Antoine De Saint-Exupéry Exupéryho modlitba - PowerPoint PPT Presentation

Antoine De Saint-Exupéry
Download
1 / 10

  • 353 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Antoine De Saint-Exupéry Exupéryho modlitba. Neprosím o zázrak, ale o silu pre všedný život. 1. Čo si predstavuješ pod slovným spojením všedný život? 2. Prečo potrebujeme silu? O akú silu ide? 3. Ktorí ľudia potrebujú tej sily veľmi veľa?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Antoine De Saint-Exupéry Exupéryho modlitba

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Antoine de saint exup ry exup ryho modlitba

Antoine De Saint-Exupéry

Exupéryho modlitba


Antoine de saint exup ry exup ryho modlitba

Neprosím o zázrak, ale o silu pre všedný život.

1. Čo si predstavuješ pod slovným spojením všedný

život?

2. Prečo potrebujeme silu? O akú silu ide?

3. Ktorí ľudia potrebujú tej sily veľmi veľa?

4. Keby to bolo možné, komu by si zo svojej

sily trochu venoval?


Antoine de saint exup ry exup ryho modlitba

Nauč ma umeniu malých krokov.

1. Vysvetli túto prosbu na príkladoch zo života.

2. Čo je to umenie malých krokov?

3. Zamysli sa a vysvetli umenie malých

krokov na týchto situáciách:

- učenie sa v škole, zlepšenie prospechu

- ako sa stať dobrým človekom

- ako si získať priateľa, udobriť priateľa

- splnenie svojej najväčšej túžby


Antoine de saint exup ry exup ryho modlitba

Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým

v správny čas.

1. Prečo prosí o vynaliezavosť? Kedy je dôležitá?

2. Čo je to sebaistota? Cítiš sa sebaistý/-á?

3. Ide o zdravé sebavedomie?

4. Čo je protikladom sebaistoty? Môže ublížiť?

5. Povedz príklady zo života


Antoine de saint exup ry exup ryho modlitba

Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého.

1. Čo je pre teba prvoradé? Dokážeš to rozlíšiť?

2. Podľa čoho toto ľudia asi rozlišujú?

3. Čo je pre teba druhoradé? Koľko času a energie

tomu venuješ? Porovnaj s prvoradým.

4. Povedz synonymum k slovu jemnocit.


Antoine de saint exup ry exup ryho modlitba

Prosím o silu disciplíny a miery, aby som len tak neprekĺzol životom a svoje dni si rozumne rozdelil.

1. Čo znamená len tak prekĺznuť životom?

2. O akej disciplíne hovorí spisovateľ?

3. Máš rozumne rozdelené svoje dni?

4. Povedz protiklad k slovnému spojeniu len tak prekĺznuť životom. Čo si pod tým predstavuješ?


Antoine de saint exup ry exup ryho modlitba

Otázky k ďalším myšlienkam:

1. Prečo je dôležité nájsť si čas na umelecký zážitok?

Čo nám dáva umenie? Kedy si sa ty naposledy stretol

s umením?

2. Čo považuje spisovateľ za najdôležitejšie:

minulosť, prítomnosť alebo budúcnosť? Prečo?

3. Prečo sú pre človeka aj neúspechy a prekážky

prínosom?

4. Prečo chce spisovateľ počuť pravdu ? O akú

pravdu mu ide? Aký máte na to svoj názor?

Chceli by ste aj vy počuť takú pravdu?


Antoine de saint exup ry exup ryho modlitba

5. Prečo je pre človeka dôležité čakať? Hovorí sa v tejto

časti o trpezlivosti? Čo najdôležitejšie býva v živote

človeku povedané?

6. Hovorte o cene priateľstva. Diskutujte o svojich

názoroch i skúsenostiach.

7. Povedzte niektoré príslovia o priateľstve.

8. Napíšte /ak máte odvahu, povedzte/ svojmu

priateľovi, ako a prečo si ho vážite.

9. Prečo sa v modlitbe prosí o to, čo potrebujem?

Prečo sú zrazu želania na druhom mieste?


Antoine de saint exup ry exup ryho modlitba

Tvorivé úlohy:

1. Vyberte z Exupéryho modlitby 3 prosby, ktoré

sú pre vás najdôležitejšie , napíšte o nich.

2. Napíšte vlastnú modlitbu v prozaickej forme.

Prezentujte svoje práce v triede.

Držím palce!


Antoine de saint exup ry exup ryho modlitba

Ďakujem za pozornosť.


  • Login