Basics of modeling
Download
1 / 31

Basics of Modeling اصول مدلسازی - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Basics of Modeling اصول مدلسازی. بابک اعرابی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران پژوهشکده علوم شناختی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی. Workshop on Cognitive Science & Cognitive Modeling دوشنبه 1 شهریور 1393 – ساعت 3 تا 5. مدلسازی چیست؟. برخورد انسان با پدیده های طبیعی مشاهده

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Basics of Modeling اصول مدلسازی ' - haviva-stokes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Basics of modeling

Basics of Modelingاصول مدلسازی

بابک اعرابی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

پژوهشکده علوم شناختی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

Workshop on Cognitive Science & Cognitive Modeling

دوشنبه 1 شهریور 1393 – ساعت 3 تا 5


مدلسازی چیست؟

 • برخورد انسان با پدیده های طبیعی

  • مشاهده

  • اندازه گیری (کمی سازی)

 • تلاش برای برقراری روابط این-همانی

  • دسته بندی

  • انتزاع


انتزاع

 • ساده نیست!

 • دو اسب و دو درخت هر دو مصداق هایی از عدد دو هستند

  • انتزاع مفهوم عدد دو

 • دو درخت و سه درخت و چهار درخت هر سه بیانگر تعدادی درخت هستند

  • انتزاع مفهوم درخت


مدل سازی نوعی انتزاع است

 • حرکت از جزء به کل

  • مشاهدات و اندازه گیری های جزئی

  • بیان/انتزاع روابط بین کمیت های اندازه گیری شده

  • توگویی که روابط انتزاع شده در توصیف پدیده مورد مطالعه محدود به مشاهدات نیستند

 • مسیری استقرائی

  • استقراء تجربی نه استقراء ریاضی که نوعی قیاس استآیا حرکت از جزء به کل ممکن است؟

 • نه!

 • مگر در قالب قیدها

 • مثلا نوعی هموار بودن در رفتار تابع

 • گاه قید اعمال شده واضح نیست (Implicit)

 • گاه آنقدر به اعمال قید عادت کرده ایم که آن را نمی بینیم

 • اهمیت حیاتی دارد که در هر فرایند مدل سازی قید هایی که حرکت از جزء به کل را ممکن کرده اند بشناسیم

 • انتزاع نه فقط در چارچوب مشاهدات که در چارچوب مجموعه مشاهدات و اندازه گیری ها و قیدها و فرضیات انجام می شود


مدل سازی و نظریه سیستم ها

 • نگرش سیستمی دید حاکم بر نحوه توصیف پدیده ها است

محیط

پدیده مورد مطالعه

 • انگار می توان پدیده را از محیط جدا کرد و به مطالعه آن پرداخت


مدل سازی و نظریه سیستم ها

 • تعامل محیط با پدیده مورد مطالعه از طریق تعدادی معدود کمیت قابل مشاهده و اندازه گیری

  • ورودی ها: کمیت های محیطی موثر در رفتار پدیده

  • خروجی ها: نحوه تاثیر پدیده بر محیط

 • نوعی فرض علیت بر این توصیف حاکم است

 • مدل سازی در مورد پدیده های غیر علی حرف نمی زند


مدل سازی و نظریه سیستم ها

 • آیا همواره می توان پدیده مورد مطالعه را از محیط جدا کرد؟

 • آیا همواره می توان تعامل پدیده مورد مطالعه و محیط را محدود به تعدادی ورودی و خروجی مشخص کرد؟

 • آیا همیشه همه عوامل موثر بر یک پدیده را می شناسیم؟

  • آیا همه عوامل موثر بر یک پدیده تحت کنترل ماست؟

 • آیا رابطه علی بین ورودی و خروجی ها قابل اثبات است؟

 • نایقینی و مدلسازی


مدل سازی و نظریه سیستم ها

 • برای آنکه به یک تعبیر عملیاتی برسیم که امکان محاسبه را به ما بدهد توافق می کنیم

