Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης - PowerPoint PPT Presentation

  , ...
Download
1 / 21

 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


8

, ,

8

17 - Joomla!


Joomla

Joomla!

 • Joomla!

 • FTP

  • WinSCP

  • FileZilla

 • Joomla!

 • Joomla! web


Joomla1

Joomla!

 • (URL)

  • (webbrowsers)

 • web

  • (server)

 • ftp

  • web


Joomla2

Joomla!

  • Joomla!

 • Joomla!

 • :

  • web Apache.

  • PHP.

  • MySQL.


Joomla joomla

Joomla! Joomla!

 • Plugins

 • Components

 • Modules


Winscp joomla

WinSCP Joomla!

  • web (hostname)

  • (username)

  • (password)

  • File protocol

  • SFTP

  • login


Filezilla joomla

Filezilla Joomla!

  • web (node)

  • (username)

  • (password)


Joomla joomla1

Joomla! Joomla!

 • www.sch.gr

  • MySch

  • /

 • Joomla!,

  • Joomla!


Joomla joomla2

Joomla! Joomla!

 • :

  • : .

  • :

  • Joomla!: :

   • Joomla! 1.5 ( )

   • Joomla! 1.5 ( )

   • Joomla! 1.7 ( )

   • Joomla! 2.5 ( )

  • : , .


Joomla 1 joomla

Joomla! (1) Joomla!

 • Joomla!

 • Joomla! .

 • , .

 • www.sch.gr

  • "MySch MySQL"

 • .


Joomla 2 joomla

Joomla! (2) Joomla!

   • Joomla!


Joomla 3 joomla

Joomla! (3) Joomla!

 • "configuration.php "

  • "configuration.php

  • "installation"

  • Joomla!

  • Joomla!


Joomla web joomla

Joomla! web Joomla!

 • Joomla!

  • FTP

  • phpMyAdmin: http://localhost/phpmyadmin/

  • : .sql

 • .sql

  • CREATE DATABASE __

  • phpMyAdmin

  • ( .sql)

 • configuration.php

  • FTP


Joomla 1

Joomla! (1)

 • MySQL phpMyAdmin

 • Joomla!


Joomla 2

Joomla! (2)

 • prefix_users, prefix .., j15, jos, j25c, Joomla! BrowsedistinctValues.

 • - SuperAdministrator 1 ).


Joomla 3

Joomla! (3)

 • SQL

  • UPDATE prefix_users SET password=MD5(' ') WHERE usertype = 'Super Administrator';

   prefix users .., jos, j15, j25c .

  • 'Super Administrator' :

  • UPDATE `__`.`prefix_users` SET `password` = MD5('_') WHERE `prefix_users`.`username` ='___Joomla!';


8

 • $< Joomla!>/installation/installer/models/model.php

  328

  if (!preg_match( "#^[a-zA-Z]+[a-zA-Z0-9_]*$#", $DBname )) {

  if (!preg_match( "#^[a-zA-Z0-9_-]+[a-zA-Z0-9_-]*$#", $DBname )) {

 • $< Joomla!>/installation/template/tmpl/dbconfig.html

  21

  varregex=/^[a-zA-Z]+[a-zA-Z0-9_]*$/;

  varregex=/^[a-zA-Z0-9_-]+[a-zA-Z0-9_-]*$/;


8

(1)

 • Joomla! .

  • ;

  • ;

  • ;

  • ;

 • autoschindex.php autosch ;

 • ( autoschindex.php autosch) , . ;

 • autosch . ;

 • autosch;


1 joomla

(1) Joomla!

 • web ,

 • (forum) , .

 • (components, plugins) .


2 joomla

(2) Joomla!

 • , components/plugins .

  • (phpBB) CMS,


Joomla3

Joomla!


 • Login