กองการเจ้าหน้าที่ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 11

  • 65 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

กองการเจ้าหน้าที่. ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ (1/1). กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน. กลุ่มงานวินัย. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป. ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ. ฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้ง. ข้าราชการ. ข้าราชการ. ข้าราชการ. 5. 6. 6. 6. 3. 7. ข้าราชการ. ข้าราชการ. 7. 5. 5. 7.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

กองการเจ้าหน้าที่

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5939546


5939546

. (1/1)

5

6

6

6

3

7

7

5

5

7

2

1

1

3

-

-

1

1

3

2

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-


5939546

Function


5939546

Function


5939546

Function


5939546

Function


5939546

/


5939546


  • Login