Welcome to the dark side of managers
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Welcome to The Dark Side of Managers PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Welcome to The Dark Side of Managers. Mitte ainult meestel ei esine põhimõtteliselt D3 … aga stat.oluliselt esindavad D3 ikkagi mehed. J uhi isiksuse mõjust . . ÄP Personalijuhtimise konverents Swissotelis 2 3.jaan. 2013. Mare Pork. Juhtide emotsionaalne mõju organisatsiooni

Download Presentation

Welcome to The Dark Side of Managers

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Welcome to the dark side of managers

Welcome to The Dark Side of Managers


Mitte ainult meestel ei esine p him tteliselt d3 aga stat oluliselt esindavad d3 ikkagi mehed

Mitteainultmeesteleiesinepõhimõtteliselt D3 …agastat.oluliseltesindavad D3ikkagimehed


Welcome to the dark side of managers

Juhiisiksusemõjust ...

ÄP Personalijuhtimise konverents

Swissotelis 23.jaan. 2013

Mare Pork


Welcome to the dark side of managers

Juhtide emotsionaalne mõju organisatsiooni

tulemuslikkusele, üldisele õhkkonnale ja

inimeste meeleolule

on sageli suurem kui nende erialasel kompetentsusel

  See on uskumus, mis kujunenud HRD-s peaaegu dogmaks


Welcome to the dark side of managers

3 fookust täna

Juhtide isiksuse mõju organisatsiooni edukusele ja personalijuhi koht

D3 A.Pulver tipptegijate

magistriprogrammis nov 2011

Kultuuri ja juhtimise edukuse seostest


Welcome to the dark side of managers

Eduka juhi isiksuse omadustest “Suure Viisiku” (The Big Five) j.

Edukajuhiisiksuseomadusteprofiiliiseloomustabkõrgeekstravertsusjakõrgeemotsionaalnestabiilsus. Meelekindlus on edukateljuhtidelkeskmisestnatukenekõrgem, sotsiaalsusjaavatus on agapopulatsioonikeskmisegavõrreldavad.

Kõrgeekstravertsusegainimesednaudivadsuhtlustja on sagelientusiastlikud, jutukad, ennastkehtestavadningseltskondlikud.

Edukatjuhtiiseloomustavadjärgnevadomadused: kohanemisvõime, aktiivsus, sõbralikkus, initsiatiivikus, kriitikataluvus(M.Vodja, 2012 Isiksuseomadusedjanendekasutaminekutsesobivusemääramisel. Käsiraamatkutsestandardikoostajalelk.13)


Welcome to the dark side of managers

Isiksuseküpsuse, võimalikuideaalseisiksusetunnuseid - erinevatestteooriatest

Terviklikkus (integrity)

Autentsus, sisemine rahu

Konstruktiivsussuhtumises inimestesse

Kõrged IQ+EQ+SQ

 spirituaalne visioon (suure plaani, out of box, copter view etc olemasolu)


Milline juht kas hea v i paha on edukam vastus polegi nii lihtne

Milline juht – kas hea või paha – on edukam? Vastus polegi nii lihtne


Welcome to the dark side of managers

Isiksuse küpsus –

isiksuse eripära –

isiksushäire


Nartsissistlik e nartsistlik isiksus destruktiivne osa konstruktiivne osa valik tunnuseid

Nartsissistlik e. nartsistlikisiksusdestruktiivneosa/konstruktiivneosavaliktunnuseid

Ülisuur isikliku erakordsuse tunnetamine – veendumus oma võimete, oskuste, välimuse, kontaktide jne paremuses vrd teiste inimestega

Heade saavutuste korral argumenteeritud enesekindlus

Teiste ärakasutamiseenesestmõistetavus

Priviligeeritusenõudmineteisteltinimestelt - hoolimatusnendevajadustesuhtes


Ps hhopaatia

Psühhopaatia

Süütunde ja kahtlemise puudumine

Pinnapealne emotsionaalsus

Kalkus

Empaatia puudumine

Patoloogiline valetamine

Manipulatiivsus


Makjavellism

Makjavellism

Lähtuminepõhimõttest – eesmärkpühendababinõu

Põhiväärtustenaraha, võim, konkureerimine

Manipuleerimineinimestejuhtimisel

Oskuslik emotsioonide simuleerimine (läheduse, osavõtlikkuse jmt)

Küünilisus, põlgus ja vaenulikkus inimeste suhtes


Varjatud kolmik tume triaad the dark triad d3

Varjatud Kolmik / Tume Triaad (The Dark Triad) D3

PSÜHHOPAATIA

NARTSISSISM e

NARTSISM

MAKJAVELLISM


Welcome to the dark side of managers

Ühised jooned kolmikul

Madal empaatia

Madal leplikkus


Welcome to the dark side of managers

Võime teha karme otsuseid

võib olla nii tugevuse kui nõrkuse näitajaks


Welcome to the dark side of managers

Psühhopaatiat

 • on tavapopulatsioonis kuni 5% meestest ja kuni 1% naistestomadused, midasaabpidada psühhopaatseteks.

 • Kinnipidamisasutustesolevatelinimestelon samade omaduste levik kuni 20%, retsidivistideseaskuni 80% inimestest.

 • Patrick, 2006

 • Kas see tähendab, et psühhopaatia väljendub eelkõige antisotsiaalses käitumises?

Prof. Aleksander Pulveri esitlusest Tipptegijate Magistriprogrammis 29.11.2011


Nartsissistlik kultuur

Nartsissistlik kultuur

Tipptegijate Magistriprogramm 29.11.2011

 • Tarbimine, mis ei vii püsivarahuldusesaamisele

 • Vajadus ennast eksponeerida (nt kehalisus)

 • Välise imago konstrueerimine –

  impression- management

 • Kangelaslikkus

 • Hüpohondria

 • Abitusesuurendamineläbieneseabi

  raamatute, filmidejm

  Lasch, 1979 cit A.Pulver


D3 a pulveri esitlus

D3 (A.Pulveri esitlus)

Tipptegijate Magistriprogramm 29.11.2011

Ppai


D3 ja edukus

D3 ja edukus

A.Pulveri esitlus Tipptegijate Magistriprogrammis 29.11.2011

 • D3 võimaldab olla teatud kultuuritüübis edukas.

 • D3 annab eeliseid seal, kus eesmärgiks on individuaalsus, saavutused, hedonism, unikaalsus ja subjektiivne psühholoogiline heaolu.

  Millised on need kultuurid? Kuhu kuulume meie?


 • Login