininhalation

 • Betapred

 • Högläge


Stridor bakteriell tracheit
Stridorhttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_userBakteriell tracheit

 • Syrgas

 • Ofta intubation och Ventilatorbehandling

 • IV antibiotika


Stridor epiglottit akut behandling
Stridorhttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_userEpiglottit akut behandling

 • Syrgas

 • ÖNH läk/anestesiolog-intubation

 • IV antibiotika

Undvik att stressa barnet


Stridor fr mmande kropp i luftv gar
Stridor :http://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_userFrämmande kropp i luftvägar

 • Stel bronkoskopi med jet ventilation

 • Ryggdunk etc

 • Direkt laryngoscopi

 • Kirurgisk luftväg???


Rhonki
Rhonkihttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user

 • Bronchiolit – Oftast under ett år

 • Astma –

  oftast över ett år


Sv rt livshotande astmaanfall

Svårthttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user

Svårt att prata eller amma pga andnöd

RR >30 >5 år

>50 2-5 år

Puls >120 >5 år

>130 2-5 år

Livshotande

Utmattad

Dåliga andningsrörelser

Tysta andningsljud

Hypotensiv

Sänkt medvetandegrad

Svårt /livshotande astmaanfall


Sv rt astmaanfall

Syrgas högflödehttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user

ß-agonist och ipratropium inhalation

ß-agonist systemiskt

IV steroider

Teofyllin

Mg

Mekanisk ventilation

RtgPulm

Svårt astmaanfall


Bronchiolit
Bronchiolithttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user

 • Spädbarn

 • Oftast prematura

 • Hosta

 • Rhonki

 • Apné


Pneumoni
Pneumonihttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user

 • Syrgas

 • Antibiotika

 • Pleuradrän?

 • Respirator/NIV


Hj rtsvikt
Hjärtsvikthttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user

 • Hjärtförstoring

 • Leverförstoring

 • ± blåsljud

 • ± Cyanos

 • Inkompensation på Rtg Pulm


Hj rtsvikt som kan se ut som andningsproblem
Hjärtsvikthttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_userSom kan se ut som andningsproblem…


Hj rtsvikt akut behandling
Hjärtsvikt /akut behandlinghttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user

 • Syrgas

 • Diuretika

 • Prostaglandin till Dc beroende hjärtfel


Syrgasdissociationskurvan
Syrgasdissociationskurvanhttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user

If SpO2 = 91

then = PaO2 =

Adult 60

6 months 66

6 weeks 55

6 hours 41


Sammanfattning
Sammanfattninghttp://www.youtube.com/watch?v=-4OhWQ8Ppko&feature=em-share_video_user

 • Immunologiskt omogen

 • Liten luftvägsdiameter

 • Svårare luftvägshantering

 • Låg bröstkorgscompliance

 • Svaga accessoriska andningsmuskler

 • Omogen respirationskontroll


ad