سیستم

ورودی ها

خروجی ها

ورودی های ناشناخته

محیط


مدل محاسباتی

 • تعدادی معادلات و روابط ریاضی که ارتباط بین ورودی و خروجی ها را بصورت کمی بیان می کند

 • با کمیت های نه تنها قابل مشاهده که قابل اندازه گیری سر و کار داریم

 • مدل توصیفی در مقابل مدل محاسباتی

 • سنت غالب در علوم شناختی مانند علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پزشکی، و اقتصاد مدل سازی توصیفی بوده است

 • حرکت به سمت کمی سازی: فرصت ها و تهدیدها

 • مدل هایی با امکان توصیف کمی و کیفی در کنار هم و نایقینی


آیا مدل همان سیستم است؟

 • این آرزوی ماست

 • نایقینی

مدل

خروجی مدل

سیستم

ورودی ها

خروجی سیستم

محیط

ورودی های ناشناخته

12


رویکردهای متداول در مدل سازی

 • جعبه سفید

  امکان مطالعه اجزای سیستم و نحوه تعامل آنها

  شکاندن سیستم به اجزاء غیر قابل تجزیه بیشتر

  نگرش غالب از قدیم تا نیمه قرن بیستم

 • جعبه سیاه

  امکان مشاهده ورودی و خروجی های سیستم

  عدم امکان مشاهده و درک داخل سیستم

  نگرش عمدتا توسعه یافته با ابزارهای محاسباتی

 • جعبه خاکستری  راه واقعا موثر


تقسیم بندی سیستم ها / مدل ها

 • دینامیکی / ایستا

 • خطی / غیر خطی

 • متغیر با زمان / نامتغیر با زمان

 • تصادفی / معین

 • ایستان / غیر ایستان

 • علی / غیرعلی

 • آیا لزوما مدل و سیستم باید از یک جنس باشند؟


هدف از مدل سازی

 • پیش بینی

 • کنترل

 • بازیابی گذشته (فیلترکردن)

 • شبیه سازی و تحلیل فرآیند

  • رفتاری

  • ساختاری

 • تشخیص خطا

 • هدف از مدل سازی در روند مدل سازی تاثیر مستقیم دارد

 • مدلی که برای تمام اهداف خوب باشد نداریم


مدل خوب چه مدلی است؟

 • جواب به این سوال ساده نیست!

 • به هدف از مدل سازی وابسته است

 • یک جواب نسبتا معقول و مقبول و کمی ایده آل: مدلی که خروجی آن برای ورودی ها و شرایط مختلف محیط و سیستم مشابه خروجی سیستم باشد. (نگاه رفتارگرا با درنظر گرفتن ملاحظات ساختاری)

 • معمولا محدوده ای ورودی ها و شرایط محیط و سیستم مد نظر است. در آن محدوده ارزیابی می کنیم

 • مدل سازی بدون ارزیابی ارزشی ندارد آزمون پذیری، ابطال پذیری، و حوزه علوم تجربیشناسایی سیستم ها

 • مدل سازی داده-محور (Data driven)

