Kultura govorjene in zapisane besede
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Kultura govorjene in zapisane besede PowerPoint PPT Presentation


  • 94 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kultura govorjene in zapisane besede. V začetku je bila Beseda ... (Jn, 1, 1). IZHODIŠČE. Trdno znanje jezika. Štiri sporazumevalne dejavnosti: POSLUŠANJE, GOVORJENJE, PISANJE, BRANJE. Materinščina je hiša naše biti. M. Heidegger

Download Presentation

Kultura govorjene in zapisane besede

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kultura govorjene in zapisane besede

V začetku je bila Beseda ...

(Jn, 1, 1)


IZHODIŠČE

Trdno znanje jezika.

Štiri sporazumevalne dejavnosti:

POSLUŠANJE,

GOVORJENJE,

PISANJE,

BRANJE.


Materinščina je hiša naše biti.M. Heidegger

Od jezika sta odvisna naša podoba in razumevanje sveta.

O tem, kaj so in kakšne so stvari, druge prepričujemo z jezikom.


V besedi je moč.

Naše videnje in razumevanje sveta je odvisno od besed, ki smo jih uporabili,

in tudi od tistih, ki jih nismo, pa bi jih lahko.


RETORIKA V OŽJEM SMISLU

ARISTOTEL:

Retorika je veščina odkrivanja in uporabljanja vseh razpoložljivih stredstev, ki so nam v določeni situaciji na voljo za prepričevanje.

ETIČNOST govorca:

Dober govorec zmore prepričati za vsako, tudi zlo stvar, SME pa samo za dobro.


RETORIKA DANES

Veliko retoričnih šol.

Večinoma se posvečajo le petemu kanonu klasične retorike.


RETORIKA DANES

Razvoj novih medijev – oblike medosebne komunikacije se spreminjajo.

Generacija podobe.


RETORIKA DANES

Dostopnost informacij – relevantnost – MANIPULACIJA.

Kreiranje resnice – medijska resnica.

Kako se ne pustiti zapeljati?


RETORIKA DANES

Vprašanje etičnosti – eno ključnih vprašanj sodobne retorike.

Rekonceptualizacija retorike- ni zamenjava za besedo manipulacija.


CILJ:

Naučiti se, kako prepričati z zasebnimi in javnimi besedili v govorjeni ali zapisani obliki.

Naučiti se, kako in zakajnas prepričujejo drugi.

IZHODIŠČNI POGOJ:

kar najboljše možno

obvladovanje jezika.


KAKO?

Z vajami.

Z usvajanjem veščin,

ki jih je potrebno uriti.


KAKO?

Od prve izpostavitve na odru do samozavestnega nastopa z daljšim pripravljenim govorom.

Imeti besedo – dati besedo.


KAKO?

Po korakih antičnega kanona (Ciceron):

iskanje ali iznajdba (INVENTIO),

razvrstitev najdenega (DISPOSITIO),

ubeseditev (ELOCUTIO),

pomnjenje (MEMORIA),

udejanjanje (ACTIO)


KAKO?

Z občutljivostjo za pravo besedo, ki se prilega govornim okoliščinam –

z upoštevanjem pomena nebesednih spremljevalcev govora.

Samo usta odpre in že vem, kdo je.

Fran Levstik


KAKO?

Ko prepričujemo, uporabljamo tri prepričevalna sredstva (ARISTOTEL):

ETOS

LOGOS

PATOS


KAKO?

Z védenjem,

da ni pomembno le

KAJ povemo,

temveč KAKO to povemo.


NEKAJ VAJ

ZA POKUŠINO


1. ZVOK V SLIKI IN BESEDI

CILJI:

Vaja za natančno poslušanje.

Urjenje selektivnega poslušanja.

Opomenjanje zvoka.

Ustvarjalno izražanje.


2. KAJ BI BIL/-A, ČE BI BIL/-A

CILJI:

Spoznavanje skupine.

Pojasnjevanje in utemeljevanje.

Ustvarjalna samopredstavitev.


3. NEPRIPRAVLJENA IZJAVA

CILJI:

Ozaveščanje pogoste prakse govorjenja – na temo se moramo pripraviti (od mnenja do utemeljitve).

Izbiranje primernega jezikovnega koda.


3. KRITIČNO MIŠLJENJE

CILJI:

Prepričevanje in utemeljevanje – Toulminov model.

Presojanje argumentov.


4. OKROGLA MIZA

CILJI:

Razvijanje poslušalskih veščin in strpnega dialoga.

Smiselno, jasno, jedrnato, natančno in utemeljeno podajanje stališč.


ZAKAJ RETORIKA PRI POUKU?

Ker je jasna, strpna in utemeljena Beseda neprecenljiva popotnica kritičnega misleca.

Ker je človek po Besedi človek.


  • Login