 • از جنس جعبه سیاه یا جعبه خاکستری

 • مدل سازی جعبه سفید نیاز به دانش حوزه فراوان داردکمتر روش های عمومی دارد

 • توصیف کلاسیک منصوب به زاده 1962

 • توسعه اصلی همگام با ابزارهای محاسباتی ار 1970 به بعد


شناسایی سیستم ها

Identification

System

Equivalence

Family of Models

 • Data Driven

 • Fitness function

 • Parametric Models

 • Optimization

Too Large Family

Too small Family

Black box & Structure


شناسایی سیستم ها

 • داده های ورودی خروجی بجای سیستم

 • خانواده مدل پارامتری

 • ملاک برازش بجای ملاک این همانی

 • حل مسئله بهینه سازی در فضای پارامتری

 • به این ترتیب مسئله زمینی و حل پذیر شده است


ورودی های مدل چه باشد؟

 • انتخاب ورودی از یک بستر بزرگ

 • تحلیل همبستگی

 • تحلیل اطلاعات متقابل

 • تعداد ورودی زیاد

 • تعداد ورودی کم

 • ورودی های ناشناحته

 • Disturbance

 • نایقینی و مدل سازی


انتخاب خانواده مدل

 • نه خیلی بزرگ

 • نه خیلی کوچک

 • مسئله مهم تعمیم پذیری

 • تناسب پیچیدگی داده ها با میزان انعطاف خانواده مدل

 • شناسایی ساختار و شناسایی پارامتر

 • نیاز به دانش حوزه در انتخاب خانواده مدل و شناسایی ساختار


چند خانواده مدل مهم

 • مدل رگرسیون خطی

  • مدل های خطی دینامیکی مبتنی بر رگرسیون خطی

  • مدل های غیرخطی دینامیکی مبتنی بر رگرسیون خطی

 • مدل های غیرخطی ایستا و دینامیکی

  • مدل های خطی-محلی

  • مدل های شبکه عصبی

  • مدل های فازی

  • مدل های فازی-عصبی

  • مدل های فازی-تصادفی


دینامیک کجا ها وارد شود؟

 • رگرسیون روی ورودی

 • رگرسیون روی خروجی

 • دینامیک مرتبه چند باشد؟

 • آیا همه دینامیک ها لازم است؟

 • مسئله تاخیر


شناسایی ساختار

 • محدود کننده خانواده مدل است

 • معنی ساختار در رگرسیون خطی

 • معنی ساختار در شبکه عصبی

 • معنی ساختار در سیستم فازی

 • پرهزینه! نیاز به تکرار شناسایی پارامترها

 • بسیار موثر در کیفیت تعمیم پذیری مدل


مسئله تعمیم پذیری

 • مدل قرار نیست فقط برای داده هایی که در توصیف سیستم استفاده شده اند ”خوب“ باشد

 • ارزیابی مدل از منظر تعمیم پذیری

 • تقسیم داده ها داده های آموزش و آزمون (و ارزیابی)

 • Bias Variance trade off

 • Regularization

 • حالا چه مدلی خوب است؟

 • عدم حساسیت نزدیک ساختار بهینه

 • سادگی مدل و اصل خست!


شناسایی پارامتر

 • سیستماتیک ترین بخش کار

 • روش های جستجو در فضای پارامتری

 • روش های بهینه سازی

 • روش های بهینه سازی مبتنی بر گرادیان

 • جستجوی محلی در مقابل جستجوی سراسری

 • مسئله هزینه جستجو


انتخاب داده های ورودی

 • همیشه ممکن نیست!

 • اگر ممکن بود آزمایش طراحی کنید

  • ضربه

  • پله

  • سینوسی

  • White Noise

  • PRBS amplitude modulation

  • Chirp amplitude modulation


انواع داده ها

 • عددی

 • عددی با نایقینی

 • توصیفی و کلامی

 • داده های نا موجود

 • مدل هایی که توان حمل نایقینی دارند

 • مدل هایی که توان کار با Hybrid Data دارند


نکات نهایی

 • مدل سازی یک فرایند اتوماتیک نیست

 • مدل سازی داده محور با نیم نگاهی به دانش حوزه

 • اگر امکان مدل سازی جعبه سفید وجود دارد، انجام دهید

 • سادگی و خست اصول محوری

 • مدل های محاسباتی مرکز توجه در مدل سازی شناختی

 • ارزیابی مدل مهم تر از مدل سازی است

 • قابلیت تعمیم پذیری کلمه کلیدی در ارزیابی

 • قابلیت حمل نایقینی کلمه کلیدی در انتخاب خانواده مدل


از توجه شما

متشکرم


ad